Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy utasbiztosítás? - Tudnivalók, igénylés

2019.05.20. 07:25

Az EU-kártya vagy EEK-kártya, a magyar TAJ-kártya megfelelője.

Külföldi utazás előtt ajánlott kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, hogy baleset vagy betegség esetén ellássanak minket. Nem mindenre elég az EU-kártya, érdemes mellé utasbiztosítást is kötni. Mit biztosít az EU-kártya (röviden: EU-kártya vagy EEK-kártya) és mit az utasbiztosítás?

Az uniós szabályok lehetővé teszik, hogy a magyar állampolgárok a magyarországi kötelező egészségbiztosításuk terhére vegyék igénybe az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban.  

Mire jó, hol igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya? 

  • Az EU-kártyát kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére (tehát akik Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult tb-t fizet, nyugdíjas vagy nappali tagozatos diák), a járási hivatal vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adja ki. 

  • Az EU-kártyát térítésmentes, csak igényelni kell

  • Az EU-kártyát a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető.

Ha írásban vagy ügyfélkapun igényeljük, ebben az esetben, tértivevényesen küldik ki.

Az Európai Egészségbiztosítási kártya (EU-kártya) kiadásához szükséges igazolások: 

  • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is)
  • TAJ számot igazoló okmány

Az EU-kártya érvényessége: 

Az EU-kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. (Három év után, újból igényelni kell!)

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre: 

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások esetén az EEK-t nem fogadják el.

Külföldön teljes biztonságot csak az EU-kártya és az utasbiztosítás együttes megléte jelent!

Az EU-kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás:

 

Ausztria

Horvátország

Norvégia

Bulgária

Hollandia

Olaszország

Belgium

Írország

Portugália

Ciprus (görög rész)

Izland

Románia

Csehország

Lengyelország

Spanyolország

Dánia

Lettország

Svájc

Egyesült Királyság

Liechtenstein

Svédország

Észtország

Litvánia

Szlovákia

Finnország

Luxemburg

Szlovénia

Franciaország

Málta

Szerbia*

Görögország

Németország

.

* Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. 

 

Az orvosilag szükséges és indokolt ellátásokat a kezelőorvos bírálja el. Azonban az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.

Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén az EU-kártyát nem fogadják el.

Számos EGT- tagállamban elterjedt, hogy a mobil-telefonokban szükséghelyzetben felhívandó kontaktszemélyeket neveznek meg a polgárok, akiket pl. mentés esetén az egészségügyi személyzet megkeres.

Javasolják ilyen kontaktszemélyek megnevezését I.C.E. (in case of emergency – szükséghelyzetben) címszó alatt elmenteni, ezáltal esetleg elkerülhető, hogy pl. öntudatlan beteg esetén a költségviseléssel kapcsolatban probléma merüljön fel.)

Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján a visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség. 

 

Utasbiztosítás:

Külföldön teljes biztonságot csak az EU-kártya és az utasbiztosítás együttes megléte jelent!

Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.

.