Ez vár a Savaria Egyetemi Központra az ELTE-hez történő csatlakozás után

2016.09.29. 09:53

Az ELTE szenátusa szeptember 26-i ülésén egyetértett azzal, hogy 2017. február 1. napjával megvalósuljon az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja.

Az ELTE honlapján megjelent hír szerint a szenátusi határozat az oktatási kérdések, a szervezeti modell, valamint a gazdasági feltételek elvi kereteit rögzíti.

Jövőre már ELTE-s lesz a diploma

A Szombathelyen végző hallgatók 2017 tavaszán már az ELTE által kiadott diplomát kapnak. 

A tantervek harmonizációját a csatlakozást követően haladéktalanul elkezdik, a Szombathelyen indítandó szakokat folyamatosan felülvizsgálják. 

Szombathelyi megújulás és az ELTE szándékai

A kialakítandó szervezetnek nemcsak a szombathelyi egységek megújulását és fejlesztését, hanem az ELTE számára az integrációval megnyíló lehetőségek kiaknázását is lehetővé kell tenni. Annak érdekében, hogy az oktatási és tudományos tevékenység az ELTE rektori vezetésének szándékai szerint valósuljon meg, a jövőben rektorhelyettest bíznak meg a szombathelyi campus koordinációjával. Létrejön az ELTE Kancellária Szombathelyi Központ, amely a budapesti megfelelő igazgatóság alá tartozva ellátja a helyi szintű gazdasági, pályázati, igazgatási, műszaki és üzemeltetési és tanulmányi ügyeket.

A szervezeti struktúra egyik legfontosabb alapvetése az ún. dékán-közvetlen egységek kialakítása. A pedagógusképzés feladatainak ellátására Szombathelyen egy bölcsészettudományi, egy természettudományi és egy pedagógiai-pszichológiai intézet jön létre a megfelelő karok (Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Természettudományi Kar) részeként.

Tanárképzés, gépészmérnök képzés, sporttudományi képzések

Létrejön a Savaria Pedagógusképzési Módszertani és Továbbképzési Centrum, amely módszertani fejlesztésekkel és a továbbképzés várható új feladataival foglalkozik majd.

A gépészmérnök képzést folytató műszaki intézet az Informatikai Kar dékánjának irányítása alatt folytatja tevékenységét, de a gépészmérnök képzés természettudományos megalapozásában a Természettudományi Kar jelentős részt vállal.

A sporttudományi képzéseket a szombathelyi Sporttudományi Intézet a Pedagógiai és Pszichológiai Kar részeként folytatja.

Mi lesz a Bolyaival?

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja a jövőben ELTE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központként működik.

Az integráció részét képezi az is, hogy az ELTE portfóliója újabb gyakorlóiskolával bővül: a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az integrációt követően ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumként működik.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának májusi támogató határozata, valamint az ELTE Szenátusának tárgyalásokra történő felhatalmazásról szóló, június 27-i határozata ismeretében a magyar állam, mint fenntartó képviseletében Palkovics László államtitkár július 1-jén bejelentette a szervezeti átalakítás jóváhagyását. A nyáron megtörtént intézményközi egyeztetéseket és adatgyűjtést az érintett karok szakmai elképzeléseinek és terveinek összefoglalása kísérte. A szeptemberi szenátusi határozathozatalt megelőzően a kari tanácsok is tárgyalták az integrációról szóló előterjesztést.

A határozatok alapján az ELTE kezdeményezi a fenntartónál, hogy az integráció tényét a 2017-es általános felvételi eljárás során vegyék figyelembe, a felvételi eljárást ehhez igazodva bonyolítsák le. Határozatban rögzítették azt is, hogy a szenátus egyetért az integráció kidolgozott szervezeti kereteivel és működési, valamint gazdálkodási elveivel. Az ELTE legfőbb döntéshozó szerve egyúttal felkérte a rektort és a kancellárt, hogy legkésőbb a decemberi szenátusi ülésre terjessze be a döntés végrehajtásához szükséges szabályzatmódosításokat.

.