2012-es Szent Márton napi díjazottak Szombathelyen (névsor + indoklás)

2012.11.10. 18:32

A szombathelyi Bartók Teremben, a hagyományosnak számító gálaműsor keretében adták át a város Szent Márton napi díjait november 10-én este.


 
A 2012-es díjazottak névsora:
 
Ifjúságért-díj: Borsos László
Gothard Jenő-díj: Szimandel Dezső
Hefele–díj : Gáspár Péter
Brenner-díj: Nagy Erzsébet
Szombathely Közbiztonságáért-díj: Károlyi Albert
Horváth Boldizsár-díj I. fokozat: Molnár Vilmosné
Horváth Boldizsár-díj II. fokozat: Székely Józsefné és Guba Zsuzsanna
Szombathely Sportjáért Életmű-díj: Gráczer György
Szociális Munkáért Életmű-díj: Horváth Istvánné
Pro Sanitate Savariae Életmű-díj: Dr. Tarján Jenő
Pedagógus Életmű-díj: Dr. Kikindai Kristóf
Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj: Pávé Kálmán
Díszpolgári Cím:  Szarka Zoltán
 
A díjakról, a díjazottakról és az indoklásról (részletes)
 

Az Ifjúságért-díj annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúság- védelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja.

 
Borsos László a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ LOGO Ifjúsági Szolgálatának   szolgálatvezetője. Évek óta kiemelt tevékenységet folytat a városban a gyermek- és ifjúsági korosztály speciális helyzetének, életfeltételeinek javítása, a fiatalok személyes fejlődésének és autonómiájuk kialakításának érdekében.
Az ifjúsági területen végzett tapasztalatai 10 éves múltra tekintenek vissza:
2002 óta a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport Titkárságán töltött szakmai gyakorlata során közvetlenül rész vett az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatának kialakításában, amelyek később munkatársa lett és azóta is oszlopos tagja. 2010.01.01-től a Szolgálat szolgálatvezetője.
2004-től az ifjúsági iroda működtetésével, programszervezéssel és felkereső ifjúsági munkával foglalkozik.
2004-től a nemzetközi ifjúsági cserék társszervezője és csoportvezetője (2004 ME.MO, 2005 ME.MO2, One sky for all, 2006 MEDA, 2008 Clour your life, 2010 Water in times of Globalisation) nemzetközi képzések résztvevője (2004 Bi-Tri-Multi tréningkurzus - Ausztria, 2005 YouthXchange szeminárium - Franciaország, 2006 D’N’S szakmai látogatás - Schio, Eurodesk szakmai látogatás - Franciaország, 2007 Youth Democracy and Enterprise konferencia – Norvégia)
2004 óta az Eurodesk helyi partnerének koordinátora.
2007-től közösségfejlesztő és tematikus foglalkozásokat tart a nem formális pedagógia eszközeivel (Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet programjain: Kelepelő és Koppány tábora, Összetartozunk határon túli magyar fiatalok tábora, a LOGO Ifjúsági Pont Hálózat tagjainak székhelyein, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola, Herman Ottó Szakképző Iskola, Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ, Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium osztályaiban)
2008-tól a kortárssegítő fiatalok munkájának koordinációját látja el.
A civil szférában kifejtett tevékenysége az ifjúsági munka végzése során is oly sokszor használt fotózási, plakát és kiadvány készítési, grafikai tervezési tevékenységében teljesedik ki.
1999-től a PoTENCIA (PTE EFK HÖK, Pécs-Kaposvár-Zalaegerszeg-Szombathely) havilap alapító tagja, újságírója és fotósa.
1999-től a Heti Frissítő (NYME-SEK HÖK, Szombathely) hetilap fotósa
1999-2002 a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Hallgatói Önkormányzatának médiareferense, informatikai bizottságának tagja, VAGYIFO képviselője.

„Gothard Jenő-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 
Szimandel Dezső Általános és középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte. Mérnöki oklevelét 1978-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Vízépítőmérnöki Szakon kapta.
 
A diploma megszerzése után Szombathelyen, a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál helyezkedett el. Először a Beruházási Osztályon műszaki ellenőri munkakörben dolgozott, ahol a vállalat saját beruházásában megvalósuló rekonstrukciós munkák, illetve Szombathely vízellátását szolgáló tanácsi beruházások lebonyolítási feladatait látta el.
 
Vállalati átszervezés folytán 1982-től a Beruházási és Tervezési Osztályon irányító tervező lett. Az itt elvégzett munkák zömében vízellátó és vízelvezető hálózatok, valamint vízművek tervezéséből tevődtek össze. Összességében több, mint ötven település teljes körű vízellátásának tervezésében vett részt.
A térség települései vízellátásának befejezéséhez közeledve a munkák mind jobban áttevődtek a szennyvízelvezetés területére. Egy osztrák vállalkozóval történt licenc szerződés alapján elkezdődött a szennyvíztisztító telepek tervezése. Az évek folyamán ezzel a tisztítási technológiával közel harminc szennyvíztisztító telepet terveztek meg.
 
Egy team tagjaként részt vett néhány országos tervpályázaton, amelyek megyék csatornázásának megoldásával foglalkoztak.
1991-től a Szolgáltatásfejlesztési Osztály vezetőjévé nevezték ki, ahol az irányítása alá tartozó osztály szervezetébe tartozott a beruházási-, tervezési- és közműnyilvántartási csoporton túl a technológiai csoport is.
Az országban bekövetkezett gazdasági változások hatására a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat is egyszemélyes Kft-ket hozott létre, így többek között a VASVÍZTERV Kft-t is, ahol ügyvezető lett. A Kft-ben folytatódtak a lebonyolítási, műszaki ellenőrzési, közműbemérési és tervezési munkák.
Váltásként 1996-ban a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra került, mint víziközmű osztályvezető. Itt egy teljesen más megközelítésben láthatta meg ugyanazt a szakterületet. A napi munkák két megyére kiterjedően a közüzemi vízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással, a fürdőszolgáltatással, ipari vízgazdálkodással összefüggő feladatok köréből kerültek ki.
1999-ben a Kis-Balaton és a Beruházási Osztály vezetésével bízták meg. A vízügyi ágazat egyik legnagyobb beruházásának, a Kis-balaton Vízvédelmi Rendszernek a feladatai a vízminőségi kérdésekkel, környezetvédelemmel való foglalkozást hozták előtérbe.
Az igazgatóságon történt szervezeti átalakítás során 2005-től elnyerte a Vízminőségvédelmi és Fejlesztési Osztály osztályvezetőségét. Az újonnan szerveződő osztály víziközművekkel, vízminőségvédelemmel, beruházásokkal, pályázatokkal foglalkozik elsődlegesen.
Szakértőként részt vesz a szennyvízelvezetési és –tisztítási, illetve ivóvízminőség-javítási KEOP és NyDOP pályázatok elbírálásában.
 
Közéletben betöltött szerepek, egyéb társadalmi megbízatások:
Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat, elnökségi tag
Vas Megyei Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakcsoport, elnök
Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezet, elnökségi tag
Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, alapító tag
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti - Műszaki Tervtanácsá -nak  tagja.
Külső konzulens több felsőoktatási intézményekben diplomamunkát készítő végzős hallgatók mellett.
 
Eddigi kitüntetései:
Kiváló Munkáért 1988. (Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa)
Vas Megye Műszaki Fejlesztéséért 2003. (MTESZ Vas Megyei Szervezete)
Kiemelkedő Mérnöki Munkáért 2004. (Vas Megyei Mérnöki Kamara)
Sajó Elemér Emlékplakett 2006. (Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter)
Emléklap a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezésben végzett munkáért 2006.
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter)
Vásárhelyi Pál-díj 2011. (Vidékfejlesztési Miniszter)

Közéletben betöltött szerepek, egyéb társadalmi megbízatások:
Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat, elnökségi tag
Vas Megyei Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakcsoport, elnök
Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezet, elnökségi tag
Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, alapító tag
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti - Műszaki Tervtanácsá -nak  tagja. Külső konzulens több felsőoktatási intézményekben diplomamunkát készítő végzős hallgatók mellett.


Hefele – díj  annak a  személynek adományozható, aki a városfejlesztés, a városépítés területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert.

 
Gáspár Péter a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Mélyépítési Szakán Okleveles üzemmérnökként végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán a szerkezetépítő mérnöki diplomát vehette át. Az egyetem elvégzése után a Vas megyei Építőipari Vállalatnál Építésvezetőként kezdett dolgozni, majd építész tervező lett az AGROBERnél. 1996-tól a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető tervezője.
Gáspár Péter számos középület, lakópark tervezésében, műszaki ellenőrzésében vett részt:
Szombathely, Kárpáti Kelem lakópark 8 épület 19 lakás /építész tervek elkészítése/
Szombathely, Szent István lakópark 42 lakás /építész tervek elkészítése/
WESTPANNON Kft. PENNY MARKET Szombathely, Körmendi út
Szombathely Városi Nyomozó Ügyészség rekonstrukciója /építész tervek elkészítése/
Evangélikus Egyházközség Szombathely Reményik Sándor Evangélikus Általános iskola átalakítása és bővítése
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely felújítási munkái
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely felújítási munkái, valamint sok más létesítmény tervezése.


„Brenner-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaság és a városüzemeltetés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett.

 
Nagy Erzsébet a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán okleveles vízellátási és csatornázási üzemmérnökként diplomázott,  majd ugyancsak a Műszaki Egyetem vízépítő mérnöki szakán az  okleveles építőmérnöki végzettséget is megszerezte. Ezt követően a  Veszprémi Egyetemen környezetvédelmi szakmérnökként végzett.  Az egyetem elvégzését követően a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságon dolgozott – 1 év megszakítással-  több mint 22 évig. A vízminőséggel, hulladékgazdálkodással, levegőtisztaság-védelemmel, zajvédelemmel összefüggő feladatokat látta el. Környezetpolitikával, rendezési tervek véleményezésével, illetve pályázatok készítésével foglalkozott. 1994. novemberétől áthelyezéssel került a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára, ahol pontos, precíz alapos munkavégzése elismeréseként az 1995. június 1-vel létrehozott Kommunális és Környezetvédelmi Iroda irodavezetői feladatainak ellátásával bízták meg.  Folyamatosan képezte magát, közigazgatási alap- és szakvizsgát tett, vezetőképzéseken, illetve szakmai konferenciákon vett részt.
Munkáját az igényesség és szakszerűség jellemzi. Vezetőként az áltata irányított szervezeti egység munkája is magas színvonalú. 
Munkája elismeréseként 2008-ban megkapta a Közszolgálatáért Életmű-díjat, 2010-ben a Vas Megye Környezet- és természetvédelméért Gayer Gyula emlékplakettet, és  most a Brenner-díjat.
 


 

A Szombathely Közbiztonságáért-díj adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv azon hivatásos állományú dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett.

 
Károlyi Albert az 1993. augusztus 28-án megalakult Szombathelyi Polgárőrség alapító tagja volt és a tagság alapításkor megválasztotta az egyesület elnökévé. Az elnöki feladatokat a tagság bizalmából 2011-ig látta el, amikor egészségi állapotára való tekintettel lemondott az elnöki teendők ellátásáról. A tagság a lemondást követően az új elnökválasztással egy időben az egyesület Tiszteletbeli Elnökévé választotta. Az egyesületnek ma is aktív tagja és folyamatosan segíti a jelenlegi vezetőséget. Aktív egyesületi elnöki időszakában a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségében hosszú ideig töltötte be a gazdasági elnökhelyettesi tisztséget és vezette a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” tevékenységet koordináló munkabizottságot.  A szombathelyi terület felelőseként sok polgárőr szervezet megalakításában volt része a városban és a környező településeken. Polgárőri tevékenysége során számos kiemelkedő elismerésben részesült.
 


 

A Horváth Boldizsár-díj annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek adományozható, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az első fokozatot évente egy, a második fokozatot évente legfeljebb két személy kaphatja.

 
A Horváth Boldizsár-díj I. fokozat:
Molnár Vilmosné a Közgazdasági és Adó Osztály Pénzügyi Iroda vezetője. Közgazdászként 1993-ban végzett a Zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán.  Első munkahelyén, a  Vasi Volánnál 1995-ig dolgozott. Az ezt követő 17 évben Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hűséges köztisztviselőjeként ténykedik. A kezdeti időkben intézményi revizorként ismerkedett meg az államháztartás titkaival. Az intézmények vezetői azóta is emlegetik magas szakmai tudását és segítőkész hozzáállását. A hivatal vezetése, értékelve kitűnő munkáját, 1999-től pénzügyi csoportvezetőként foglalkoztatta őt.  2004-től napjainkig, a pénzügyi iroda vezetője. Munkáját mindig a nagyfokú precizitás, szorgalom, magas szintű hozzáértés jellemezte. Az önkormányzat, a Hivatal a hibátlan, határidőre mindig elkészített beszámolókat neki és az általa irányított csapatnak, lelkes munkatársainak köszönheti.  Ő a példamutató vezető megtestesítője.
 
Horváth Boldizsár-díj II. fokozat, megosztva: Székely Józsefné és Guba Zsuzsanna.

Székely Józsefné a Szervezési Osztály pénzügyi ügyintézője.  A Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1974-ben. Az érettségit követően a Szombathelyi Járási Hivatalban kezdett dolgozni adminisztrátorként. Munka mellett főiskolai végzettséget szerzett a Zalaegerszegi Pénzügyi Számviteli Főiskolán. A Járási Hivatal megszűnése után a Városi Tanácsra került az Ellátás Felügyeleti Osztályára árellenőrnek. 1989-től a Pénzügyi Osztály főelőadója volt. 2002-ben adótanácsadói képesítést szerzett. Regisztrált mérlegképes könyvelő. Jelenlegi munkakörében 2004-től látja el feladatait.
Folyamatosan képezte magát, bővítve szakmai ismereteit, felkészültsége átlag feletti. Munkáját mindig csendesen, szorgalmasan, az ügyfeleket, munkatársakat tisztelve végzi. Nyugodtsága, kiegyensúlyozottsága miatt mindenki szereti.
A közigazgatásban töltött több mint 38 évet mindig is a szó szoros értelmében a köz szolgálatának tekintette.
                       
Guba Zsuzsanna a Hatósági Osztály okmányügyi ügyintézője. 
1974-ben érettségizett a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában.
Képzettségének megfelelő munkahelyet keresett, és meg is találta Szombathely Város Tanácsát, ahol az Igazgatási Osztályon kezdett dolgozni, ügyviteli alkalmazottként.
Végig járta a közigazgatás ranglétráját, de mindig a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek, népesség - nyilvántartási feladatok  tartoztak  munkakörébe.
Több, mint 38 éves munkája során mindig ügyfelekkel foglalkozott, amely a külső szemlélőnek talán egyszerűnek tűnik, de a különböző vérmérsékletű emberek ügyeit intézni, sokszor bizony  embert próbáló feladat. Munkáját mindig jó kedvvel, lelkiismeretesen végezte, az ügyfelek megelégedésére.
2000-től az útlevél ügyintézéssel bővültek feladatai, és 2001-től az akkor létrehozott Okmányirodában folytatta mindig pontos munkáját.  E szervezeti egységen belül, a személyi okmány ügyintézésben csoportvezetői feladatokat is ellátott.
Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, megszerezte az okmányügyi és nyilvántartási ügyintézői szakképesítést.
A választások, népszavazások, népszámlálások munkálataiból is aktívan kivette részét.
A szorgalmas, aprólékos, nagy pontosságot és  odafigyelést igénylő munkáját hosszú évtizedeken keresztül ügyfelei és munkatársai megelégedésére végezte, s teszi ezt minden bizonnyal ugyanígy majd a Szombathelyi Járási Hivatalban is.
 Szombathely Sportjáért Életmű-díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn keresztül - de legalább 25 éven át - a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 
Gráczer György 1978-ban a Fakombinát kosárlabda csapatának még játékosként  alapító tagja volt. 1984-től vezette a Fakombinát Sportegyesületének Kosárlabda Szakosztályát. A csapat folyamatos fejlődésének eredményeként négy év alatt három bajnoki osztályt lépett előre és 1992 áprilisában a legmagasabb osztályba jutott, így Szombathely városának 29 év után újra lett első osztályú férfi kosárlabda csapata.  A cél ettől kezdve a csapat helyzetének megszilárdítása és a bajnokság elitjébe, a legjobb nyolc közé jutás volt, amely az  1993/94-es bajnoki szezonban megvalósult.
1994-től a megalakult FALCO KC Sportegyesület ügyvezető elnöke lett. Feladata a kosárlabda bajnokság első osztályában a klub folyamatos fejlesztése gazdasági és szakmai szempontból. A szerény gazdasági és létesítményi lehetőségek mellet a csapat stabilizálta helyét a legjobb nyolc között. Ennek az időszaknak kiemelkedő eredménye az 1998/99-es bajnoki ezüstérem és az 1999/2000-es év harmadik helye.
A sporttörvény követelményeinek megfelelően  2000-ben az első osztályú kosárlabda csapatoknak gazdasági társaságot kellett alakítani. A FALCO KC Szombathely Kft-nek 2000.júliusától lett ügyvezetője. Az időszak legjobb és legkiemelkedőbb eredménye a 2008.június 5-én elért bajnoki cím.
Vezetése alatt a FALCO – Szova -Trend Optika KC Szombathely férfi kosárlabda csapata az első osztályú bajnokság meghatározó szereplője, a kosárlabda egyik fellegvára lett és Szombathely legeredményesebb csapatjáték sportszervezetévé fejlődött.
 


 

A Szociális Munkáért Életmű-díj adományozható annak a szociális területen tevékenykedő személynek, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedő szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 
Horváth Istvánné a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családokat Segítő Szolgálatának vezetője. Az Egyházmegyei Karitásznál eltöltött közel húsz éves tevékenysége alatt először Plébániai Karitász önkéntes munkatársként, majd főállásban nagyon sokat tett a Szombathelyen és környező településeken élő szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek gyógyulásáért. Számára mindig nagyon fontos volt, hogy minél többen térhessenek vissza a mindennapi életbe, s ennek érdekében saját magát is képezte. Részt vett önismereti, személyiségfejlesztő tréningeken, elvégezte a középfokú szenvedélybeteg segítő képzést.  Az 1999-ben induló Hársfa-házban az Ő segítségével alakult meg a Gamma Gt önsegítő csoport, ahol a csoporttagokat szakmai tapasztalatával segítette. Önzetlenül kísérte Őket máriabesenyői lelkigyakorlatokra, ahol lelki megerősítést kaphattak feladataik elvégzéséhez. Fáradhatatlan volt mindig a Karitász programok megszervezésében és lebonyolításában való részvételeken. Kivette részét a munkája mellett a Karitász nyári táborainak feladataiból, elsőként jelentkezett a kamion rakásoknál, valamint a gyűjtési akciók lebonyolításánál segítségnek.
Munkatársaival mindig jó kapcsolata volt, kedvessége, segítő szándéka feléjük is mindig megnyilvánult.
2006-tól a Szikla Pszichiátriai Betegek Közösségi Gondozójának munkáját segítette közösségi gondozóként nagy szakmai tapasztalatával. A kliensei szerették és ragaszkodtak személyéhez, szakmai munkájában szép eredményeket ért el.
2009-től napjainkig, Győrvári Edith néni szellemi örökségéhez hűen, a Családokat Segítő Szolgálat vezetését végzi. Napi szinten látja el a szombathelyi plébániákat kenyér adománnyal, hogy a rászorulók minél szélesebb köréhez eljuthasson a napi kenyér. Az Egyházmegye területén (Vas és Zala megye) koordinálja a nehéz körülmények közé került családok krízis támogatását.
Az elmúlt évben az Országos Karitász által pályázati úton nyert pelenka és tüzelő akció keretében az Egyházmegye kisgyermekes családjait pelenkával látta el, valamint a rászorulóknak tüzelőfa adományokat biztosított. Az erdészet dolgozóival fáradságot nem ismerve leszállította a tűzifát a két megye területén élő nehézsorsú családok és egyedülállók részére.
Az Országos Katolikus Karitász 3 éve nyújt támogatást a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak 1-1 millió forint beiskolázási segítséggel. A segély szétosztása az egyházmegye területén a Plébániai Karitász csoportokkal való együttműködéssel Horváth Istvánné feladata, hogy minden rászoruló gyermekes család részesüljön a segélyből.
Az évek óta működő EU-s élelmiszerprogramból is kiveszi a részét, közel 100 szombathelyi rászoruló családnak juttat évi két alkalommal tartós élelmiszert.
 


 

 Pro Sanitate Savariae Életmű-díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett.

 
Dr. Tarján Jenő 1984. január 1-től – pályázat elnyerése óta – dolgozott a Markusovszky Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályán, mint osztályvezető főorvos.
1963-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 1968-ban belgyógyászati szakvizsgát, 1980-ban kardiológiai szakvizsgát, 1984-ben nephrológiai szakvizsgát szerzett.
Működése alatt osztályán magas színvonalú gyógyító és betegellátó munkát alakított ki. Szakmai és elméleti felkészültsége, orvosi kultúrája kiemelkedő. A megye kardiológiai ellátásának megszervezésében munkássága vitathatatlan.
Az irányítása alatt dolgozó orvosok szakmai képzését elsőrendű feladatának tartja, Őket tudományos munkára ösztönzi, szakmai támogatást biztosít számukra. Magas fokú elméleti és gyakorlati felkészültségét, kiváló adottságait – emberi tulajdonságait a szakorvosképzésben, orvosképzésben és a medikus oktatásban eredményesen hasznosítja.
Tudományos tevékenysége eredményeként 1977-ben sikerrel védte meg kandidatusi értekezését. Külföldi rendezvények rendszeres előadója, számos közleménye, dolgozata jelent meg.
Elnöke a Veszprémi Akadémiai Bizottság Orvostudomány Szakbizottságának, valamint a Kardiológiai és Endothel munkacsoportnak. Az orvoslás mellett kulturális téren is kiemelkedőt alkotott. Megteremtette a zenélő egészségügyiek országos találkozóját. Tagja a Magyar Orvosi Kamara Kulturális és Sportbizottságának.
 Pedagógus Életmű-díj adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül - a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársai körében közmegbecsülést szerzett.

 
Dr. Kikindai Kristóf 1966-ban Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát.
Pályafutását a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdte, ahol 1968-tól biológiai laboratóriumi órákat is tartott. Az általa kidolgozott program a későbbi biológiai tagozatok szervezésének, kialakításnak alapját képezte.
1974-től szakfelügyelőként is tevékenykedett, vezette a megyei szakfelügyelők munkaközösségét.
1975-ben természettudományi doktori címet szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.
A Kitaibel Pál biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny egyik indító szervezője volt.
Jelentős munkát végzett a biológiából rendezett Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny versenybizottságában.
Részt vett a tehetséges tanulók gondozásában, versenyekre való felkészítésben. Tanítványai országos versenyeken is rangos eredményeket értek el.
Egyetemi előkészítő tanfolyamokat tartott, tanított a felnőttképzésben, ellátott érettségi vizsgaelnöki feladatokat.
1978-tól a TIT Földtudományi Szakosztályának elnöke lett. Megyeszerte tartott tantárgyához kapcsolódó előadásokat, tanfolyamokat. Ekkoriban a TIT Országos Választmányának is tagja volt. 1978-tól Szombathelyen, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban dolgozott, munkaközösség vezető volt.  A szakfelügyeleti rendszer átalakulása után a Vas Megyei Pedagógiai Intézetben szakértői, majd szaktanácsadói feladatot látott el.
A ’80-as években a Berzsenyi Dániel Főiskola alakuló biológia tanszékének berendezésére, a felszerelésének megtervezésére kérték fel.
Tagja lett a Vas Megyei Ismeretterjesztő Egyesületnek és Természettudományi Társaságnak. A Magyar Földrajzi Társaság Nyugat – magyarországi Osztálya társelnökének választották.
1992-ben a Szombathelyi Pedagógus Kamara elnökének választották. A Magyar Pedagógus Kamara elnökségi tagja volt. Pedagógus pályájának kezdetétől publikál. Feladatgyűjteményeket, tanulmányokat írt, lektorált.
Nyugdíjazásáig a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban tanított. Kiemelkedő pedagógiai munkája, példaértékű emberi tulajdonságai alapján a szülők, kollégák, diákok körében, és városszerte is nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvend.
 


 

Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett.

 
Pávé Kálmán zenei pályafutását 1947-ben kezdte csellistaként. Játszott a Szombathelyi Városi Tanács zenekarában, az Aszódi Katonazenekarban, a hatvani Szimfonikus Zenekarban, a Vasút Jármű zenekarában.
1983 óta tagja a Városi Fúvószenekarnak, melynek 1980 és 1985 között elnöke is volt. Eredményes zenekari munkájáért 1985. augusztus 20-án miniszteri dicséretben részesítette a művelődési miniszter.
 
Sokat fáradozott a zenekar önállósodásáért, mely 2001-ben megvalósult. 2011 márciusáig a Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület elnöke volt. Magas szinten biztosította a zenekar működési feltételeit, irányította az évente megrendezett szombathelyi fúvószenekari fesztiválok szervezését. Segítségével a 10 év alatt mintegy ötezer zenész meghívását, fogadását, ellátását szervezték meg.
Közvetlen, barátságos jellemével mindenki tiszteletét kiváltotta, példát mutatott zenésztársainak. A 2011. évi elnöki posztról való lemondását követően továbbra is a zenekar tagja maradt. Az egyesület közgyűlése örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozott számára.
Idős kora ellenére kiemelkedő önkéntes munkájával – több mint 10 éven keresztül – hozzájárult a fúvószenei élet fennmaradásáért, a város fiatal és idős korosztályának szórakoztatásához, a város jó hírnevének biztosításához.
 


 

Díszpolgári Cím adományozható, annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki a hazai, illetve a nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti vagy sportéletben kiemelkedő eredményt ért el, és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, illetve hozzájárult Szombathely fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja, a díszpolgár nevét a Díszpolgárok Könyvébe be kell jegyezni. A "Díszpolgári Cím" Önkormányzatunk által adományozható legmagasabb rangú kitüntetés.

 
Szarka Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, Mexikóban állhatott fel a győzelmi dobogó legfelső fokára.
Csornán született, de tősgyökeres Vas megyeinek, közelebbről répcelakinak vallja magát. Tizenhárom éves korában lett a Répcelaki Kinizsi Egyesület igazolt labdarúgója. Az általános iskola befejezése után Szombathelyre került. Több csapat edzéseit is látogatta, mígnem a Szombathelyi Dózsa Egyesület leigazolta. Tizenhat évesen már a Dózsa felnőtt keretével készült, s 1959 tavaszán eljött a bemutatkozás ideje. Benke kapus sérülése miatt a bajnokság harmadik mérkőzésén a MÁV DAC ellen már ő védte a Dózsa kapuját.
1961-ben a munkahelyén kereste fel a legendás Varga Ferenc, azaz "Cserga" bácsi és az akkor NB II-es Haladáshoz hívta. 1962 augusztusában, egy héttel 20. születésnapja előtt Győrben mutatkozott be az első osztályban, amelyet még 244 élvonalbeli szereplés követett. A 60-as évek elején a Haladás az első- és másodosztály között ingázott, Szarka Zoltán mégis meghívást kapott előbb az utánpótlás, majd az olimpiai és a B-válogatottba is. 1963 júniusában, Prágában, a Csehszlovákia elleni 2:2-re végződött találkozón Ilku mögött az A-válogatott kispadján ült.
A tokiói olimpia előtt állandó kerettag volt, ám végül mégis kimaradt az utazó csapatból. A Haladás ebben az időben a másodosztályban szerepelt, ezzel indokolták kihagyását a keretből. Közben folyamatosan hívták az NB I-be is.
 A legkomolyabb ajánlat a győrieké volt, akik már lakást is néztek számára. Ha elmegy, bajnokcsapat tagja lehetett volna! De Szarka Zoltán ekkor is, majd később az Újpest és az MTK csábításának is ellenállt, mindvégig hű maradt a vasi zöld-fehérekhez.
1966-ban visszakerült a Haladás az első osztályba, ami azt jelentette, hogy újra számításba vették az olimpiai keretnél.1968 májusában a Szovjetunió elleni két EB negyeddöntő-mérkőzésen az A-válogatott kispadján foglalt helyet.
Az olimpiát követő években a Haladás váltakozó sikerrel szerepelt. Igazi felemelkedést a Sárosi-korszak hozott, akkor sorozatban jöttek a sikerek: MNK-döntő, KEK-szereplés, Vidék legjobbja cím. Sárosi Lászlónál az összeállítás legtöbbször Szarka Zoltánnal kezdődött. 1979-ben, 37 évesen búcsúzott az élvonaltól, 1980-tól a Haladás kapusedzőjeként segítette szeretett egyesületét. Nála nőtt fel többek közt Király Gábor,Németh Gábor, Takács Tamás is. Több mint másfél évtizedig foglalkozott 6-10 éves gyerekekkel is, akik közül nem egy kissrác később gyökeret vert az NB I-es csapatban.
Kölcsönjátékosként rövid ideig szerepelt még a Bő és a Sárvári Kinizsi csapataiban is. 1983-ban - az eltiltott Pálinkás pótlására - a Sabaria SE váratlanul leigazolta és Szarka Zoltán a sokadik virágzását élte a cipőgyáriaknál. Később az osztrák alsóbb osztályú Nikitsch és Ollersdorf is soraiban tudhatta az elnyűhetetlen, mindig szerény és példamutatóan készülő hálóőrt. Hosszú, sikeres pályafutása elismeréseként megkapta a Sportérdemérem Bronz Fokozatát, valamint Szombathely város életműdíját. Mától pedig a Szombathely Díszpolgári cím tulajdonosa is. 
 
Forrás: Szombathelyi Városháza

.