Cserkészprogramok Szombathelyen (2014. november 21-22.)

2014.11.12. 12:53

Nagy Háborús Emlékév programsorozat

2014. november 21.

A világ első cserkésztáborát 1907-ben Angliában szervezték meg. A cserkészet olyan roha-mosan terjedt el Európában, hogy öt év múlva, 2012-ben Magyarországon már cserkészszövetség alakult. Az 1914-ben kezdődött I. Világháború, a Nagy Háború és azt azt követő, a hazánkat felda-raboló szerződés sajnos a magyar cserkészetet is visszavetette.

Lelkesítő azonban a tudat, hogy 1920-ban újra szervezték a Magyar Cserkészszövetséget és ez azt is jelentette, hogy ifjúságunk újra a világ élvonalába került. Ebben az évben pedig azt ünnepelhetjük, hogy a kommunista diktatúra negyven éves tiltása után huszonöt évvel ezelőtt, 1989-ben ismét újraszerveződött a magyar cserkészet.

A cserkész életformához mindig is hozzátartozott a rászorulók megsegítése, és ezzel a cserké-szek Szent Márton nyomdokain haladnak. A 350. Szent Márton Cserkészcsapat kezdeményezésére felújították a Szent Márton temetőben Gárdos László cserkész sírját. E sír története röviden a következő:

A szombathelyi Fiúkereskedelmi Iskola 49. sz. Berzsenyi cserkészcsapat cserkészei 1936 nyarán a Rába-parton, Németszecsőd határában táboroztak. A meleg nyári napon a cserkészek a folyóban fürödtek, parancsnokuk, Radics Dénes a parton őrködött felettük. A 17 éves Gárdos Lászlót elkapta a Rába sodrása. Radics Dénes azonnal a vízbe vetette magát, de mindketten a hullámok közt lelték halálukat. Radics Dénest Németszecsődön a régi temetőben temették el. Radics Dénes (Koroncó, 1908. dec. 12.-Németszecsőd, 1936. júl. 1.): lelkipásztor, hitoktató, cserkészpa-rancsnok. 1933. július 16-án szentelték pappá.

A Kerület újraalakulásának 25. évfordulóját ünnepelve, és a Nagy Háborús Emlékév prog-ramsorozatához csatlakozva a 350. Szent Márton Cserkészcsapat szervezésében 2014. november 21-én megemlékezés lesz a felújított sírnál a Szent Márton temetőben, emlékülés és kiál-lítás megnyitó a Szent Márton Látogatóközpontban, majd az elesett katonákért és a háború áldoza-taiért engesztelő szentmise a Szent Márton templomban. 

XIII: Kelemen Nap

2014. november 22.

A cserkész életformához hozzátartozik a mindennapos jótett, a rászorulók megsegítése, és ez-zel talán jogosan mondhatjuk, hogy a cserkészek Szent Márton nyomdokain haladnak. Tizenkét évvel ezelőtt az 51. Sík Sándor Cserkészcsapat parancsnokának, Simonné Pungor Mária cserkész-tisztnek a kezdeményezésére szervezték meg első alkalommal a III. Nyugatmagyarországi Kerület cserkészei az úgynevezett Kelemen Napot.

Ezen a napon a cserkészek vendégül látnak sérült, fogyatékos gyermekeket és felnőtteket, együtt játszanak velük és műsorral szórakoztatják vendégeiket. Az elmúlt évek során vendégeink megszerették ezt a rendezvényt, évről-évre várják, nagy bánatot okoznánk Nekik, ha elmaradna. De nem csak Ők érzik jól magukat e programon, a cserkészek számára is könnyekig megható látni, hogy milyen sok emberi értékkel bírnak rettenetesen nehéz sorsú testvéreink.

A XIII: Kelemen Napot 2014. november 22-én, szombaton tartjuk meg az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban (Szombathely, Dózsa Gy. u. 6.). Vendégeinket 9 órától fogadjuk, majd 9 óra 30 perckor ünnepélyesen köszöntjük. Ezután délelőtt kézműves foglal-kozások – levendulazsák, bagoly, gurigami készítés, lábbal festés, szinezés, rajzolás, számösszekö-tős képek, favár építés, a Se boccia sport bemutatója, ügyességi és memória játékok – lesznek, majd egy előadás és ebéd után a cserkészek vidám műsort adnak, vidám divatbemutatót, furulya koncertet, árnyjátékot, daltanulást, dobbemutatót terveznek. Természetesen a szerény ebédet is a cserkészek maguk főzik és tálalják fel.

.