Ők kaptak elismerést, kitüntetést és díjat az idősek világnapján Szombathelyen

2016.10.01. 08:49

Indoklásokkal és képgalériával.

A pénteki ünnepségen az idősek munkájának elismeréseként kitüntetések, elismerések és díjak átadására kerül sor a Savaria moziban.

A Vas Megye Közgyűlése Elnökének emlékplakettje elismerést kapták

 • Csörnyi Zoltánné

A Szentgotthárdi Városi Nyugdíjas Egyesületeknek 14 éve tagja és titkára . Nagyon komoly felelősségteljes tevékenységet végez az egyesület életében, úgy szervezés mint végrehajtás területén.

Munkájával nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület Szentgotthárd város életében meghatározó, és nem csak a nyugdíjasokat tekintve.

Nem csak szervezésben, de saját személyében is elismert kulturális téren. Népdal, könnyűzene, színjátszás mind köthető személyéhez városi megyei és országosan kimagasló eredményei a bizonyítékai ennek.

 

 • Dr. Gergely János

Az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesület vezetőségi tagja. Belépése óta aktívan részt vesz az egyesület tevékenységeinek, programjainak végrehajtásában.

Szervezője, résztvevője a Múzeumfaluban vállalt önkéntes munkának, amely egy porta gondozását jelenti.

Évek óta részt vesz az Ózdon rendezett Országos Nyugdíjas Sportnapoknak, ahol kiváló eredményeivel hozzájárult az egyesület kiemelkedő szerepléséhez.

Aktivitása, szervezőképessége példamutató.

 

 • Sági Józsefné

2011- ben csatlakozott a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klubhoz. Már kezdetekben tevékeny tagja lett a klubnak és tagjaiból alakult kis csoportnak, aki rendszeresen műsorral színesítik a megemlékezéseket és elmaradhatatlan résztvevője a település rendezvényeinek.

A közösség tagjává válva jó példával szolgál kortársainak, hatására fiatalodott a tagság.

2014 szeptemberében hagyta rá a klub vezetését Horváth Józsefné.

Szervezőkészségének és talpraesettségének köszönhetően a vépi nyugdíjas klub ma is működik és lelkesedésük változatlan.

A fiatalabb tagság igényeihez igazodva szaporodtak a kirándulások, szabadtéri főzések.

A vépi nyugdíjasok részt vesznek a város vérkeringésében.

 

 • Vécsey Ernő

Az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesület alapító tagja.

Az egyesület tenisz szakágának egyesületi felelőse, rendszeresen szervezi a teniszversenyeket és gondoskodik az anyagi háttérről.

Teniszoktatást vállalt a nyugdíjasoknak, szeptemberben is részt vett a város nyugdíjasai számára kiírt verseny lebonyolításában.

A téli sportok közül a síoktatás vezetője. Eplényben megrendezett országos versenyen eredményesen szerepelt az általa vezetett csapat.

A sífutás sportág szombathelyi gondozója, oktatója.


A Szombathely Megyei Jogú Város által az önkéntes munka területén alapított Idősek az Idősekért díját kapták

 • Kálmán Lajosné

A 2005 évben alakult Szombathelyi Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubja alapító tagja. Az alakulás óta ellátja a Klub titkári teendőit. Rendkívüli egyéniség aki, fáradhatatlanul dolgozik a közösségért. Jó szervező és vezető.

Tagja az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesületének. Részt vesz a Szív a Szívért Klub programjaiban, a Klub aktív tagja.

A klubokban munkatársai és a rászorulók mindig számíthatnak önzetlen segítségére. Részt vesz a Szövetség munkájában és jó tanácsaira mindig számíthatunk.

 

 • Nagy Lászlóné

Évek óta segíti, támogatja a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületét. Alapítása óta tagja a szervezetnek, 3 éve az egyesület alelnöke.

A vak emberek hajlamosak a befelé fordulásra főként, ha látásukat idős korukban veszítik el. Nagy Lászlóné fontos feladatának tartja, hogy az emberekben tartsa a lelket, programokat szervez, tanítja a vak társait a háztartásvezetésre, főzésre.

Annak ellenére, hogy már gyermekkorában elveszítette a látását, s így sok nehézséggel kellett megküzdenie az életben, mind a mai napig határtalan életszeretetről árulkodik. Hisz abban, hogy az élet mindig tartogat valami jót és szépet.

Ezt az életszeretetét, életbe vetett hitét adja át folyamatosan, nap mint nap sorstársainak. Így segítve őket, hogy annak ellenére, hogy nagy tragédia éri őket látásuk elvesztésével, romlásával, mégis képesek legyenek ezen túljutni, ki merjenek és ki tudjanak lépni a négy fal zártságából, újra emberek közé menjenek,  a társadalom értékes tagjának érezzék magukat.


A Vas Megyei és Szombathely Megyei Jogú Városi Nyugdíjas Szövetség kitüntetését kapták

 • Berta Ferencné

Hosszú ideje tagja a Szív a Szívért Egyesületnek.

Szervezi a Kreatív csoport munkáját, ő is aktívan készít alkotásokat. Az elkészült művel bemutatását is segíti.

Eredményesen tevékenykedik a klub taglétszámának bővítésében.

Az áprilisi választások óta vezetőség tagja.

 

 • Dr. Juhász Lászlóné

Kezdetektől résztvevője a Szív a Szívért Egyesület munkájának, programjainak.

Az egyesület által szervezett szűrőprogramjainak állandó segítője. Több mint 10 éve az egyesület pénzügyeinek intézője és pénztárosa.

Tevékeny részvevője a Szövetség által szervezett programoknak és előadásoknak.

 

 • Erdősi Jenőné

Nyugdíjas óvónő. A zene, s dal végig kíséri életét. Hosszú ideig volt a Melódia együttes tagja, majd a Harmónia együttes táncos, dalos szubrettje volt évekig. Az MMIK Senior Színpadának 20 évig volt aktív tagja és mely  során nemcsak városunk közismert dalosaként ért el kiemelkedő eredményeket, de az idősek klubjait és szociális intézményeit is állandóan látogatta társaival , derűt, vidámságot varázsolva az ott élőknek. A közönség szeretete mindig boldoggá tette, a mai napig erőt ad számára.

 

 • Németh Imréné

2009 óta tagja az Oladi Nyugdíjas Klubnak.

Pozitív életszemlélet jellemzi, a klub tevékenységeihez kiemelkedő a hozzáállása. A Szövetség és a klub együttműködéséhez aktívan hozzájárul.

Szervezője és résztvevője a sporttevékenységeknek. A versenyeken mindig az elsők között végez. A sporton kívül a klubélet más területein is dolgozik.

A Szövetségben is példásan végez és vállal feladatokat . A Felügyelő Bizottság elnöke.

 

 • Obrecsány Mihály

Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület titkára.

Az egyesület kulturális tevékenységeinek szervezője, szereplője és meghatározó alakja.

Aktív résztvevője a közösségi rendezvényeknek. A városi emlékünnepségek, koszorúzások állandó szereplője. A megemlékezések beszédeinek és szövegeinek összeállításában fontos szerepet vállal. A Szövetség munkáját is segíti.

Forrás: szombathely.hu. Fotó: szombathely.hu/Benkő Sándor

Galéria

.