Hirdetés

Ők Vas megye március 15-i kitüntetettjei 2016-ban

2016.03.16. 07:34

Névsor indoklásokkal.

Hirdetés

A megyei közgyűlés március 15-i kitüntetettjei az elismeréseket március 15-én Celldömölkön, a Vas Megyei Önkormányzat és a Celldömölki Önkormányzat közös ünnepi megemlékezésén vették át. 

Megyeháza. Fotó: Szombathelypont.hu


„Vas Megyei Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesült:

Érdi György, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója

A Linde első magyarországi munkavállalójaként 1990-ben a Linde Gáz Miskolc Kft. és a Linde Dunaferr Gáz Kft. ügyvezetője volt. 1992-ben a répcelaki Szénsavtermelő Vállalat privatizációja után létrehozták a Linde Répcegáz Rt-t, melynek igazgatósági tagja lett. 1992-ben a magyarországi Linden cégek fúziójából létrejött cég, répcelaki központtal kezdte meg működését, melynek igazgató tanácsának elnöke lett. 2000-től pedig a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója, mely pozíciót 2015. december 31-ig töltötte be. Vas megyei tevékenysége során igazi „vasi-répcelaki” lokálpatriótaként tiszteletre és elismerésre méltó módon támogatta az itteni emberek boldogulását, emberközpontú döntéshozatalaival kiérdemelte a répcelaki és környékbeli emberek tiszteletét és megbecsülését.

 

„Vas Megyei Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesült:

Kiss Katalin, a MAM Hungária Kft. ügyvezetője és a Bamed AG Fióktelep vezetője

1983-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem élelmiszeripari üzemmérnök szakán, majd 1985-ben okleveles biológusmérnök lett. 2007-ben pedig mesterképzésen végzett Pénzügy és humánerőforrás szakirányon. 1992-től dolgozik termelésvezetőként a MAM Hungária Kft-nél, ahol 1997-től ügyvezető lett. 2004-től pedig emellett a BaMed AG Fióktelepet is vezeti. Sikereiként könyvelhető el a világhírű MAM-babatermékek ipari körülmények közötti gyárthatóságának megvalósítása, a szervezet és szervezeti kultúra kialakítás, mely ismertté és elismertté tette a gazdasági társaságot szűkebb és tágabb körben is. Kidolgozta a MAM globális gyártási és ellátási stratégiáját. Vezetése mellett a cég tartósan és folyamatosan fejlődik. Magyar és idegen nyelven is publikál és előad szervezetfejlesztés, kultúra és stratégia témákban.  Eddig végzett  munkája alapján méltó a kitüntetésre.

 

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesült:

Jagadics Péter, nyugállományú alezredes

Az alezredes 2010-ben ismeretterjesztő jelleggel feldolgozta Szombathely katonatörténetét, részletesen bemutatva a volt Savaria Laktanyában történteket. Az I. világháború centenáriumára emlékezve, a Nagy Háborús Emlékév rendezvényeinek, az azzal kapcsolatos rendezvény, konferenciák fő szervezője. A szombathelyi Katonatörténeti Kiállítás megalapítója és kurátora. Az Aréna utcai kiállító teremben több sikeres kiállítást és rendezvényt szervezett, amelyen a megye lakói és tanuló ifjúsága megismerte megyénk katonai hagyományait.

 

„Pável Ágoston Emlékplakett” kitüntetésben részesült:

Antal László koreográfus, néptánc pedagógus, táncmódszertani szakember, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának nyugalmazott docense

A szombathelyi Tanárképző Főiskola hallgatójaként került Pesovár Ernő művészeti műhelyébe, az Ungaresca Táncegyüttesbe, mely jelentős hatást gyakorolt életútjára. 1968 és 1988 között megalapítója és az első vezetője volt az éledező körmendi néptánccsoportnak. Itt bontogatta koreográfusi szárnyait. A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes arculatának kialakításában döntő szerepet vállalt. 20 évig művészeti vezető volt. Példát mutatott emberi tartásával szakmaiságával mindenkinek. Megálmodója lett a máig megrendezésre kerülő Májusfakitáncolásnak és a Lajtha László koreográfiai versenynek.  A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökségi tagja, a minősítések, szóló táncversenyek szakmai bíráló bizottságának állandó résztvevője. A hagyományőrzés „annotált bibliográfiájának” szerzője.

Dvorákné Kővári Anikó, a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes művészeti vezetője

Az együttes művészeti vezetője nagy hangsúlyt fektet az eredeti hagyományokon alapuló, tiszta forrásból eredő néptáncok, néphagyományok ápolására. Olyan, a hazájukat szerető, annak nemzeti értékeit ismerő fiatalokat szeretne nevelni, akik a mindennapi életben is kamatoztatni tudják az itt szerzett ismereteiket. Jelenleg négy csoportban, mint egy 100 gyermek és felnőtt veszi ki részét a közös munkából. Az együttes rendszeres fellépője a városi rendezvényeknek, de számtalan alkalommal képviselte hazáját külföldön is. A csoport többször járt már Erdélyben, ahol megtapasztalhatták a még élő népi kultúrát, az eredeti népviseletek sokszínűségét, és az ősi népdalok szépségét.

Korpics László, nyugdíjas, szlovén népi zenekar volt tangóharmonikása

Harmonika tanulmányait 12 évesen kezdte, majd négy éven keresztül magántanárnál folytatta. A következő 5-6 évben Szakonyfaluban, Rábatótfaluban, Alsószölnökön és Felsőszölnökön – idősebb asszonyoktól hallás után – 150 népdalt kottázott le. Ezeket a dalokat feldolgozta az 1980-’90-es években 5 tagú szlovén népi-zenekarra. A Szakonyfalui Szlovén Nemzetiségi Tánccsoportot 8 éven át kísérte harmonikán. A népi zenekarával és az Asszony-kvartettel számos rendezvényen, fesztiválon szerepeltek Magyarországon és Szlovénia szerte. Több alkalommal léptek fel Ausztriában, Németországban és Szerbiában is.  Több rádió és TV felvétel is készült előadásaikról. Volt lemezfelvételük is. Egészségi állapota miatt három évtized után abbahagyta a zenélést, azonban munkássága alapján érdemes a kitüntetésre.

Dr. Simon Endre, nyugalmazott középiskolai tanár, bölcsészdoktor, helytörténet kutató

Az 1970-es évektől aktív képviselője a helytörténeti és a honismereti munkának Vas megyében. Korán elkötelezte magát a kutatómunka iránt, melyet tovább inspirált felesége, Pável Judit, akivel közösen fáradoznak a gazdag Pável-hagyaték szellemi kincseinek feltárásában és nyilvánossá tételében. Még aktív korában történetileg, kronológiailag feldolgozta a Szombathely Iparos Iskola és a szombathelyi tanoncok, szakmunkástanulók diákotthonának történetét is. A Vas Megyei Honismereti Egyesület aktív tagja. 2016-ban tölti be 90. életévét, amikor apósa, Pável Ágoston születésének 130. évfordulójára emlékezünk.

Tamus Beáta, a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola tanára

Ének-zene-népművelés szakos általános iskolai képesítését 1980-ban szerezte. Pedagógus pályáját a Rátóti Körzeti Általános Iskolában kezdte meg, párhuzamosan a szentgotthárdi zeneiskolában szolfézst és zongorát is tanított, majd 1984-től a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola tanára. 2013 óta három iskolában tanítja az ének-zenét, mindhárom helyen kórust is vezet szép eredménnyel. Elhivatott, szigorú és következetes pedagógus.

 

„Kuntár Lajos Sajtó-Díj”-ban részesült:

dr. Fonyó Roberta, a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, felelős szerkesztő

Két évtizede aktív résztvevője, szervezője és irányítója a helyi televíziózásnak előbb Celldömölkön, 2004 óta pedig Sárváron. Sokoldalú, kreatív személyiség, aki szívesen részt vesz a helyi közösség szervezésében is. 1996-ban kezdett dolgozni a Celldömölki Városi Televízióban szerkesztő-riporterként, műsorvezetőként. 2000-2004-ig a médium főszerkesztője volt. 2004-től a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Fő feladatának tekintette a helyi médiacentrum létrehozását, a hírszolgáltatás megújítását, hogy jobban megfeleljen a helyi nyilvánosság XXI. század által támasztott kihívásainak. A helyi televízió működtetése mellett az önkormányzati újság, a Sárvári Hírlap Kiadója és a városi honlap üzemeltetője is lett az elmúlt tíz évben. Mára egy dinamikusan építhető és karbantartható, Sárvár központú internetes portállá vált.

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerésben részesült:

Egyed Gyuláné, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott köztisztviselője

Fábián István, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala földmérési ügyintézője

Fekete Tamás, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetője

Geröly Tibor nyugdíjas, vállalkozó, a hetedik önkormányzati ciklusban képviselő és jelenleg alpolgármester is

Nagy Sándor nyugdíjas, Magyarnádalja község volt polgármestere

Sütő Károly, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

Dr. Tóth Csaba, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala helyettes vezetője

Tóth Mária, a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerésben részesült:

Bejczi Károly, a celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Janzsó György, a Vasvári Zeneiskola nyugalmazott hegedű és nagybőgő tanára

Klement András, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára

Kovács Jánosné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerülete tanügy-igazgatási referense

Móricz Imre László, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese

Somogyi Dezsőné, a Celldömölki Városi Óvoda - Alsósági Tagóvoda óvónője

Vargyai Győzőné, a Répcelaki Általános Iskola matematika és fizika szakos tanára

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerésben részesült:

Benkő Péter Pál, a celldömölki Soltis Lajos színház művészeti vezetője, színésze

Földesiné Németh Csilla, a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tanára

Herczeg László, nyugdíjas, nemeskeresztúri helytörténet kutató

Horváth Győző, az Ungaresca Táncegyüttes művészeti vezetője

Pintér Pál (posztumusz), a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, a kezdetektől tagja a Csaba József Honismereti Egyesületnek,  a körmendi Magyar-Finn Baráti Kör alapító tagja, elnöke, majd vezetőségi tagja volt. Körmenden „mindenki Pali bácsija” volt.

Schimmer Roberta, a sárvári Ma’mint’Ti színjátszó csoport vezetője, Koncz János Zene- és Művészeti Iskola AMI zongora-drámajáték tanára

Schmall Gyuláné, a VASÉP Kőszegi Kft. nyugdíjas ügyvezetője, tiszteletbeli székely, valamint Somlói Borlovag

Virág Zsuzsanna, a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, népművelő, mozgókép és médiakultúra szakos pedagógusa

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerésben részesült:

Dr. Gecse Krisztián, a Markusovszky Egyetemi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály mb. osztályvezető főorvosa

Kissné dr. Niklai Erzsébet, a Szent László Kórház Sárvár orvos igazgatója

Kovács Gáborné, a MI-TO-SI Bt. háziorvosi asszisztense

Dr. Kovács Zoltán, a Celli Oxy Med Kft. háziorvosa, ügyeletvezető orvos

Monostoriné dr. Horváth Magdolna, sárvári gyermek háziorvos

Palotai Zoltánné, a szombathelyi Váci Mihály úti Gyermekorvosi Rendelő asszisztense

Dr. Wächter Walter László, a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály, járási tiszti főorvosa, osztályvezetője

 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerésben részesült:

Borsos Péterné, a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Idősek Otthonának vezetője

Holtay István, az Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, műszaki-anyag és eszközgazdálkodási csoportvezetője

Károlyi Lívia, a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területen vezető gondozónő

Lisztes Györgyné, a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád intézetvezető ápoló helyettese

Pungor Gáborné, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, élelmezési raktárosa

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerésben részesült:

Bíró Zsófia, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége Fejlesztési Osztály üzemeltetési referense

Böhm Ibolya, a Gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény fejlesztő pedagógusa, gyermekotthon vezető

Kerekes Ferenc Béla, a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény nyugalmazott igazgatója

dr. Tóthné Dolgos Zsanett, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala hivatalvezetője

Vargyainé Fodor Hajnalka, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szombathely pedagógusa

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerésben részesült:

Barabás Krisztián, a kőszegi Dr. Nagy László EGYMI matematika-testnevelés szakos tanára

Molnár Csaba, a Pankaszi Általános Iskola tanára

Németh Gábor, a Répcelaki S. E. ügyvezető elnöke, labdarúgó

Segyevi Sándor nyugdíjas, a Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség főtitkára

Szabó Ferenc celldömölki volt labdarúgó sportvezető

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerésben részesült:

Homlok István, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Celldömölk mentőállomás-vezetője, mentőápoló

Hollósi Gábor, rendőr ezredes, a BM Rendészeti Szakközépiskola Körmend igazgatója

Tóth Tamás Tibor, bv. dandártábornok, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, igazgatója

Zsigovits Józsefné, az Őriszentpéteri Tűzoltó Egyesület elnöke

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerésben részesült:

Borsos-Lajos Krisztina, az AGORA-LOGO Ifjúsági Szolgálat munkatársa

Lintner Sándorné, a kőszegi Dr. Nagy László EGYMI gondnoka

Parais István, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója

 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerésben részesült:

Bakonyi László, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bedi Beatrix, a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai könyvtárosa

Horváth Ernő Zsolt, a Pankaszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Sallérné Polyák Anna, Felsőcsatáron horvát nyelv és irodalom szakos tanár, a helyi kulturális egyesület elnöke

 

„Vas Megye Közgyűlésének Elnöke Emlékérem”-ben részesült:

Dénes Károly tű. őrnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei főügyeleti osztályvezetője a katasztrófavédelem és a tűzoltó közösség elhivatott szolgálatáért

Domonkos Ferenc Vas megye asztalitenisz sportjának fáradhatatlan szolgálatáért

Dummel Ottó, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda vezetője több mint három évtizedes példaértékű közigazgatási munkájáért

Erőss Elemér r. alezredes, a Celldömölki Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője több mint három évtizedes példaértékű rendészeti munkájáért

Fiszter Anna, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője, zeneiskolai tanár több mint négy évtizedes kiemelkedő zenepedagógusi munkájáért

Dr. Gergye Zoltán, a vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthona igazgatója a Szent Miklós Idősek Otthona érdekében kifejtett példaértékű munkájáért

Hantó Imre több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenységéért

Dr. Mesterházy Zsuzsanna, Nagysimonyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa községek háziorvosa több mint négy évtizedes példaértékű gyógyító munkájáért, emberi hozzáállásáért

Török Sándor, Vép Város Önkormányzatának képviselője kiemelkedő közéleti tevékenységéért és a szabadidő sport fáradhatatlan szolgálatáért    

.