Hirdetés


Egy elszabadult vonat hajmeresztő története

2010.12.09

Épp ma egy éve, hogy egy szénnel megrakott vasúti szerelvény önállósította magát.

Hirdetés

Elszabadult vonat

Épp ma egy éve, hogy egy szénnel megrakott vasúti szerelvény önállósította magát, és saját elhatározásából elindult Devecserből Székesfehérvár felé. A problémát az okozta, hogy a masiniszta nem tartózkodott a mozdonyon, így aztán csak komoly üldözés árán sikerült megfékezni az önjáró vonatot. Személyi sérülés nem történt. Mázli.

 
A Népszabadság honlapján bukkantunk a furcsa és hátborzongató történetre, de kapásból hírlapi kacsára gyanakodtunk. Aztán a napilapban megjelent grafika forrása nyomán, a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) honlapján megtaláltuk az eseményről készült jelentést.
 
A cseh szénszállító
 
Eszerint 2009. december 9-én az Ostravából Ajka-Bauxitrakodóra szenet fuvarozó tehervonat 24 rakott kocsival lépett be Magyarországra Rajka állomáson. A
tehervonatot (48227 szám) onnan a Balatoni Iparvasút Zrt. továbbította cseh
partnervállalatának két 740 sorozatú mozdonyával. Porpác állomásról a vonat körüljárást és személyzetváltást követien indult tovább Devecserre, ahová 9:07-kor érkezett. Itt – a vonal emelkedési viszonyaira tekintettel - a IV. vágányon a vonatot megosztották, 12 kocsi állva maradt rögzítősaruval biztosítva, 12 kocsit pedig továbbítottak Ajka-Bauxitrakodóra.
 
Elszabadult vonat
 
A két mozdony ezután gépmenetben visszatért Devecserre a vonat második
részéért. Ott a gépmenetet a III. vágányra fogadták 10:58-kor, ahonnan áttolatott a IV. vágányon álló teherkocsikra.
 
A vonatszemélyzet a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzéséhez a
forgalmi irodába ment. A vonat ekkor – a személyzet elmondása szerint – csak a
mozdony kiegészítő fékjével volt befékezve, a fékezőszelep nem volt végállásban.
 
Az elszabadult vonat
 
Üldözés futva, kerékpáron és autóval
 
Miközben a forgalmi irodában adminisztráltak, megszólalt az 1. számú váltó
rendelkező készülékének zavarcsengője, ekkor észlelték, a vonat megfutamodását. (A szó vasutas szakzsargon. A szerk.) A forgalmi szolgálattevő értesítette a szomszéd állomást, közben a vonatszemélyzet sikertelenül próbálta a megfutamodott egységet utolérni futva és kerékpárral, a betanuló forgalmi szolgálattevő gyakornok gépkocsiján – a közúton - követték. Egy nyílt vonali útátjáróban a mozdonyvezető megkísérelt felugrani a vonatra, de olyan gyorsan haladt a szerelvény, hogy ez nem sikerült neki. A gépkocsival közben a következő állomásra, Tüskevárra hajtottak.
 
Nem vette fel a telefont…
 
Közben Boba felől a 905 sz. személyszállító vonat már útban volt, épp szembe ment a gazdátlan szerelvénnyel. (Ha nem késik 13 percet, akkor épp Devecser és Tüskevár között járt volna.) A devecseri állomás ugyan hívta Tüskevárt, hogy értesítse a megfutamodott vonatról, de mivel az ottani forgalmista, azt hitte, hogy csak a késés felől érdeklődnének, nem vette fel a telefont. Beszélt viszont Kertával, és ez után megadta az engedélyt az onnét érkező személyvonatnak. Eztán hívta Devecsert, és ekkor tudta meg, hogy perceken belül érkezik egy nagyon nem várt tehervonat, mozdonyvezető nélkül ugyanarra a szakaszra, ahová a személyvonat.
 
Az elszabadult vonat
 
…de gyorsan kapcsolt
 
Ekkor félreállíttatta a személyvonatot majd elhelyezte az állomás átmenő fővágányán a két rendszeresített páros féksarut. Ez nem állította meg a szerelvényt, viszont lelassította annyira, hogy a személyzet le tudta állítani a vonatot.
 
Nem értették a feliratot
 
A vizsgálóbizottság megállapította, hogy a vonat nem megfelelően volt befékezve,
a szerelvény fékpróbáját nem végezték el, a vonatot a személyzet nem az előírások szerint hagyta el. Továbbá a mozdony nem volt felszerelve a pályára előírt vonatbefolyásoló berendezéssel, az éberségi (és vonatbefolyásoló) berendezés – amelyen a feliratok olyan nyelven voltak, amelyen a mozdonyvezető nem is ismert - ki volt iktatva. Ennek berendezésnek lett volna a feladata, hogy a mozdonyvezető beavatkozása híján, automatikusan leállítsa a mozdonyt.
 
Az elszabadult vonat
 
De ez még nem minden, mert az is kiderült a vizsgálat során, hogy az egyik mozdony hatósági engedélye lejárt, hab a tortán, hogy nem is az „eseménykor” érintett társaság számára adták ki. Azt is megállapították, hogy „a vasúti társaságok számára a vonalismeret megszerzésének lehetősége nem, vagy csak körülményesen biztosított.” Az is kiderült, hogy „a mozdonyok csehországi vonatbefolyásoló berendezéssel rendelkeznek, ami a magyar hálózaton nem működtethető."
 
Az ügy tanulságait levonva a vizsgálóbizottság az eset nyomán biztonsági ajánlást ad ki a vonalismeret megszerzésére vonatkozó szabályok újragondolására, és a mozdonyok kezelőszervein alkalmazott feliratok, valamint a mozdonyvezetők nyelvismerete közti összhang megteremtésére.
 
Nem egyedi eset
 
Sem személyi sérülés, sem különösebb anyagi kár nem keletkezett. Hogy miért az eseményt követően értesül a közvélemény erről a nem mindennapi eseményről, arra a jelentés nem tér ki. De azt, viszont leírja, hogy „a KBSZ megfutamodással kapcsolatos baleseteket korábban nem vizsgált. A Székesfehérvár- Szombathely vasútvonal történetében azonban több, súlyos következményekkel járó megfutamodásra volt példa, mely jól mutatja a vasútvonal vezetésében rejlő veszélyeket.”
 
 

Fotók:

Közlekedésbiztonsági Szervezet