Hirdetés

Tudja Ön, egy jó munkaszerződésnek mit kell tartalmaznia?
pixabay.com

Tudja Ön, egy jó munkaszerződésnek mit kell tartalmaznia?

alon.hu/magyarorszag.hu

2018.11.27. 09:59

Munkaszerződés esetén, mit kell rögzíteni írásban?

Hirdetés

Munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre munkaszerződés kötésével, amit írásba kell foglalni. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek megállapodása alapján a munkabért és a munkavállaló munkakörét.

Mit kell tartalmaznia még a munkaszerződésnek?

 • A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.
   
 • A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.
   A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni.
   
 • A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.
   
 • A munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.
   
 • A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.  A kikötött próbaidőtartam nem haladhatja meg a hat hónapot.

A munkajog szabályai alapján munkaszerződést írásba kell foglalni, ennek hiányában nem jön létre munkaviszony.

A munkaszerződésben a szerződő felek azonosításához szükséges adatokat is fel kell tüntetni az alább felsorolt elemeken kívül. 
A szerződő felek azonosításához szükséges adatok: munkáltató pontos neve, székhelye, adószáma, képviselője; munkavállaló azonosításáshoz szükséges adatok: a pontos neve, anyja neve, lakcíme, adókártyaszáma, TAJ száma.

Munkaszerződés alapján a felek kötelezettségei:

 • a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni. Munkavállaló az, aki munkaszerződés alapján munkát végez.  
 • a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztatja.

A munkaszerződésben általában a munkavállaló javára el lehet térni. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni.

A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat.

Ki lehet munkavállaló?

Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet – az iskolai szünet alatt – az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.

A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

.