Hirdetés


Védnöki oklevél Törőcsik Marinak

Mottója: „Kimondhatatlanul jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot” (Pilinszky)

2017.02.28

teremtuccse.blogspot.hu / Szenkovits Péter

Hirdetés

Védnöki oklevelet vehetett át Törőcsik Mari Cannes-i nagydíjas és életműdíjas, kétszeres Kossuth-díjas, a nemzet művésze és a nemzet színésze velemi otthonában.

Törőcsik Mari még a múlt év nyarán vállalt - erkölcsi támogatásával s anyagi hozzájárulásával - védnökséget arra, hogy megújulhasson Sopronban Széchenyi István szobra, amelyet a „legnagyobb magyar” tiszteletére 1897-ben (a főváros után másodikként) emelt a nemzet a hűség városának szívében.

A nemes akciót kezdeményező Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet, Perkovátz Tamás elnökkel az élen több mint félszáz település megközelítőleg négyszáz védnökének támogatásával újította meg Széchenyi soproni szobrát, cseréltette ki a talapzatán található négy gránitlapot újakra; huszonnégy karátos betűkkel vésette rájuk magyarul, németül, horvátul és angolul Széchenyinek egy hazaszeretetről vallott gondolatát.

A tavaly szeptemberi avatóünnepség. Fotó: Nyikos Péter (MTI)

Ki-ki védnökséget vállalt egy-egy betű felett, ezzel is kinyilvánítva tiszteletét Széchenyi szelleme és alkotó munkája iránt. S egyben a támogatók – köztük Törőcsik Mari – beírták a nevüket a szobornak a történelmébe, hiszen a talapzatba a 2016. szeptember 21-én, Széchenyi születésének 225. évfordulóján elhelyezett dokumentumokban a jótevők/patrónusok neve is szerepel.

Az őszi szoboravatón nem tudott jelen lenni Törőcsik Mari, s mint ismeretes, időközben kórházi kezeléseken is átesett, így csak most, e télutón vehette kézbe védnöki oklevelét Velemben. 

A pártfogók egy általuk választott idézetet is küldtek az utókor számára úgynevezett időkapszulában. Törőcsik Mari hitvallása: „Kimondhatatlanul jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot.” /Pilinszky János, 1921-1981/.

A mecénások között találjuk az 56-os mártír honvédelmi miniszter, Maléter Pál özvegyét, Gyenes Judith-ot. Az ő jelmondata: „Világ, világ, mily gyönyörű / tudsz lenni! (Mi vagyunk csúnyák!) /Babits Mihály, 1883-1941/.

Törőcsik Mari mellett más Vas megyeiek is bekapcsolódtak a Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet Széchenyi-szobros felújításába, (betű)védnökségébe. A körmendi Némethné Bartik Zsuzsa patrónus a következő jelmondatot választotta: „Először csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen”. /Assisi Szent Ferenc, 1181-1226/. A szombathelyi oltalmazó, dr. Banga Lajos hitvallása: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!” (Mécs László premontrei szerzetes, költő, 1895-1978/.

E sorok írójának jutott az a megtiszteltetés, hogy a védnöki oklevelet átadhattam Törőcsik Marikának. Pártfogótársként az ars poeticám: „Az ember(i)ségnek makulátlanul légy híve, oh magyar!”

Archív. Fotó: Benkő Sándor

Marika szíves örömest szignózta Széchenyi István füveskönyvét, melyet eljuttatok Perkovátz Tamásnak, aki a legfőbb motorja, hajtóereje volt a soproni Széchenyi-szobor megújításának. A Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet elnökének alapelve: „Merjetek nagyok lenni, ti, kik jobbra vagytok híva, születve.” (Gróf Széchenyi István, 1791-1860)

S álljon itt egy csokorra való Széchenyi-idézet ugyane kötetből (Merjünk nagyok lenni… Széchenyi István füveskönyve, Lazi Könyvkiadó - Szeged, 2016; válogatta, szerkesztette: Reisinger János):

  • „Minden reformot az embernél és különösen önmagunknál kell kezdeni.”
  • „Több emberség és bölcsesség jutott-e a szívtelen és hígvelejű politikába? – Nem!”
  • „Ami vérünket és honunkat illeti, én a középszerűt és annál erőteljesebben az aljast egyáltalán soha be nem fogadtam politikai szótáramba.”
  • „A magyarnak mindenkori s most is legnagyobb ellensége a magyar.” „Hol ember emberen uralkodik önkénnyel, ott virág helyett halotti ravatal födi a mezőt, s az egész természet gyászol.”
  • „Minél nagyobb az igazság valahol, annál nagyobb a közboldogság, és minél jobban gyarapodik a gazdag, annál több jut a közjóra, és a szegénynek is.”„Meg kell szüntetnünk a népszerűségért való licitálást, mert ez homlokegyenest az önkénynek béklyóiba vezet.” „
  • „A szolgálat az egyetlen cél, amiért élnem kell.”
  • „Senkinek semmije nem lehet, legalábbis tartósan, míg nincs az egésznek.”
  • „Az egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a közönség.”
  • „Tőlünk függ minden, csak akarjunk.” „Rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, csak mi magunk.”

(Széchenyi István füveskönyvéből)