Hirdetés

Indulnak a határszemle ellenőrzések Vas megyében

2015.04.24. 10:00

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) - a Vas Megyei Kormányhivatal Földügyi Főosztálya által - felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy az FM Földügyi Főosztálya elrendelte a 2015. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását - közölte a Vas Megyei Kormányhivatal.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatalok földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszemlén az ingatlanügyi hatóság elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1) - (4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhelyen foglalt előírás arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül - a talajvédelmi előírások betartása mellett - a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén. Ezen földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések - a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett - kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az FM Földügyi Főosztálya – a területi és helyi ingatlanügyi hatóságok útján – kéri a földhasználókat, hogy a jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.