Vas megyei adóadatok

2014.10.01. 12:38

A NAV kiadta a 2013-as év adatait. A legjobban kereső Vas megyei magánszemély közel 300 milliót vitt haza egy év alatt. Ugyanakkor a munkavállalók egyharmada minimálbér alatt keresett.

A NAV tegnap tette közzé a Vas megyére bontott adatokat, Ebből szemezgettünk.

A Vas megyei cégek bevételeinek alakulása

A gazdasági teljesítmények legfőbb mutatója, az értékesítés nettó árbevétele 2013-ban az előző évhez képest 6,1%-kal emelkedett Vas megyében, mely az országos növekedést 4,1%ponttal haladta meg.

A megye társaságai által elért 1.176,8 milliárd Ft nettó árbevétel a régió teljesítményének közel egyötödét adta. Ennek 49,4%-át az összes vállalkozás mintegy 4,1%-át reprezentáló nagyvállalkozások realizálták.

Ezen adóalanyok által elért nettó árbevétel a megyei, régiós és országos átlagot meghaladóan, 10,1%-kal nőtt. A mikro- és középvállalkozások nettó árbevétel 2012. évhez képest némileg (-3,6%, illetve -2,4%) csökkent, a kisvállalkozások üzleti forgalma 13,0%-kal felülmúlta az előző évi értéket.

Az egyes ágazatok teljesítményét vizsgálva meghatározó a feldolgozóipar, ahol az árbevétel 59,2%-a realizálódott, ez a részarány az előző évinél 2,4%ponttal volt magasabb. Ezt követte a kereskedelem 18,2%-kal, a többi ágazat részesedése külön-külön nem érte el a 6%-ot. Jelentős mértékű, 15,4%-os növekedés realizálódott az építőipar területén, majd ezt követte az feldolgozóipar 10,6%-os bővüléssel.

Az értékesítés relációnkénti összetételére jellemző az export arányának folyamatos emelkedése. A belföldi értékesítés az előző évi szint közelében alakult, az export a régiós növekedést meghaladva, 12,2%-kal bővült. Így az exportból származó bevétel aránya 52,5%-ra nőtt az előző év 49,7%-os szintjéről.

Az árbevétel és a vállalatméret kapcsolatát vizsgálva elmondható, hogy a vállalatméret növekedésével jellemzően növekszik a határon túli értékesítés aránya. Míg a mikrovállalkozásoknál 2,6%, addig a kisvállalkozásoknál 6,4%, a középvállalkozásoknál 15,0% volt a részesedés. Az export döntő hányadát (76,0%) a nagyvállalkozások realizálták.

A cégek eredményei

Összességében az adózás előtti eredmény 75,2 milliárd Ft volt 2013-ban, az előző évi értéket 20,5%-kal haladta meg. Így a régiós érték 22,8%-át, az országos adózás előtti eredmény 2,8%-át adta.

Az egyes vállalkozói kategóriák esetében eltérő mértékű az adózás előtti eredmény változása. A mikro- és kisvállalkozások eredménye kismértékben bővült (+2,6%, illetve +3,1%), a középvállalkozásoknál viszont csökkent az adózás előtti eredmény. Összességében részarányuk 41,0%-ra mérséklődött. A nagyvállalkozások részesedése – 49,0%-os növekedés következtében – 59,0%-ra emelkedett 2012. évhez képest.

TOP nyereség

A legmagasabb adózás előtti nyereség 2013. évben Vas megyében 15,0 milliárd Ft volt, amelyet egy közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása ágazatba tartozó vállalkozás ért el.

A második legnagyobb összeg 11,6 milliárd Ft volt, melyet egy ipari gáz gyártásával foglalkozó társaság realizált. A harmadik helyen egy elektronikai alkatrész gyártó cég szerepelt, 9,9 milliárd Ft-os nyereséggel.

Top társasági adó

A legtöbb társasági adó 2,4 milliárd Ft volt, amelyet egy közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása ágazatba tartozó vállalkozás fizetett.

A második legmagasabb adó 2013. évben 1,0 milliárd Ft volt, melyet egy elektronikai alkatrész gyártással foglalkozó vállalkozás fizetett. A harmadik helyen egy közúti jármű, járműmotor alkatrész gyártó vállalkozás szerepelt, 0,5 milliárd Ft-tal.

Top foglalkoztatottság

2013. évben a legmagasabb foglalkoztatotti létszám 1.980 fő volt, melyet egy közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásával foglalkozó társaság vallott.

Ezt követte egy elektronikai alkatrészeket gyártó vállalkozás 1.467 fővel. A harmadik helyen egy közúti jármű, járműmotor alkatrész gyártás területén működő cég állt 1.342 fős foglalkoztatotti létszámmal. A TOP50 vállalkozás közé jutáshoz legalább 102 főt kellett alkalmazniuk a cégeknek.

Magánszemélyek összevont jövedelmének alakulása

A megye adózói összesen 224,2 milliárd Ft összevont jövedelemről adtak számot a személyi jövedelemadó bevallásaikban, mely 4,5%-os növekedést jelentett a 2012. évi adatokhoz képest, és 0,5%ponttal haladta meg az országos átlagot. Az országos jövedelem 2,6%-át Vas megyei illetőségű adózók adták.

Az átlagos havi összevont jövedelem 2013. évben már 165,4 ezer Ft-ot tett ki, több mint 8 ezer Ft-os emelkedésnek köszönhetően. Ezzel a megye az országos rangsorban szorosan Tolna megye mögött a 7. helyezést érte el.

A bevallott adatok alapján elmondható, hogy a megyei munkavállalók kedvező jövedelmi viszonyai mellett, 2013-ban még mindig az összevont jövedelmet vallók 32,1%-a minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezett.

TOP jövedelmek

2013. évben az összevont jövedelem első helyezettje Vas megyében 293,9 millió Ft volt. A megyei második legnagyobb összeg 114,0 millió Ft, a harmadik pedig 97,7 millió Ft volt. A TOP jövedelmek mindhárom helyezettje munkaviszonyból származó bérjövedelem. A TOP 100-as megyei listán az átlagos összevont jövedelem
35,0 millió Ft, 4,3 millió Ft-tal több, mint tavaly.

A megye legnagyobb külön adózó jövedelme, mely teljes egészében osztalékból származott 418,2 millió Ft volt. A szóban forgó személy a külön adózó jövedelme mellett 31,4 millió Ft összevonás alá eső jövedelemmel is rendelkezett.

Jövedelmei után 71,9 millió Ft adókötelezettsége keletkezett, ezáltal a megye első, a régió második legnagyobb adófizetője is ő volt. A megye különadózó jövedelmek TOP listájának második helyezettje jövedelmét árfolyamnyereségből (403,4 millió Ft), a harmadik helyezett osztalékból szerezte (184,0 millió Ft).

A TOP 100-as megyei listán az átlagos különadózó jövedelem 51,0 millió Ft volt, 17,0 millió Ft-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.

.