Hirdetés

Ezekre az önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Szombathelyen

Letölthető nyomtatványokkal

2016.10.17. 07:27

Érvényes: 2016. október 14.-2016. november 7.

Hirdetés

Pályázati felhívás - lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet

  • helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és
  • komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

történő bérbeadásra nagykorú magyar állampolgárok vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:

  • 1 személy esetén 1 lakószoba
  • 2-3 személy esetén 2 lakószoba
  • 4 személy esetén 2,5 lakószoba
  • 5-6 személy esetén 3 lakószoba,

amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell. 

Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani!

A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapjánwww.szombathely.hu/onkormanyzat/felhivasok) közzétett hirdetmény útján értesíti.

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

1./ Szombathely, Király u. 25. 3/1.

Alapterülete: 46 m2; Szobaszáma: 1 lakószoba; Helyiségei: 1 szoba, közlekedő, konyha, kamra, fürdőszoba, WC; Komfortfokozata: komfortos; Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 24.964,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 20.700,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai:   2016.10.21. 12.00-12.30 vagy 2016.10.26. 12.00-12.30

 

2./ Szombathely, Kisfaludy S. u. 64. 2/15.

Alapterülete: 37 m2; Szobaszáma: 1 lakószoba; Helyiségei: 1 szoba, konyha, fürdőszoba + WC, előtér, loggia; Komfortfokozata: komfortos; Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 21.288,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 16.650,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai:   2016.10.20. 07.30-08.00 vagy 2016.10.25. 08.00-08.30

 

3./ Szombathely, Szelestey L. u. 46. 1/7.

Alapterülete: 35 m2; Szobaszáma: 1 lakószoba; Helyiségei: 1 szoba, konyha, zuhanyfülke + WC; Komfortfokozata: komfortos; Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 20.654,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 15.750,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai:   2016.10.18. 13.00-13.30 vagy 2016.10.20. 08.00-08.30

 

4./ Szombathely, Széll K. u. 27. fszt. 3.

Alapterülete: 32 m2; Szobaszáma: 1 lakószoba; Helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba + WC; Komfortfokozata: komfortos; Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 21.453,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 14.400,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai:   2016.10.20. 08.00-08.30 vagy 2016.10.26. 08.00-08.30

Helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakások bérbeadására vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a)  a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2016. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2016. évben 285.000,- Ft)

b)  a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. november 7.

A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2016. november 25.


A polgármester az alábbi lakásokat jelölte ki helyreállítással történő bérbeadásra:

1./ Szombathely, Bem J. u. 8. 8/33.

Alapterülete: 53 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1+2 fél szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC,; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 29.820,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.850,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 14.30-15.00 vagy 2016.10.24. 13.30-14.00

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 232.965,- Ft anyagköltség + 281.228,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

 

2./ Szombathely, Bem J. u. 12. 7/24.

Alapterülete: 54 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 2 szoba, hall, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, loggia; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 33.510,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 24.300,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 10.00-10.30 vagy 2016.10.24. 14.30-15.00

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 452.860,- Ft anyagköltség + 344.846,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

 

3./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 1/102.

Alapterülete: 26 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.710,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 09.00-10.30 vagy 2016.10.20. 09.00-10.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 310.373,- Ft anyagköltség + 250.471,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

 

4./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 2/220.

Alapterülete: 26 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.477,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 09.00-10.30 vagy 2016.10.20. 09.00-10.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 270.861,- Ft anyagköltség + 233.653,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

 

5./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 3/305.

Alapterülete: 26 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.477,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 09.00-10.30 vagy 2016.10.20. 09.00-10.30
A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 317.616,- Ft anyagköltség + 262.245,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

 

6./ Szombathely, Petőfi S. u. 41. 12/05.

Alapterülete: 29 m2; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba + WC; A lakás fűtési módja: távfűtés; Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 16.732,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 13.050,- Ft/hó.

A bérlakás megtekinthető: 2016.10.18. 15.00-15.30 vagy 2016.10.25. 15.00-15.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető.

Az elvégzendő munkák becsült költsége: 795.470,- Ft anyagköltség + 334.046,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

Helyreállítás vállalásával történő bérbeadásra vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2016. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2016. évben 285.000,- Ft)

b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy a lakás helyreállításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

g) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A lakások lakbéren felül felmerülő egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendő bérlő a bérbeadó felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat a bérlő – fogyasztás alapján – a bérbeadó által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendők.

A bérbeszámítás lehetősége és mértéke: A bérlő által a helyreállításra fordított, a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi összegébe be kell számítani akként, hogy a helyreállítás összege a legrövidebb időn belül megtérüljön a bérlőnek. A helyreállítás költségének egyéb módon történő megtérítésére lehetőség nincs. A lakás helyreállítás utáni műszaki átvételét követően – az előírt számlák becsatolásával, illetve a lent írt feltételekkel – a kezelővel kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetőség, ahol a beszámítandó összeg nagysága – a kivitelezés minőségétől függően – a műszaki ellenőr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed.

A bérbeszámítás alapvető feltételei:

  • a lakás helyreállítása során beépített anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelő részére bemutatja,
  • a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén – a lakásoknál felsorolt munkák kivételével – számlát nem kell becsatolni,
  • munkadíj vonatkozásában az általános forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra, amelyek bérbeszámítás keretében történő elismerése csak az erre vonatkozó számla alapján lehetséges,
  • a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek.

A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése előtt megkötésre kerülő megállapodás tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. november 7.

A pályázatokat az 2. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2016. november 25.

Forrás: szombathely.hu