Öt templom Sopron belvárosában

2014.11.11. 10:48

Könnyed sétával bejárható a Domonkos, az Evangélikus, a Kecske, a Szent György és az Orsolya-templom is.

"Szép vagy Sopronnak zordon hegye, völgye, hol ormos
 Rengeteged feketül s bérceid árja zuhog;
 Szebb vagy, apró halmok s térek vegyülése, kalásszal
 S szőlővel nevető hesperi kertje…!"

Írja Kis János soproni születésű költő. Azonban Sopronnak nem csak az erdős részeiben és hegyeiben, de a történelmi belvárosában is gyönyörködhetünk, melyet teljesen átitat a középkori múlt. 1676 novemberében a belváros nagyobb része (néhány gesztenyét sütő gyermek miatt) leégett, még a templomok harangjai is megolvadtak, s csak 1749-ben kezdett kiteljesedni az új városkép, amely azonban máig megőrizte akkori kinézetét.

A belváros jellegzetességét adják a díszes falú házak, a macskaköves utcák és nem utolsó sorban a régmúltra visszatekintő ódon templomok. A legszigorúbban és legszűkebben vett központi részen öt templommal találkozhatunk, melyeket (ha csak kívülről szemléljük őket) kényelmes tempóban is fél óra alatt végigjárhatunk. A Domonkos templomot leszámítva mind a négy építmény csak gyalogosan illetve kerékpárral közelíthető meg, viszont előbbi előtt a Széchenyi téren nagy eséllyel találhatunk (sajnos fizetős) parkolót.

Belvárosi templomok Sopronban

A Domonkos templom

A Domonkos templom kívülről talán egyszerű, belülről azonban klasszikus barokk jegyeket magán viselő építmény, melyet 1719 és 1725 között építettek. Tornyait, melyek miatt a város egyik jellegzetessége, az 1740-es években húzták fel. Miséire a katolikus felekezethez tartozók szoktak kilátogatni. Márványozott oszlopai, díszes oltára és aranyozott díszei pedig szintén megérnek egy látogatást.

Belvárosi templomok Sopronban

Az Evangélikus templom tornya

A Templom utcán befelé haladva már kibukkan a házak közül az Evangélikus templom tornya. Az építményt, mely 1782-1783 között épült Ringer József és Neumayer Lőrinc soproni építőmesterek tervei alapján Magyarország legnagyobb evangélikus templomai között tartják számon. Kétemeletes karzatát óriási oszlopok tartják, főoltára eredetileg a bécsi kamalduli kolostortemplomból került ide, az oltárképet pedig Fisher Vince, neves bécsi festő alkotta 1805-ben. Nem csak istentiszteleteket, hanem számos világi rendezvényt (koncertet, színdarabokat) is tartanak falai között.

Belvárosi templomok Sopronban

A Kecsketemplom

A Fő térre érve eltéveszthetetlenül magasodik fölénk az előbb a ferencesek, majd később a bencések által használt építmény, népi nevén Kecsketemplom. Ez utóbbi elnevezést onnan kapta, hogy az oldalához illesztett, 47 méter magas torony homlokzatát gótikus füzér és egy kecske díszíti, mely az építtető, Geisel Henrik címerállata volt. Azonban szájhagyomány útján terjedő legenda is övezi a nevet, amely szerint a templom egy kecske által kikapart kincsből épült. A Kecsketemplomot a 13. század végén a ferencesek emelték és használták 1786-ig. Bár több építési korszak terméke, mégis leginkább a gótika jegyeit őrzi magán. Időszaki és állandó kiállításoknak egyaránt otthona.

Belvárosi templomok Sopronban

A házak közé ékelődött, narancssárga díszítésű Szent György templom

A Fő teret elhagyva, a Szent György utcában találkozhatunk a szorosan a házak közé ékelődött, katolikus Szent György templommal, melyet a város vezető rétegéből kialakult vallásos réteg számára húztak fel 1453-ban. Kezdetben protestánsok, majd jezsuiták használták, s mivel a tűzvészben szinte teljesen leomlott, újra kellett építeni. Több építészeti stílus látszik rajta, mivel mindig hozzátettek egy-egy elemet. Így megtalálható benne a gótika, a rokokó és a korabarokk is.

Belvárosi templomok Sopronban

Az Orsolya-templom

Sétánk végére érve a méretre nem túl nagy, ám annál hangulatosabb Szent Orsolya-templommal találhatjuk szembe magunkat. Előtte a téren található a Mária-kút, mely a belváros egy másik jellegzetessége. Ez 1780 körül készült, s bár 1944-ben megsérült, sikerült a mai napig megőrizni. A templom ma látható formáját 1864-ben nyerte el Handler Nándor és Handler Frigyes munkássága által. Az 1945. évi bombázás valóságos romhalmazzá változtatta a templomot, de két éven belül sikerült helyreállítani. 30 méter magas tornyában három igen értékes, neogótikus díszítésű harang van. A templom nagyon hangulatos, bensőséges, gyakran tartanak benne esküvőket és keresztelőket a hagyományos katolikus miséken kívül.

Belvárosi templomok Sopronban

 

.