Hirdetés

A bíróság Zalaegerszeghez csatolt három pethőhenyei településrészt

2010.01.27. 19:14

Hirdetés

A Zala Megyei Bíróság szerdán ideiglenes intézkedéssel Zalaegerszeg közigazgatási területéhez csatolt a 2010. évi önkormányzati választás napjától három pethőhenyei településrészt, az ott található önkormányzati ingatlanokat pedig Zalaegerszeg önkormányzatának ítélte meg.

Ha nem született volna ideiglenes bírósági határozat, akkor az idén meghiúsult volna a területek - Cserlap, Hosszúhegy, Kápolnahegy - átcsatolása, arra már csak 2014-ben, a következő önkormányzati választások után lett volna lehetőség.

A megyeszékhelyhez való csatlakozásról a pethőhenyei településrészek lakosai tavaly májusban, népszavazáson döntöttek. A településrészeken élő 22 állandó lakos közül 13-an adták le szavazatukat, valamennyien a csatlakozás mellett voksoltak. Deák István (független) polgármester a népszavazást követően az MTI-nek azt mondta, hogy a képviselőkkel együtt ő is támogatta a népszavazási kezdeményezést, annak ellenére, hogy így Pethőhenye község elveszíti területének egyharmadát. A fejlődés lehetőségét ugyanis csak a város tudja biztosítani, így reményeik szerint a hegyháti lakott részek átadásával az ingatlanok értéke is nő majd - tette hozzá.

A népszavazást követően a pethőhenyei településrészek átadásának előkészítésére bizottság jött létre, s a két önkormányzat előzetes megállapodást kötött a településrészek átadásáról. A végleges megállapodás aláírását azonban a pethőhenyei polgármester megtagadta, azt indítványozta a képviselő-testületnek, hogy vonják vissza a területek átcsatolásáról szóló határozatot. A szeptemberi ülésen a képviselők négy igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozat ideiglenes felfüggesztéséről döntöttek.

Az önkormányzati törvény szerint a területrész átadásáról a népszavazást követő 90 napon belül kell megállapodást kötni, ennek hiányában a megyei bíróság dönt. A csatlakozásról szóló dokumentumokat, az ingatlan-nyilvántartásban átvezetett megállapodást - vagy a bírósági döntést - az önkormányzati választás évében január 31-ig kell megküldeni a szaktárcához és a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH), hiánypótlásra nincs lehetőség.

A zalaegerszegi önkormányzat a jognyilatkozat pótlása érdekében keresetet nyújtott be a megyei bíróságra. A pethőhenyei önkormányzat által felkért ügyvédi iroda levélben kérte a bíróságtól a tárgyalás elnapolását, álláspontja szerint a zalaegerszegi kérés megalapozatlan, "hatásvadász", a döntéssel visszafordíthatatlan helyzet jön létre.

A bíróság a zalaegerszegi önkormányzat kérelmének helyt adva az előzetes megállapodásban rögzített ingatlanok tulajdonjogának átadásáról rendelkezett és meghatározta a közigazgatási területhez tartozó közel 600 ingatlant.

A végzés ellen a pethőhenyei önkormányzat a kézbesítéstől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést.