Figyelmeztet a Szombathelyi Törvényszék: 369 kft. nem tett eleget kötelezettségének

2017.05.24. 16:01

Az Országos Bírósági Hivatal kimutatása szerint a Szombathelyi Törvényszék illetékességi területén 369 olyan korlátolt felelősségű társaság működik, amely nem tett eleget a törzstőke felemelési kötelezettségének, ezeknél a társaságoknál a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárására kerülhet sor.

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió Ft-ra azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el ezt az összeget.

Emellett lehetőség volt a megszűnésre, illetve az átalakulásra. Mindhárom esetben a határidő 2017. március 15-én lejárt, az ezzel kapcsolatos változásbejegyzési kérelmek benyújtásra 2017. április 14-ig volt lehetőség.

Azoknál a társaságoknál, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el a minimális 3 millió Ft-ot a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után a társaságot megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását. A megszűntnek nyilvánítás illetéke 100 ezer Ft.

Illusztráció. Fotó: Pixabay

Mindez elkerülhető, ha az érintett társaság a törvényességi felügyeleti eljárás megindítása előtt, vagy az eljárás alatt a szükséges döntéseket meghozza és benyújtja a változás bejegyzési kérelmet. Ebben az esetben a bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Ha a társaságot a cégbíróság jogerősen megszünteti és a kényszertörlési eljárást megindítás közzétételére sor kerül, a társaság nem folytathat gazdasági tevékenységet.

Ezekben az esetekben a társaság neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal, és a  hitelezők bejelenthetik követeléseiket.

Ha a társaság nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertöltési eljárás alatt a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket.

Az eltiltott személy 5 évig nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, és egyéni vállalkozóvá. Ezen túl nem szerezhet többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot gazdálkodó szervezetben, valamint nem lehet vezető tisztségviselő sem.

Az eljárás végén a cégbíróság hivatalból törli a társaságot a cégjegyzékből.

A további információk megtalálhatóak a Szombathelyi Törvényszék, valamint a bíróságok központi honlapján.

Forrás: Szombathelyi Törvényszék

.