Átadták a 2010-es szombathelyi Semmelweis-díjakat

2010.06.30. 20:48

Ahogy az minden évben szokás, Semmelweis-nap alkalmából idén is kitüntették a vasi megyeszékhelyen az egészségügy területén dolgozókat.

 

A magyar egészségügy napját minden évben július 1-jén, Semmelweis Ignác (1818-1865) orvos születésnapján tartják. Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz kóroktanát derítette fel, amikor rájött, hogy a halált okozó betegséget az orvosok és az orvostanhallgatók okozzák azzal, hogy nem fertőtlenített kézzel vizsgálták a várandós nőket.

Ennek megelőzésére a klórmészoldatos kézmosást antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak. Később kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros kézmosásra, majd kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is.

A budai Tabánból származó, Bécsben tanuló és dolgozó, majd Pestre visszatérő Semmelweis Ignác ezzel a felfedezésével a modern nyugati orvostudomány fejlődésének egyik kulcsfigurája lett. (MTI)

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj II. fokozat
Plózer Istvánné

Indoklás: Pályája kezdete óta, azaz 1980. július 20-tól dolgozik az egészségügyben. Jelenlegi munkahelyén a Deák Ferenc utcai gyermekorvosi rendelőben 17 éve dolgozik Dr. Lábdy András asszisztenseként. Munkáját lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel látja el. Pontos, önzetlen, mindig segítőkész. Nagy az empátiás készsége az ellátottak problémái iránt. Nagyon szereti a gyermekeket, a szülőkkel humánus, toleráns. Szakmai ismereteit állandóan bővíti, rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Jó közösségi ember, kollégái szeretik, elfogadják észrevételeit, tanácsait.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj II. fokozat
Molnárné Németh Emma

Indoklás: 1985-ben szerezte diplomáját az Orvostovábbképző Intézet Védőnőképző Szakán. Munkáját először Budapesten, majd Sopronban végezte. 1992. óta dolgozik az Egészségügyi Alapellátó Intézetnél, mint védőnő. Területi munkája mellett a közösségi egészségnevelés is szívügye. A Nők Egészsége Klub, a Tini Klub, Baba-mama Klub munkájában aktívan részt vesz, előadásokat szervez és tart. A Magyar Védőnők Egyesülete Szombathelyi Szakosztályának titkára, valamint a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek is tagja. A város lakosságát érintő prevenciós napok, szűrések állandó segítője. Munkája, precízsége minden egészségügyben dolgozó védőnő előtt példaként állhat.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj II. fokozat
Kubicskó Károly

Indoklás: Középiskolai tanulmányait Szombathelyen és Budapesten végezte, majd 2002-ben mentőszakápolói képesítést szerzett. 2008-ban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Kiemelt mentőegység vizsgát szerzett. 1997 óta dolgozik az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezeténél a Szombathelyi Mentőállomáson. Többségében eset és roham kocsin teljesít szolgálatot. Munkáját kitartással, szorgalommal, empátiával végzi.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj II. fokozat
Kovács Gertrúd

Indoklás: Egészségügyi pályáját 1981-ben kezdte Szombathelyen a kórház sebészeti osztályán. 1986-ban az osztály orvosaival, nővéreivel összefogva a sztómás betegek érdekében megalakították az ILCO klubot. A sztómások vele találkoznak először az életüket megváltoztató műtét után. Kedvességével, szakmai hozzáértéssel látja el őket tanácsaival, a szükséges segédeszközökkel. Elsőként tette le 1992-ben Budapesten a sztómaterápiás szaknővéri vizsgát. 1996 óta a Szombathelyi Otthonápolási Bt-nél dolgozik szakápolóként, emellett a kórház sebészeti osztályán továbbra is ő végzi el a sztómaterápiás feladatokat. Minden sztómát viselő bátran fordulhat hozzá segítségért, tanácsért. Fáradhatatlanul osztozik örömükben és bánatukban is.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj I. fokozat
Nagy Ferencné

Indoklás: Több mint 36 éve a Markusovszky Kórház dolgozója. Kezdetben szülésznőként, majd 1986 novemberétől osztályvezető-helyettes ápolóként, 1995 júliusától osztályvezető ápolóként végezte feladatát. 1997-ben az Egészségügyi Főiskolán diplomás ápoló képesítést szerzett. Határozott szakmai igényesség és magas szintű szakmai tudás jellemzi. A feladatok ellátásában precíz, a szakmaiság színvonalának megtartásában szigorú, következetes, melyet megkövetel a beosztottjaitól is. Számára a beteg a legfontosabb. Segítőkész, embersége példamutató.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért díj I. fokozat
Kern László

Indoklás: 1995 óta dolgozik az egészségügy szolgálatában gazdasági igazgatóként, segítve az egészségügyi tevékenységet végző szakemberek munkáját. Az Egészségügyi Alapellátó Intézet gazdasági igazgatójaként munkáját nagy szakértelemmel és pontossággal látja el. Fő célkitűzése az intézet helyi sajátosságaira épülő feladatainak minőségi teljesítése a takarékos gazdálkodás figyelembevételével. Munkáját magas színvonalon, magát folyamatosan képezve, a szakterületén elvárható pontossággal végzi. Nyitott, segítőkész, a rábízott többletfeladatokat maradéktalanul ellátja.

Szombathely Egészségügyéért díj
Dr. Szabó László

Indoklás: Orvosi pályája 1961-ben Szombathelyen a Frank Kálmán vezette nagyhírű gyermekosztályon kezdődött. Az általános gyermekorvosi teendők mellett bekapcsolódott az akkor induló országos genetikai programokba. A mindennapi gyakorlatában a gyermekkori cukorbetegség jelentette a legnagyobb feladatot. Közreműködésével megalakult a „Vas Megyei Diabeteses Gyermekeket Segítő Egyesület”, mely a beteg gyermekek és hozzátartozóik részére szervezett szakmai fórumokat, nyári táborokat, oktatással egybekötve. Tudományos munkáját 103 publikáció és számos előadás jelzi. Oktatott a Csecsemő-és Gyermek Ápolónőképzőben, az Egészségügyi Főiskolán, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Munkáját több díjjal jutalmazták és tagja számos, jelentős szakmai munkát végző szervezetnek. A Markusovszky Kórház gyermekosztályán eltöltött 40 év után jelenleg a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár megbízásából végzi munkáját.


Szombathely Egészségügyéért díj
Dr. Szabó István

Indoklás: Orvosi diplomáját 1967-ben szerezte. Ezt követően a Markusovszky Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdte meg munkáját. Belgyógyászati szakvizsga megszerzése után Bükön látott el üzemorvosi feladatokat. Több mint 10 év munka után ismét visszatért Szombathelyre, ahol a MÁV Területi Egészségügyi Központban szintén üzemorvosként dolgozott. 1990-1994 között Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, egyben az Egészségügyi Bizottság elnöke is volt. 1993. júliusától a Váci Mihály utcai háziorvosi rendelőben végezte gyógyító tevékenységét, melyet 1993-tól vállalkozóként végzett hivatalos nyugdíjazásáig, idén január 31-ig. Négy évtizedes munkáját, közéleti tevékenységét a maximális rendszeretet, magas szakmai felkészültség, gondosság, precízitás jellemezte.

.