Öt megható karácsonyi történet

Ünnep

alon.hu

2022.12.24. 17:57

Ezek a csodálatos karácsonyi történetek, igazán meghitt hangulatot teremtenek.

Gyönyörű karácsonyi történeteket ajánlunk olvasásra, meghallgatásra, karácsony estére.

A karácsony, a legbensőségesebb családi ünnep, mely a csodáktól sem mentes. Csodaszép karácsonyi történeteket gyűjtöttünk össze a magyar- és a világirodalom mestereinek tollából. Csak válasszon egyet - vagy akár mindegyiket - és megmutatjuk, hol olvashatja el vagy hol hallgathatja meg ezeket.

Itt pedig az öt legszebb karácsonyi történetet találja.

  • Oscar Wilde - A boldog herceg
  • Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - Diótörő
  • Hans Christian Andersen - A kis gyufaárus lány
  • Hans Christian Andersen - A fenyőfa
  • Fekete István – Karácsony éjjel

Kosztolányi Dezső: Az angyal

„Jánoska most hatéves. Ilyentájt minden évben meglátogattam őt. Annak előtte ezen az estén izgatott örömmel várta az angyalt, ki a havas bokrok közt beröpült a szobába, és letett az asztalra egy kis vonatot, hajót, mackót, mely igazán tudott morogni, oroszlánt, mely vicsorította fogát és bőgött, mikor meghúzták a láncát. Régi, kedves ünnepek, mikor még a kandallóban rózsaszínű parázs égett, és a fehérrel terített asztalon piros és sárga bor között torták állottak.

Minden karácsonynak megvolt a maga meglepetése. Az ideinek is. Egy héttel ezelőtt félrehívták szülei, megsimogatták homlokát, és ezt mondták:…”

A történet folytatását itt elolvashatja.

 

Krúdy Gyula: Karácsony este

„Valamikor nem volt szokás elolvasni, de még csak meg sem írni az ilyen címzésű irodalmi műveket: boldog, gazdag Magyarországban legfeljebb az árvák és özvegyek voltak kedvelői a megható olvasmányoknak. Ám fordult egy nagyot a világ, karácsony estéjén több a könnyes szem Magyarországon, mint a boldog mosolygású arc, ugyanezért az író sem mehet el közönyös, hideg szívvel a karácsony romantikája mellett, még ha tolla mellett leskelődik is az unalom szörnyű veszedelme. Nem lehet e napon az olvasónak másról írni, mint a karácsonyfa lángjáról.”

A történet folytatását itt meghallgathatja.

 

Hans Christian Andersen - A kis gyufaárus lány

"Talán ez Andersen legismertebb meséje, egyetlen gyerek könyvtárából sem hiányozhat! A megható történet egy szegény lányról szól, aki szenteste hideg éjszakáján gyufát próbál eladni a hazafelé igyekvőknek. Rettenetesen hideg van. A kis gyufaárus lány fázik, lázálmok gyötrik, egyedül képzelődik a családi ünnepekről, s közben meleget és fényt visz mindenkinek. Mélyen hisz abban, hogy pár gyufaszál megmelengeti a fáradt emberi lelkeket." 

A teljes történetet itt elolvashatja.

 

Mikszáth Kálmán: Kinek mi kell ajándékba?

„Találkozom ma az utcán Nesztey Miklóssal, az osztálytanácsossal. Egy nagy csomagot vitt a hóna alatt.

– Szervusz, Miklós! Mit cipelsz?

– Könyveket!

– Természetesen a Jézuska küldi?

– Igen – mondja bosszúsan –, az én pénzemen!

– Ne bántsd a kis Jézust – mondom neki –, most úgyis csak ő maga van, aki még a literatúrát pártolja.

– Hadd el, kérlek, nagy kellemetlenséget okozott nekem ez az egész vallási poézis…

– Hogyhogy?

– Hiszen talán olvastad, hogy a nagyobbik leányom, Ilonka, jegyben jár?

– Oh, igen! A gazdag Czingeri Ferenccel. Gratulálok!

– Késő! Vége van!

– Mi történt?

– A legkisebbik lányom elrontotta a dolgát.

– A legkisebbik a legnagyobbét? Teringette, hiszen az lehetetlen! Hány éves?

– A Birike? Hatéves!

– Hát mit csinált?”

A történet folytatását itt továbbolvashatja:

 

Krúdy Gyula: Jézuska csizmája

"A „Jámbor utazó”-hoz címzett fogadóból egy téli reggelen két lerongyolt, félig meztelen vendéget dobott ki Hircs kocsmáros szolgái segítségével. Az útszéli fogadó ama nagy országút mellett állott, Eperjes és Bártfa között, amely országút a középkorban Európa mindenféle nemzetének fiait látta elvonulni. Kereskedők és koldusok, katonák és barátok, haramiák és zarándokok, akik északról délnek tartottak, ezt az országutat taposták, és a „Jámbor utazó” várszerű falaival és kapujával biztonságot nyújtott az országút vándorainak. Harminc szekér is elfért a fogadó udvarán, és a merénylő haramiák, akik vakmerőségükben olykor megtámadták éjnek idején a fogadót, amidőn gazdag kalmárok ütötték föl odabenn tanyájukat, bevert fejjel menekültek el a „Jámbor utazó” környékéről. Hircs, a tagbaszakadt fogadós nagy kutyáival és zömök, széles vállú legényeivel talán még rendes katonaság ostromát is visszaverte volna. Krakkótól Kölnig jó hírneve volt a „Jámbor utazó”-nak, és a kereskedők gyakran kerülőt tettek rendes útvonalukról, hogy biztonságban legyenek a pihenés napjaiban."

A teljes történetet itt elolvashatja.

A történet folytatását itt meghallgathatja.

.