Vas megye közgyűlése a régióközpontért

2004.02.19. 18:29

A Vas Megyei Közgyűlés nevében Markó Péter elnök felhívással fordul megye és a régió lakosságához, a közélet és a politika szereplőihez, azt kérve, hogy a régióközpont Szombathely legyen. A felhívást változtatás nélkül adjuk közre:

A Vas Megyei Közgyűlés frakciói teljes egyetértésben fordulnak a megye és a régió lakosságához, a közélet és a politika szereplőihez. Kérjük, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényt és az ehhez kapcsolódó egyéb törvényeket az országgyűlés úgy módosítsa, hogy a régió központja Szombathely legyen.

Mint ismeretes, a területfejlesztési folyamatok kezelésében a korábbi évek során már jól bevált gyakorlattá vált az ún. „hálózatos működés”, ami azt jelentette, hogy a Nyugat-Dunántúl mind az öt megyei jogú városában elérhető volt a Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete. Sajnos a tervezett törvénymódosítás jelenlegi formájában minden eddig elért eredményt megsemmisít és a törvény szövegében a régió központjának Győr városát jelöli meg.

Ugyanakkor a régión belüli központi fekvése, jó közlekedési elérhetősége, magas kiépítettségű infrastruktúrája, regionális intézményei, oktatási és kulturális létesítményei mind-mind Szombathely Megyei Jogú Várost jogosítják fel a régióközpont szerepének betöltésére. Döntő jelentőségű, hogy a Zala Megyei Közgyűlés határozata, valamint több társadalmi szervezet támogatása is egyértelműen Szombathely régióközponttá alakítása mellett foglalt állást.

Ne hagyjuk, hogy elért eredményeink tovább csorbuljanak, közösen álljunk ki Szombathely központi szerepkörének erősítése mellett!

Felkérjük ezért megyénk országgyűlési, megyei, városi és községi képviselőit, a pártokat, egyházakat, társadalmi és civil szervezeteket, hogy közös felelősségünk tudatában csatlakozzanak felhívásunkhoz!

Európai alapelv, hogy egy adott régió sorsáról az ott lakók döntsenek. Határozzuk meg mi magunk a régiónk jövőjét!

Szombathely, 2004. február 19.

Markó Péter
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke


.