Hirdetés

2019-től ennyivel nőtt a kétgyermekes családok szja-kedvezménye

2019-től ennyivel nőtt a kétgyermekes családok szja-kedvezménye

nav.gov.hu

2019.02.12. 05:46

A családi kedvezmény változásai

Hirdetés

2019. január 1-től az a magánszemély is jogosult az őt megillető családi kedvezményt megosztani a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, aki az egyedülállók családi pótlékában részesül.

A családi pótlék összegének megállapításakor egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa: 
- köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs, 
- vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs, 
- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs, 
- időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, 
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

A változás jellemzően azt a jövedelemmel nem rendelkező személyi kört érinti, amely jogosult a családi kedvezmény megosztására.

 
Nő a kétgyermekes családok családi kedvezményének összege. A két eltartott után érvényesíthető összeg kedvezményezett eltartottanként havonta 116 670 forintról 133 330 forintra emelkedik, ez gyermekenként havi 20 000 forint adómegtakarítást jelent.

.