Hirdetés

Premontrei tudós tanárokra emlékeztek Szombathelyen

Premontrei tudós tanárokra emlékeztek Szombathelyen

2019.04.13. 12:18

Immár ötödik alkalommal rendezték meg a „Premontrei tudós tanárok és híres diákok” elnevezésű diákkonferenciát a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban 2019. április 10-én.

Hirdetés

Az idei alkalom különlegessége volt, hogy a premontrei rend alapításának 900. évfordulójára készülve a rend fenntartásában működő valamennyi magyarországi középiskola képviseltette magát a vetélkedőn. Öt intézményből érkezett tehát egy-egy háromfős diákküldöttség, hogy összemérjék tudásukat. Minden csapat egy, a saját iskolájához kötődő, hajdani premontrei tanáregyéniség életművét dolgozta fel és mutatta be Prezi- vagy ppt-prezentáció segítségével. A diákkonferencián jelen voltak a rendi elöljárók is: Balogh Péter Piusz gödöllői és Fazakas Zoltán Márton csornai apát.

Márton apát megnyitó köszöntője után a diákkonferencia vendégelőadója, Boldvai Márton Bertalan premontrei atya, a csornai apátság perjele tartott izgalmas előadást a rendalapító Szent Norbert vándorprédikációs útjairól. Megtudhattuk, megtérése után hogyan indult Norbert térítő utakra a mai belga-francia-német határvidék falvaiban, s hogyan vezetett mindez Prémontré megalapításához, majd kalandos utak során (ahol még egy Matild nevű grófnőnek is ő „szerzett” férjet) hogyan érte utol őt érsekké való kinevezése.

Ezután következtek a diákcsoportok bemutatói. A keszthelyi szakgimnázium csapata Klempa Károly premontrei szerzetestanár életét, a zsámbéki nővérek által fenntartott szakgimnázium csapata Károly Iréneusz premontrei fizikus munkásságát, a szintén Zsámbékról érkezett gimnazisták Mécs László premontrei papköltő életművét, a gödöllői gimnázium csapata Kumorovitz Bernát premontrei történészt, végül a szombathelyiek csapata Kunc Adolf fizikus életútját ismertette a diákközönség előtt. A prezentációkat háromtagú zsűri értékelte: Boldvai Márton Bertalan O.Praem., vendég előadó, Dr. Bakó Balázs, az ELTE-SRPSZKK intézményegység-vezetője, valamint Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője.

A diákkonferencián résztvevő csapatok ezután egy tesztet írtak, melyben számot adtak az elhangzott bemutatók és az előadás alapján szerzett ismereteikről. A helyezések sorrendjét a bemutatókért és a tesztért kapott pontok együttesen határozták meg. A csapatok alapos felkészültségét mutatta, hogy az összpontszámok között minimális volt a különbség. Az első helyezést a szombathelyiek „Kunc Adolf” csapata szerezte meg, felkészítő tanáruk Kiss Márton volt. Második helyen a gödöllői gimnázium „Kumorovitz Bernát” csapata végzett Lencsés Barna tanár úr vezetésével. A harmadik helyet a zsámbéki szakgimnázium „Károly Iréneusz” csapata érte el, felkészítőjük Jakits Orsolya Johanna premontrei nővér volt. A negyedik helyet a zsámbéki gimnázium „Mécs László” csapata szerezte meg tanáruk, Korponay-Szabó Péter igazgatóhelyettes vezetésével. Végül az ötödik helyen a keszthelyi szakgimnázium „Klempa Károly” csapata végzett, felkészítőik Balogh István és Németh-Varga Eszter voltak.

Az eredményhirdetés után a csapatok egy-egy emlékkupát, a diákok és felkészítő tanáraik pedig valamennyien ajándékcsomagot vehettek át. Talán a legnagyobb ajándék azonban annak élménye volt, hogy a premontrei iskolák családja együtt tölthetett egy izgalmas napot, ahol újra meggyőződhettünk a hit és a tudomány összeegyeztethetőségéről, termékeny együttműködéséről.

Hancz G. Tamás O.Praem., tanár

Galéria

.