„Együtt, Egymástól”: új együttműködési lehetőségek a Kárpát-medence közösségei számára

2015.05.22. 11:28

2014-ben egy új kezdeményezés indult útjára Vas, Zala és Győr-Sopron megyében, amely abból az ötletből fakadt, hogy a Nyugat-Dunántúlon működő vállalkozások és civil szervezetek, valamint kisebb önkormányzatok más tájegységek jó gyakorlatait ismerhessék meg, illetve bemutathassák saját tevékenységüket, eredményeiket a határon túli közösségeknek.

A projekt kiinduló pontja a Nyugat-dunántúli régió egyik legfontosabb jellegzetessége: e három megye területén szinte minden olyan tulajdonság együtt található meg, mely hazánkat jellemzi. Igaz ez földrajzilag, hiszen az alföldtől a dombságon át a hegységig, mindezt vízfolyásokkal tarkítva, szinte minden típusú tájegység megtalálható itt. Jelentősége ennek elsősorban a táj által meghatározott kulturális kapcsolatokon alapuló fejlesztések illetve a fenntarthatóság irányába ható környezetvédelmi technológiák népszerűsítése kapcsán érezhető. A sokszínűség tetten érhető társadalmi szinten is, melyet az aprófalvas település-szerkezet és a nagyvárosok egymás mellettisége határoz meg, követendő irányt adva a komplex területfejlesztési technológiák számára.

„Együtt, Egymástól”: új együttműködési lehetőségek a Kárpát-medence közösségei számára

A kiforrott projekt célja olyan térségek közötti együttműködések kialakítása a környező országok innovációra fogékony társadalmi rétegével, amelyek alapján a Nyugat-Dunántúl térségében az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta összegyűlt ismeretek, innovatív, kooperatív gyakorlatok átadhatóak. Ezáltal lehetővé válik a szomszédos országok határ menti térségében élőkkel való szorosabb együttműködés, és „együtt-fejlődés”.

A kezdeményezés legfontosabb eredményeit azok a formálódó szakmai kapcsolatok jelentik, melyek a Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában és Romániában működő közösségek számára szervezett, s a régiónkban lezajlott tanulmányutakon alakultak ki. A személyes kapcsolatok elmélyítésére és a lehetséges együttműködések formáinak kialakítására többek között a 2015. májusában megtartott záró-konferenciánk is lehetőséget nyújt, amely lényegében nem a folyamatnak a lezárása, hanem éppen a közös gondolatok, közös ötletek összefogással való kibontakoztatásának az esélye, mindezt földrajzi és társadalmi határok nélkül.

„Együtt, Egymástól”: új együttműködési lehetőségek a Kárpát-medence közösségei számára

Háttér-információk:

a „Jó gyakorlatok bemutatása a Nyugat-Dunántúlon külföldi partnerszervezetek számára” című projekt az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások” elnevezésű jogcím keretében kapott támogatással valósult meg;

a projekt partnerei az Innovatív Dél-Zala Helyi Akciócsoport és a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület, valamint minden külföldi partnerszervezet;

.