Hirdetés

Húsvéti lelkinapok a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

Húsvéti lelkinapok a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

2018.03.27. 16:04

Tamás atya beszámolója.

Hirdetés

"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28)

Húsvéti lelkinapok a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

 

A Premontrei Gimnázium húsvét előtti lelkinapjait idén március 22-én és 23-án tartottuk, előbbi napon a tanárkollégák, másnap a diákok részvételével. A két alkalmat összekötötte, hogy témája egyaránt a május 1-jén boldoggá avatandó Brenner János élete s vértanúhalála volt.

A lelki program központi részét Császár István püspöki helynök, székesegyházi plébános atya előadása képezte, aki fényképes vetítéssel és személyes beszámolókkal gazdagított ismertetőjében követte végig a vértanú pap életének állomásait, majd vértanúságának eseményeit, és ízelítőt adott a kommunista államhatalom által végzett „nyomozás” szándékos torzításaiból, hazugságaiból is. Előadása végén kiemelte, hogy Brenner János életáldozata nem volt hiábavaló, és halála körülményeiről az igazság – a diktatúra minden erőfeszítése ellenére – mára közismertté vált.

Az előadást követően a diákok kiscsoportos beszélgetésben vitathatták meg közösen az elhangzottakat. Ezután az osztályok beosztás szerint látogatást tettek Brenner János életnagyságú szobránál a róla elnevezett iskola udvarán, ahol rövid hálaadó imádság után az emlékezés gyertyáit helyezték el. A lelki napot közös szentmise zárta a gimnázium dísztermében. A lelkinap végén hazautazó diákok számára ezzel megkezdődött a pihenés és a húsvéti szünet ideje.

A boldoggá avatásra való készületet kiegészítette a lelkinapot megelőzően az osztályok látogatása az Egyházmegyei Múzeumban, ahol külön figyelmet szenteltek a Brenner János, valamint Mindszenty József bíboros személyes tárgyait bemutató kiállításnak. A múzeumi látogatást a székesegyház tornyában tett kirándulás tette teljessé.

S hogy miért fontos számunkra Brenner János alakja hat évtizeddel később is?

A címben szereplő idézet volt Brenner János papi jelmondata, és ugyanez áll gimnáziumunk kapuja felett, nem véletlenül. A részlet Szent Pál apostol Rómaiaknak írt leveléből arra utal, hogy ha Istent semmi gonoszság nem kezdheti ki, akkor az őt szeretőket sem. Nincs olyan esemény, amelyből ne tanulhatnánk. Életünknek nincs egy fölösleges pillanata sem... A mindig vidám, mosolygós, egyszerű lelkipásztor életére és halálára szintén igaz e páli gondolat, hiszen egészen fiatalon, 25 évesen szenvedett vértanúságot, ám nem hiába.

Alakja azóta is felkiáltójel: máig ható tanúskodás az Istenbe vetett hit erejéről. Lehetett volna ő kiváló lelkipásztor sok évtizeden át, mégsem tudott volna annyi embert elérni igehirdetésével, mint így. Hatvan évvel később a legkiválóbb pap is már csak kevesek emlékezetében él, ám egy Istenért meghalt ártatlan vértanú tanúságtétele évszázadokkal később is eleven, megszólító erejű marad.

Annak tudatában, hogy Brenner János két éven át a Premontrei Gimnázium diákja volt, még erősebben kötődünk hozzá és őszinte bizalommal kérhetjük hathatós pártfogását nehéz élethelyzeteink megoldásában.

Hancz Gábor Tamás O.Praem.

Galéria

.