Hirdetés

TRIANON 99 éve… - Megemlékezés a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

TRIANON 99 éve… - Megemlékezés a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

2019.06.06. 13:15

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából székelykaput állítottak fel a Premontrei Gimnázium udvarán, amely a 99 évvel ezelőtt megkötött trianoni békeszerződés nyomán, a szétszakított Magyarországot ábrázolja.

Hirdetés

A történelem e fájdalmas fordulata generációk óta nehezen feldolgozható, különösen is azon magyar emberek számára, akik az elcsatolt területeken laktak vagy élnek napjainkban. Az eltelt évtizedek alatt családok szakadtak szét, életek mentek tönkre, erdőségek és hegyláncok kerültek idegen hatalmak kezébe.

A megemlékezésen a békediktátum történelmi hátteréről Szakály Máté (9/Ny) olvasott fel részleteket, Gubián Ádám (9.A) Papp-Váry Elemérné Hitvallás című versét szavalta el, majd Veres Mihaela (12.A) előadásában csángó népdalt és a csángó himnuszt hallhattuk.

A székelykapu Türje község ajándéka, amelyet Fazakas Zoltán Márton csornai apát áldott meg.

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

 

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött…”

 

Véghné Busics Hilda

igazgató

Galéria

.