A héten kell beiratni a gyerekeket az általános iskolákba

MTI

2023.04.18. 12:07

Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik.

Április 20-án kezdődik és május 20-ig tart az óvodai beiratkozás, az általános iskolákba április 20-21-én lehet jelentkezni.

Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie.

Az OH levélben hívta fel az érintett szülők, gondviselők figyelmét a határidőkre, tudnivalókra. A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények listája és a körzethatárok elérhetők a hivatal honlapján. Adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást.

Az óvodakezdés halasztását április 15-éig kérelmezhették a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál. Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, akkor a gyermek egy évig - annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben 4. évét betölti - menthető fel az óvodai foglalkozások alól.

A hivatal közölte azt is, hogy minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik.

A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az OH engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel.

A tanköteles gyermekek iskolai beiratkozására április 20-21-én van lehetőség.

A beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók a KRÉTA rendszerben olvashatók: eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a gyermek az óvodakötelezettségét vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, akkor azt a szülőnek be kell jelentenie a hivatalnak. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

.