Lőcsei Péter Weöres-mozaik című könyvének bemutatója

2014.03.03. 09:24

A Szombathelyi emlékpohár (2007) után újabb hézagpótló művel jelentkezik a Szombathelyen élő jeles Weöres-kutató.

A Szombathelyi emlékpohár (2007) után újabb hézagpótló művel jelentkezik a Szombathelyen élő jeles Weöres-kutató.

Kitűnő elemzések és dokumentumközlések mellett érdekfeszítő beszélgetések hozzák közelebb a költőt és művét.

Ezt írja róluk a szerző: „Másfél évtizede kezdtem felkeresni azokat a művészbarátokat, szerkesz-tőket, irodalomtörténészeket, ismerősöket, akik hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban voltak Weöres Sándorral.

Emlékeket idéztek, fényképe-ket, rajzos vagy humoros dedikációkat mutattak meg; levelek, képeslapok, újságkivágások között válogattak. Elmesélték benyomásaikat, sorolták kedves verseiket. Kérésemre róla szóló költe-ményüket vagy rögtönzött gondolataikat is leírták. Volt, akivel csak futólag idézhettük a megismer-kedést, a találkozásokat, a közös munkát, a befogadói élményeket, másokhoz évekig vissza-jártam.

A beszélgetések egy részét a huszon-negyedik órában rögzítettem. Hálával emlékszem a velük töltött délutánokra, hétvégékre, évekre.”

Időpont: 2014. március 10-én 17 óra
Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár előadóterme Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
A szerzővel beszélget: Gyurácz Ferenc
Közreműködik: Petovári Anna, a Bolyai Gimnázium tanulója
.