Újabb fotók a Premontrei ballagásáról

2016.05.06. 07:57

„Szeretsz engem?”

(JN 21,16)

– tette fel a kérdést a Premontrei gimnázium ballagóihoz intézett ünnepi beszédében Fazakas Zoltán Márton csornai apát, ugyanazt a kérdést, amellyel Jézus fordult kedves tanítványához, Simon Péterhez, illetve amelyet mi is felteszünk (kimondva vagy csak gondolatban) az Úrnak és szeretteinknek, ha nagy erőpróba előtt állva szükségünk van a bátorításra.

A Premontrei végzősei számára április 30-án, szombaton reggel fél 9-kor szólalt meg utoljára a csengő, ami ezúttal nem egy tanórának, hanem annak az útnak a kezdetét jelentette, amelyet az érettségizők saját osztálytermükből indulva az iskola orgonával díszített folyosóin és termein át a gimnázium kis kápolnájáig bejártak, hogy ott egy utolsó áldásban részesüljenek, majd a négy osztály az iskolazászló mögött egyesülve átvonuljon a székesegyházba. 

Az ünnepi szentmisét a ballagási műsor követte: a 11. évfolyam nevében Baumgartner Zsófi (11.A) búcsúzott, a végzősök közül a 12.B osztályos Bedi Fruzsina olvasta fel osztálytársával, Szabó Orsolyával közösen írt beszédét. A Premontrei hagyományai közé tartozik a Szent Norbert-díj átadása is, amelyet a fenntartótól vehetnek át azok a ballagók, akik az iskolában töltött évek alatt példamutatóan szolgálták a közösséget: a kitüntetést ezúttal Füzi Andor (12.A) és Házi Bence (12.C) kapta.

Szintén tradíció, hogy a nem csupán a diákok, de a hozzátartozók ünnepének is tekintett ballagáson a végzősök egy meglepetés-verssel köszöntik az édesanyákat. Mécs László premontrei papköltő A királyfi három bánata című művét Galambos Mihály, Kovács Viktor, Házi Bence és Mucsi Dániel szavalta el. A műsort, amely a négy osztály orgonaszóval kísért ünnepélyes kivonulásával zárult, a gimnázium magyartanárnője, Horváth Ágota konferálta.

– kérdezte Márton apát, amikor arról beszélt, hogyan kellene szeretnünk Istent, a családunkat, a hazánkat, az igazságot. – kérdezte Jézus, mielőtt tanítványai pásztorává tette Pétert, és bátorítást várva az előtted álló megmérettetéshez talán Te is ezt kérdezed, kedves Ballagónk:”Szeretsz engem?” 

A válasz körülötted van:

minden szál virág

minden kézfogás 

minden Érted elmondott ima és áldás

mindazok jelenléte, akik ezen a szombati délelőttön Érted voltak itt

minden biztató tekintet

minden Neked fogalmazott gondolat

egy-egy válasz szüleidtől, tanáraidtól, diáktársaidtól és az Úrtól, aki vigyázza az utadat:

Igen, szeretlek.

Szakály Szilvia

Galéria

.