Konfliktus a szombathelyi Parkerdő lakóparkban

2013.07.29. 10:54

Ötszáz főből 189-en írták alá azt a tiltakozó jegyzéket, amelyet eljuttattak Puskás Tivadar polgármesternek is.

Lakópark, 2, János Pál utca

A lakók úgy érzik, becsapták őket, a beruházó és az önkormányzat próbál kompromisszumot keresni. Nem lesz könnyű.

Kacifántos történetről van szó. A telektulajdonosok szerint a Parkerdő 2005 Kft., a cég szerint a helyi szabályozás hiánya a problémák forrása. Megpróbáltuk kibogozni a szálakat.

Az utóbbi hónapokban felbolydult az élet a szombathelyi Parkerdő lakókertben. Az ott élő körülbelül ötszáz főből 189-en írták alá azt a tiltakozó jegyzéket, amelyet eljuttattak Puskás Tivadar polgármesternek, Lazáry Viktor alpolgármesternek, egyben az érintett választókörzet képviselőjének, Németh Szabolcsnak, a (beruházó) Parkerdő 2005 Kft. képviselőjének, Szakály Szabolcsnak, a Városfejlesztési Osztály vezetőjének, Kutnyánszky László városi főépítésznek és Lakézi Gábornak, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

Lakópark, 2, János Pál utca


A konfliktus forrása, hogy idei első, január 31-i ülésén a szombathelyi képviselőtestület támogatta a beruházó településrendezési terv módosítási kérelmét. A kérelem tartalma az, hogy a lakópark egyik, 5199 négyzetméteres területén park, játszótér és közösségi létesítmények (például bolt) helyett a kft. – a telektulajdonosok becslése alapján többmillió forintos bevétel reményében – újabb beépíthető telkeket alakítana ki, és csak kisebb rész maradna a tervezett (ígért) zöldterület számára. Olyan rész, ahol szennyvízátemelő üzemel.

A cég az ott élők szerint öt évvel ezelőtt a lakókert egy másik – 6178 négyzetméteres –, eredetileg ugyancsak park, játszótér és közösségi létesítmények céljára szánt területével kapcsolatban is hasonlóképpen járt el. Az jelenleg beépíthető, hiszen megtörtént az átminősítése. Akkor a lakóparkban élők – mint mondják – nem voltak elég éberek.

Ezt a területet minősítették át öt évvel ezelőtt
Ezt a területet minősítették át öt évvel ezelőtt


Hiszen a településrendezési terv módosítását kezdeményező kérelem képviselőtestületi támogatása csupán az egyik, és nem is az utolsó lépés a folyamatban. Nagyon egyszerűen fogalmazva: a módosítás egy körülbelül egyéves folyamat után akkor lép életbe, ha az ellen senki (például az érintett területen élők) nem nyújt be fellebbezést. Akkor ilyen nem történt. A lakóparkban élők érvelése: nem járhatnak hetente a polgármesteri hivatalba azért, hogy meggyőződjenek róla, éppen kifüggesztettek-e valamilyen rájuk vonatkozó dokumentumot. A kft. pedig nem tájékoztatta őket a terveiről.      

A Parkerdő lakópark története 2005-ben kezdődött. Szombathely nyugati részén, az egykori szabadidőközponton túli Közép- és a Felső-hegy elnevezésű összefüggő zöldterületek közül az utóbbi mögötti, körülbelül 17,5 hektáros területen alakította ki a beruházó a – 144 építési telket magában foglaló – lakókertet. A közműépítési munkák befejeztével 2006 novemberében megkezdődött a telkek értékesítése.

Parkerdő lakópark


Az új lakónegyed nem kapcsolódott közvetlenül a megyeszékhely infrastruktúrájához, de az oda költözők jó életminőségét lehetővé kellett hogy tegyék bizonyos adottságok. Egyebek mellett az, hogy a fent említett két terület közösségi funkciókat kapott; e közösségi funkciók hiányában a közgyűlés nem támogathatta volna az előterjesztést.

A telektulajdonosok véleménye az, hogy a zöldterületek átminősítései módosítják a terület lakókert jellegét, valamint leértékelik a minőségét. Felhívják a figyelmet arra, hogy telek-, illetve lakásvásárláskor a sok fiatal, gyermekes család számára döntő szempont volt, hogy (a közeli jövőt illetően, nem azután, hogy felnőttek a gyerekek) park, a játszótér és a közösségi létesítmény kialakítására kaptak ígéretet. Felhívják a figyelmet arra is, hogy szerződést nem csak írásban, hanem szóban is lehet kötni, márpedig a beruházó mindenkinek azt mondta, az érintett területeken park, játszótér és közösségi létesítmények kapnak helyet. 

A Homok utcának ezt a szakaszát a kft. építette
A Homok utcának ezt a szakaszát a kft. építette
 

A telekvásárlók azért is bíztak abban, hogy a beruházó célja a terület lakókert jellegének megőrzése, mert a telkek eladásakor az adás–vételi szerződésekben 1,5 millió forint kötbér fizetésére vállalt kötelezettséget az, aki tégla-, valamint legfeljebb kétlakásos házon kívül más típusú ingatlant épít a telkére. A lakók úgy vélekednek, elvárható, hogy ez a lakópark egészére igaz legyen, ne csak a már eladott telkekre, de ha a beruházó a parkoknak fenntartott területeket be kívánja építeni, véleményük szerint jogosan tartanak igényt kártérítésre ingatlanjaik értékének csökkenése miatt.

Hivatkoznak a Parlament által idén elfogadott új Polgári Törvénykönyv egyik passzusára is, amelyben szerepel: „a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek a joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.” Az elmúlt években több mint száz szombathelyi család emiatt a bizalom miatt nem a közelmúltban tapasztalható gyakorlatot követte, amikor az olcsóbb telkeket kínáló megyeszékhely környéki falvakba költözés helyett a városban maradt, hogy a lakóparkban vásároljon telket – érvelnek.

Lakossági fórum
Lakossági fórum a Herman Ottó középiskolában

A lakók azt mondják, fellépésük nem okoz kárt a Parkerdő 2005 Kft.-nek, mert az tudomásul vette a 2006-ban elfogadott szabályozási tervet. Hangsúlyozzák, hogy a kft. vállalását szerintük nem lehet – a szakzsargonnal élve – lopakodó városrendezéssel, azaz egyedi döntésekkel észrevétlenül érvényteleníteni.

A lakókertben élők elszántságát a városvezetés a közelmúltban egy a Herman Ottó középiskolában – főképp e tárgykörben – megtartott, nem egyszer parázs hangulatú lakossági fórumon is megtapasztalhatta. Ott voltunk mi is, jegyzeteltünk, fotóztunk. A fórumon jelen volt egyebek mellett Lazáry Viktor, Kutynyánszky László, és a kft. képviselője, Németh Szabolcs is. Igaz, utóbbi elég hamar távozott, anélkül, hogy érdemben válaszolt volna az aggályokra, mert mint a fórum kezdetén elmondta, az utolsó pillanatban kapott értesítést az összejövetelről (ahogy egyébként a lakók is; többségük előző nap, illetve aznap délelőtt), és jóval korábban egyeztetett, halaszthatatlan családi programja volt. Az alpolgármester megígérte, a polgármesteri hivatal máskor egy héttel korábban eljuttatja a meghívókat az érintettekhez.

Lazáry Viktor a fórumon


Lazáry Viktor a jelenlegi állapotról szólva kifejtette: a lakópark területe nem az önkormányzat tulajdona, így a városnak nincs jogi lehetősége arra, hogy bármire kényszerítse a beruházót. A Parkerdő 2005 Kft.-t pedig szerinte semmi sem kötelezi arra, hogy a két területen parkot, játszóteret, illetve közösségi létesítményeket alakítson ki. Az alpolgármester többször hangsúlyozta: az ügyben nem született végleges döntés, ő pedig minden fórumon a lakók álláspontját fogja képviselni.

Lazáry a helyzet rendezésére a még nem átminősített terület vonatkozásában három lehetőséget vázolt. Az egyik, hogy az önkormányzat először megvásárolja a kft.-től a területet; erre csak jövőre kerülhet sor, mert az ehhez szükséges összeg nem szerepel a város idei költségvetésében. Majd kialakítja a parkot és a játszóteret. A következő opció, hogy a beruházó a terület egy részét – a cég utolsó ajánlata szerint egyharmadát – értékesítené, a kétharmad részt pedig átadná az önkormányzatnak, ami így játszóteret, parkot létesíthetne ott. A harmadik lehetőség, hogy a zöldterületet a Homok út végén található, beépítésre alkalmatlan önkormányzati területen alakítaná ki a város. Az alpolgármester szerint emellett szól az az érv, hogy a területet a későbbiekben fejleszteni lehetne, a lakosság igényei szerint kosárlabda- vagy éppen focipályát csatolhatnak majd hozzá.

A másik területtel kapcsolatban a politikus mindössze annyit mondott: „Valószínűleg bele kell törődni, hogy átminősítették.”

A fórumon ott volt Kutnyánszky László városi főépítész is
A fórumon ott volt Kutnyánszky László városi főépítész is


A lakossági fórumon megjelent telektulajdonosok az alpolgármester által ajánlott lehetőségek közül egyiket sem tartották elfogadhatónak. Hangsúlyozták, a képviselőtestület az elsőként átminősített területet minősítse vissza zöldterületté, arra hivatkozva, hogy a beruházó nem teljesítette a vállalásait, az újabb átminősítést pedig ne támogassa.

Mivel a Parkerdő 2005 Kft.-t képviselő Németh Szabolcs a lakossági fórumon nem tudta kifejteni álláspontját, megkerestük, hogy ezt megtehesse.

„Szombathelyen egy terület kialakításakor a beruházó nem tud mindenkire érvényes általános szabályoknak megfelelni, mert ilyenek nem léteznek. Az önkormányzat ahelyett, hogy ezeket az elmúlt 23 évben kidolgozta volna, azt a gyakorlatot követi, hogy minden ügyben különféle szempontok szerint hoz egyedi döntéseket” – summázta az ősbűnt Németh Szabolcs. „Szeretnénk, ha nyolc év után végre át tudnánk adni a városnak a lakókert közterületeit” – tette hozzá.

Németh Szabolcs igyekszik meggyőzni a lakókat
Németh Szabolcs igyekszik meggyőzni a lakókat


A kft. képviselője kérdéseinkre válaszolva kifejtette: a Parkerdő lakópark 2003-ban született rendezési tervében a város egyértelműen megfogalmazta, hogy a zöldterületek kialakítása és fenntartása önkormányzati feladat, így ezek kijelölésekor számításba kell vennie azt, hogy azokat a későbbiekben meg kell vásárolnia. Németh rámutatott: más szombathelyi lakóparkokban is csökkent a zöldterületek nagysága az eredeti tervekhez képest, sőt, olyan is akad, amelyben minden e célra szánt területet átminősítettek. „A város döntése, hogy hagyja-e felszámolni ezeket a területeket. Ha a polgármesteri hivatal ebben az ügyben lép, az az ő konfliktusa a lakókkal, nem a beruházóé. A Parkerdő 2005 Kft. esetében úgy tűnik, mostanáig egyszerűbb volt nem foglalkozni a kérdéssel, mert a városnak pénzébe kerülne a zöldterületek fenntartása, azaz például a fűnyírás és a hó eltakarítása.”

Ez a nem foglalkozás viszont a beruházónak jelentős veszteségeket okozott. Németh Szabolcs tízmilliós összeget saccol, de ehhez az összeghez hozzájön még egy s más, mint mondja, időközben minden körülmény számukra negatívan változott. Mindezek ellenére 2005-ben a városban egyedüli magánberuházóként a kft. 90 millió forint + áfa-t költött a lakókertbe vezető Homok út helyreállítására kerékpárutastól, közvilágításostól. „Ebben az esetben arról volt szó, hogy a város beszáll az út tervezésébe, de ezt sem tette, holott az utak fenntartásához állami normatívát is kapott.”

Németh szerint a lakókertben élők félelmei érthetőek, úgy érzik, akkor van jó kezekben az ügy, ha a cég a zöldterületeket átadja a városnak.

Parkerdő lakópark


A telektulajdonosok által felvetett további aggályokra reagálva Németh Szabolcs azt mondta, a lakókert területe 30 magántulajdonosé volt, a Parkerdő 2005 Kft. mindössze összefogta ezt a közműközösséget, az esetek nagyjából 10 százalékán kívül nem az volt a telkek eladója. A cég ezért nem is ígérhetett semmit a lakóknak, akiknek a 80 százaléka egyébként az első terület átminősítése után vásárolta meg a telkét. A másik terület pedig jelenleg is park. Sőt, az öt éve átminősített terület Parkerdő felé eső 10 méteres sávját sem lehet beépíteni. 

A kft. a Lazáry Viktor által felvetett lehetőségek mindegyikére nyitott, de azt tartja ideális kompromisszumnak, amely szerint a terület kétharmadát átadja a városnak, egyharmadát pedig értékesítik. Ez a megoldás a városi költségvetésnek nem jelent kiadást. Szakály meglátása szerint a harmadik lehetőségnek is lehet realitása, hiszen a Homok út jobb oldala 6–7 hektár nagyságú intenzív zöldterület. „Ez szakmai kérdés, a város azonban konkrétumokat eddig nem mondott” – hangsúlyozta Németh Szabolcs.

Fotó: Czika László és Klienhappel Miklós

.