Jó irányba tart az ELTE új szombathelyi campusa

2017.04.06. 16:22

Nyilvánosságra kerültek a 2017 évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatai.

Az idén a Savaria Egyetemi Központtal (SEK) bővült ELTE az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megőrizte országos vezető szerepét a jelentkezések számában: az összes jelentkező közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő – a második helyezett a Debreceni Egyetem, 15 000 fölötti jelentkezővel) az ELTE-re adta be a jelentkezését, első helyen közülük 12 114-en jelölték meg az ELTE valamely szakját.

Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központjának adatait elemezve elmondható, hogy

a SEK integrációjának eredményeként a jelentkezési létszám országos átlag feletti csökkenése megállt,

a SEK jelen adatai az országos és ELTE-s trendet követik. Ez nagy sikernek könyvelhető el, hiszen a 2017. évi általános felvételi eljárás során a SEK – annak érdekében, hogy működését stabilizálja –, jóval kevesebb szakot hirdetett meg, és ezekre érkezett közel ugyanannyi jelentkezés. A jelentkezői létszám érezhetően nem csökkent, a meghirdetett képzési portfólió tisztítás tehát eredményes volt.

A Savaria Egyetemi Központ a 2017. évi általános felvételi eljárás során új képzéseket is kínált – megjelent az informatikai képzés, tovább erősítve a műszaki képzési portfóliót, és jelentős érdeklődés mutatkozott a gazdaságtudományi képzések iránt is.

Az országos jelentkezési adatok, valamint az ELTE és a SEK általános jelentkezési adatai

Idén 105 868 fő nyújtotta be jelentkezését a felsőoktatásba, ez a tavalyi 111 162 jelentkezővel összevetve országosan közel 5%-os csökkenést jelentett. Ez a trend megfigyelhető az ELTE vonatkozásában is, de az arányos országos csökkenés miatt a 105 868 összes jelentkező közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő) az ELTE-re adta be a jelentkezését. Első helyen közülük 12 114-en jelölték meg az ELTE valamely szakját ez a tavalyi számokkal összehasonlítva 6%-os csökkenést jelent. A fenti adatok alapján elmondható, hogy az ELTE az országos trendekkel együtt mozogva továbbra is megőrizte országos vezető szerepét a jelentkezések számában.

Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központjának adatait elemezve elmondható, hogy a jelentkezések összlétszámát tekintve, 2651 fő, az országos és ELTE szinten is megmutatkozó 5%-os csökkenés volt tapasztalható (2016-ban összesen 2793 fő jelentkezett a SEK-re). Az első helyes jelentkezések vonatkozásában összességében 7%-os csökkenést regisztráltak, amely ugyancsak az ELTE megfelelő értékét, 6%, követi.

 

 

NYME-BDPK

szint

képzési terület

2016

2017

F

társ

2

0

A

bölcs, sport, társ, művk.

17

13

O

ped

62

35

M

bölcs, sport

4

2

ped

51

22

 

NYME-TTMK

 

 

2016

2017

A

term, műsz

8

4

M

term

1

0

 

Jobban a számok mögé nézve ez nagy sikernek könyvelhető el, hiszen

a 2017. évi általános felvételi eljárás során a SEK annak érdekében, hogy működését stabilizálja jóval kevesebb szakot hirdetett meg.

Ez azt jelenti, hogy 2017 szeptemberében, amikor a jelentkezők megkezdik tanulmányaikat már nagyobb létszámú csoportokban, gazdaságosabb működéssel, folyik képzésük, azzal a ténnyel együtt, hogy jelentkezői létszám érezhetően nem csökkent, a meghirdetett képzési portfólió tisztításunk egyik eredménye. A másik nagy eredmény, hogy a 2017. évi általános felvételi eljárás során új képzéseket is kínáltak – megjelent az informatika képzés tovább erősítve a műszaki képzési portfóliót, továbbá a gazdaságtudományi képzések –, melyekre jelentős érdeklődés mutatkozott.

A SEK-en meghirdetett szakok száma képzési területenként és képzési szintenként.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ jelentkezési adatairól részletesen

A SEK képzéseit megjelölő jelentkezők képzési területenkénti megoszlása, melyből már részletesebb információk is kiolvashatóak:

Képzési terület

2017

2016

BÖLCS

87

93

GAZD

103

0

INF

35

0

MŰSZ

102

113

MŰVK

28

37

PED

359

399

SPORT

94

143

TÁRS

9

33

TERM

10

75

Összesen

827

893

 

 

A bölcsész és műszaki területeken minimálisan csökkent a jelentkező szám, igaz az anglisztika tekinthető továbbra is húzószaknak, de az intézmény szerint helyes döntés volt a közösségszervezés alapképzés meghirdetése, mely a későbbiekben több hallgatót vonzhat. A történelem szak valamint a természettudományos alapszakok esetében átrendeződés indult el az alapszakok irányából az azonos szakterületű osztatlan tanárszakok irányába.

A sporttudományi képzési területet szintén érintette a szakstruktúra változás (két alapszakból szakirányok lettek). Az edző alapképzés csökkenő száma viszont további elemzést igényel, még akkor is, ha feltételezhetően a potenciális jelöltek a testnevelő tanár szak irányába „indultak el”. Meggondolandó, hogy az edző szak jelenlegi sportági kínálata mennyire tekinthető népszerűnek, bár a kézilabda e tekintetben a későbbiekben segítheti a képzés népszerűségének növekedését.

Az új területek (gazdaságtudomány, informatika) vissza, illetve behozatala abszolút pozitív, annak fényében különösen, hogy a képzések csak a kiegészítő kötetben jelentek meg (január 31-én!). A jelentkezési adatokból egyértelmű, hogy érdemes az informatikai területet fejleszteni a továbbiakban is a műszaki mellett, feltéve, ha ezen a területen is tudnak megfelelő piaci kapcsolatokat kiépíteni. A gazdaságtudományi képzéseknek Szombathelyen mindig is nagy sikere volt, későbbiekben a terület teljes kiépítésével jelentős hallgatói létszámot eredményezhet a terület.

Pedagógus-/Tanárképzés:

A tanárképzés újabb átalakítása országosan hátrányosan érintette a terület jelentkezési létszámait. Az alapképzés után az 5 féléves tanárképzésre jelentkezők – a jogszabályi változások miatt – is eltűntek a rendszerből, mely a SEK-en is jelentősen éreztette a hatását (tavaly 138 első helyes jelentkező volt a képzésekre). Azonban bíztató, hogy az átalakítás ellenére növekedett a rövidciklusú (2, 4 féléves) tanárszakos jelentkezők száma a tavalyihoz képest, ami igazolja, hogy

az egyik legnagyobb piac a SEK számára a gyakorló tanárok átképzése,

továbbá a matematika, fizika és kémiatanár szakok szükségességét is erősíti a rövidciklusú szakokon tapasztalható jelentkezői létszám. Az évközben lezajlódó integráció miatt ezek a szakok is csak a kiegészítő kötetben jelentek meg, így potenciálisan nagyobb létszám realizálható ezek esetében.

Szint

2016

2017

Alap

481

492

Foksz

17

33

Mester

312

165

Osztatlan

83

137

Összesen

893

827

 

 

Az osztatlan tanárképzésen az emelkedés töretlen és évről-évre emelkedő tendenciát mutat, azaz az intézmény szerint helyes döntés volt erre a területre fókuszálni, és a jövőben ezt fogja tenni. Az emelkedés nagyban köszönhető az ELTE jogán indítható szakpároknak (137-ből 58 első helyes). Szakonként nézve is jók a mutatók megfelelő létszámmal indulhatnak a szakok: angol 26, biológia 20, földrajz 14, matematika 11, magyar 20, testnevelés 71, történelem 30. Ennél még örömtelibb, hogy a tanító szak kiemelkedően magas jelentkező létszámot produkált: nappali 43, levelező 26 fő.

Forrás: SEK

.