Germánok

2015.11.09. 13:51

Egy közelmúltban feltárt korai népvándorlás kori temető leletei az Iseumban.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tisztelettel meghívja Önt

2015. november 12 -én 17 órára az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházba (Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 6-8.) a

Germánok

című kiállítás megnyitójára.

A VENDÉGEKET ÜDVÖZLI: Csapláros Andrea múzeumigazgató

KÖSZÖNTŐT MOND: dr. Puskás Tivadar polgármester

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: dr. Tomka Péter régész

A kiállítás egy közelmúltban feltárt korai népvándorlás kori temető leletein keresztül nyújt bepillantást a római kor végeztével beköszöntő mozgalmas időszakba. Bemutatja a női ékszerek szemkápráztató szépségét, a férfiak sokszínű támadó- és védőfegyverzetét, az itt élő népesség viseletét és temetkezési szokásait, valamint mindazokat a tárgyakat, melyeket a túlvilági életre szánt útravalóként halottaik mellé helyeztek.

Germánok

A római kor után is volt élet Vas megyében. Ám hogy ez milyen lehetett, arról a közelmúltig leginkább történelmi forrásokból tájékozódhattunk, mert nagyon kevés tárgyi anyagot ismertünk a megye területéről. A 86-os út építéséhez kapcsolódó régészeti feltárások azonban Szeleste és Pósfa között egy a korai népvándorlás korát tekintve nagy sírszámú, és a korszakban szokásos sírrablások ellenére igen gazdag 6. századi temetőt hoztak a felszínre.

A 112 sírban talált nemesfém-, csont-, vas-, bronz-, üveg- és agyagtárgyak harcias férfiak és gazdagon felékszerezett nők képét tárják elénk. A nők legszebb ékszerei, az aranyozott ezüstből készült, kőberakásos ruhakapcsoló tűk (fibulák). Ezek között vannak kerek kőberakásos és vésett díszű darabok, S alakú, stilizált sasmadarat formázóak és állatfejes végű kengyelfibulák.

A férfiak lándzsával, karddal, baltával és íjjal, nyíllal voltak felszerelve. A csatában vas dudorral ékesített pajzzsal védték magukat. Életükhöz a vadászat is hozzá tartozhatott; többen a – leginkább a mai agárra emlékeztető – kutyájukat is magukkal vitték a túlvilágra.

.