Pedagógusnapi kitüntetettek és intézményvezetői változások Szombathelyen

2011.06.02. 18:01

Ahogy minden évben, idén is több kategóriában osztottak ki díjakat az oktatásban dolgozók számára.

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A díjat kapja:

1; Balogh Gabriella a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

2; Kőváriné Fekete Marietta a Paragvári Utcai Általános Iskola igazgatója

3; Sárosiné Somogyi Irén a Barátság Óvoda óvodavezetője

4; Vámosné Szijj Anna a Napsugár Óvoda óvodavezetője

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapják:

1; Fancsali Ferenc a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium tanára

2; Hollósy Tibor a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium tanára

3; Hotzi Ferenc a Művészeti Szakközépiskola klarinéttanára

4; Kiss Éva a Gothard Jenő Általános Iskola tanítója, napközis nevelője

5; Kovács Rezsőné Szarka Erzsébet az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolájának intézményegység-vezető helyettese

6; Orbánné Bondor Katalin az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium tanára

7; Pölöskei Gertrúd a Bercsényi Miklós Általános Iskola igazgatóhelyettese

8; Szegletes Ottóné a Kőrösi Csoma Sándor Óvoda óvodapedagógusa

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapják:

1; Biácsi Hajnalka a Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tanára

2; Csiszár Zoltánné a Nyitra Utcai ÁMK Vadvirág Óvodájának óvodapedagógusa

3; Jancsó Enikő a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítója

4; Jászberényi Gézáné a Dési Huber István Általános Iskola tanítója

5; Pöröntőné Szőke Márta a Losonc Utcai Óvoda óvodapedagógusa

6; Spaits Sándor a Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi- és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium tanára

7; Szalai Istvánné a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára

8; Varga Józsefné a Neumann János Általános Iskola tanítója

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.

E kitüntetést kapják:

1; Barki Tiborné a Gazdag Erzsi Óvoda óvodatitkára

2; Borsits Tamásné a Mocorgó Óvoda dajkája

3; Sebestyénné Pethő Andrea a Művelődési GAMESZ belső ellenőre

4; Taródiné Doma Mercédesz a Játéksziget Óvoda óvodatitkára

5; Vargáné Iszak Nóra az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának iskolatitkára

A 2011. május 26-i Közgyűlés döntött az intézményvezetői megbízásokról.

a Napsugár Óvoda vezetője Pajor Andrásné
a Gothard Jenő Általános Iskola igazgatója Mándl Józsefné
a Nyitra Utcai ÁMK igazgatója Marácziné Joó Éva
a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója Kis Gábor
a Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi- és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója Hodvogner Csaba
a Hefele Menyhért Szakképző Iskola igazgatója Dr. Szalai Péter

A Pipitér Óvoda vezetésére a sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig – legfeljebb 1 évig - megbízást kapott Mátyás Györgyné

A Művészeti Szakközépiskola vezetésére a sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig – legfeljebb 1 évig - megbízást kapott Timár Istvánné

A most nyugállományba vonuló négy intézményvezetőnek több évtizedes munkásságáért a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott:

MAGYARNÉ BALÁZS ANNA a Pipitér Óvoda óvodavezetője

VÁMOSNÉ SZIJJ ANNA a Napsugár Óvoda óvodavezetője

BEER LÁSZLÓ a Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi- és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

VÍZKELETI JULIANNA a Művészeti Szakközépiskola igazgatója

Forrás: Szombathelyi Városháza

.