Hirdetés

December 6. Miklós - Mikulás napi hiedelmek és babonák

December 6. Miklós - Mikulás napi hiedelmek és babonák

Mikulás

alon.hu

2023.12.05. 23:43

Miklós napjához több hagyomány is kapcsolódik.

Hirdetés

December 6-a Miklós, Mikulás napja, melyhez több hagyomány is kapcsolódik.

Mikulás és a krampuszok

A képzeletbeli ajándékosztó „Mikulás” elnevezés egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki a magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán, Miklós napján meglátogatja és megajándékozza a gyermekeket, ha az elmúlt évben jól viselkedtek.

A Mikulásjárás, a Mikulás ünnep népszokása, az ablakba kitett kiscsizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás körülbelül 1870-es évek végén kezdett elterjedni.

A magyar Mikulás elnevezés a Miklós név szlovák megfelelője, csak a múlt század végén került a köznyelvbe, akárcsak a Mikulást kísérő krampusz, ördögszerű figura neve, mely a nyelvészek szerint bajor-osztrák eredetű.

A piros köpenyű, fehérszakállú, jóságos Mikulás népszerűsítésében az óvodáknak, iskoláknak nagy szerepe volt.

A Mikulás napi ajándékozás szokása általában a 20. század első évtizedeiben, városi hatásra terjedt el. Az Ipoly menti falvakban az 1930-as években a gyerekek ablakba helyezett csizmáiba, cipőibe krumplit vagy cukorkát tettek. Az ajándékozás szokása napjainkig él, jelmezes Mikulás keresi fel azokat a házakat, ahol kisgyerekek vannak. Néhol ördög vagy krampusz is kíséri. Szavaltatja, énekelteti, kikérdezi a gyerekeket.

A Télapó elnevezést azonban csak az 1950-es évek óta kezdték használni, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak. 

A Miklós napi időjárás megmutatja a karácsonyét is

  • Ilyenkorra már leesik az első hó, ezért, szokták mondani Miklós megrázza a szakállát, ami annyit jelent szép karácsonyunk lesz.
  • Ha Miklós napján esik a hó, vége az enyheségnek.
  • Ha ezen a napon kismalacok születnek, a koca felnevelheti őket.
  • Ha december 6-án, ha fúj a szél, elpusztulnak az egerek.

Szent Miklós

Szent Miklóst már a VI. századtól, a nyugati és a keleti egyház kedvelt szentje. A pékek, gabonakereskedők, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok, eladólányok, polgárvárosok, polgárok patrónusaként tisztelték. Szent Miklós emlékét helynevek, templomok, személy- és családnevek is őrzik.

Egy legenda szerint Miklós püspök az ablakon át aranyrögöket dobott be egy elszegényedett nemesember három lánya számára, hogy becsületesen férjhez mehessenek. Sokan úgy vélik innen ered az a szokás, hogy ezen a napon az ajándékokat az ablakba teszik.

Santa Claus, Pére Noël és Gyed Moroz

Szent Miklós alakja sok országban egybeolvadt a telet megszemélyesítő, jóakaratú figurákkal. Angliában, Amerikában Santa Claus, Franciaországban Karácsonyapó, Pére Noël, az oroszoknál Fagyapó, Gyed Moroz a neve.

Alon.hu összeállítás. Az anyag felhasználása engedélyhez kötött.

.