Hirdetés


Hosszú hétvégék és munkanap áthelyezések 2014-ben

2013.09.02

Pénteken jelent meg a miniszteri rendelet. Öt hosszú hétvége lesz, de március 15. és november 1. szombatra esik.

Hirdetés

Augusztus 30-án megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete, amely szabályozza, hogy jövőre hogyan alakulnak a munkanap áthelyezések, és amiből kiderül az, hogy hogyan alakulnak a hosszú hétvégéink.


Nos, a minisztérium 2014-ben három munkanapot helyez át, így hosszú hétvége lesz május 1. (4 napos), któber 23. (4 napos) és a karácsony (5 napos).
Értelemszerűen 3 napos hosszú hétvége lesz még a húsvét (április 21.) és a pünkösd (június 9.).
Ugyanakkor szombatra esik március 15. és november 1. is.

 

A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete
a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a) május 10., szombat munkanap
május 2., péntek pihenőnap
b) október 18., szombat munkanap
október 24., péntek pihenőnap
c) december 13., szombat munkanap
december 24., szerda pihenőnap
3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

(Forrás: Magyar Közlöny, 2013. augusztus 30.)