Így lehet Kőszeg kreatív város

2014.06.23. 09:53

Nagyszabású fejlesztésekre készül Kőszeg. A következő évek célja a kreatív város megvalósítása, számos infrastrukturális és kulturális beruházással. Mini Oxford és második Szentendre készül a határon?

A projekt, amelynek elindításához a kormány idén tavasszal másfél millárd forint támogatást biztosított, a KRAFT (Kreatív város – fenntartható vidék) nevet viseli. Ebből a támogatásból indul a nulladik ütem, amelyben felújítják a Művészetek Házát, a Zwingert (Öregtorony), az Európa Házat és a Chernel utcát (itt leginkább a vizesedést kell kiiktatni). Ezek a fejlesztések 2015 végéig készülnek el. A projekt további ütemeit uniós forrásokból kívánják finanszírozni.

Miszlivetz Ferenc professzor

A KRAFT alapjait Miszlivetz Ferenc professzor és munkatársai dolgozták ki, általánosan, tehát nem magára Kőszegre kitalálva, azonban a város lehet az első, ahol meg is valósul. Vagyis nem csak kreatív város, hanem mintaváros is lehet Kőszeg. Idén év elején a kormánynak küldött előterjesztést is a Miszlivetz-csapat állította össze. Konkrét tervekről is volt szó a legutóbbi KRAFT-fórumon az Európa Házban.

Piac

Korszerűsítik a piacot: vásárcsarnok és parkolóház épül, és rendezik a környék közlekedését, a teret megnyitják a Kiss János utca felé. Ezzel egyidejűleg a tűzoltóságot a Liszt Ferenc utca 30. szám alatt helyezik el.

Gyöngyös-rehabilitáció

Az első fázishoz tartozik a Gyöngyös-rehabilitáció is. Ennek keretében felújítják a patakon átívelő hidakat, és egy új gyalogos-kerékpáros hidat is építenek, az Auguszt János utca folytatásában.

Csónakázó-tó és környéke

A távolabbi jövőre vonatkozó tervek közt szerepel, hogy a Csónakázó-tó környékét rekreációs területként fejlesztik, az Eitner-malomban "Csodák Palotáját" létesítenek, áthelyezik a buszpályaudvart, rendezik a bútorszövetgyár mögötti területet, a Petőfi teret, és napirenden van a Kőszegről ma nagyon hiányzó városi strand és sportcsarnok gründolása is.

Abért-tó

Amint a város megszerzi az Abért-tó (lánykori nevén lukácsházi víztározó) vízfelületének és közvetlen környezetének tulajdonjogát, ott egy egymilliárdos rekreációs-turisztikai fejlesztés indulhat.

Pannon Irodalom Háza

Múzeum és kutatói műhely lehet a Pannon Irodalom Háza. Vasi irodalmi emlékhely létrehozását már a hetvenes években szorgalmazta Pete György az Életünk szerkesztőségében. A 2000-es években megvalósult a Vas megyei irodalmi emlékút, de a múzeumról szóló tervek csak tervek maradtak – annak ellenére, hogy még a kiállítások forgatókörnyvét is megtervezték, mikor egy ideig Kőszegen székelt az Életünk.

Ha Vas megye és irodalom, akkor elsősorban Berzsenyi Dániel és Weöres Sándor. Kőszegen rögtön hozzáírhatjuk Ottlik Géza, Pilinszky János, Kristóf Ágota nevét, és még számosat, akiknek munkásságát bemutatná a Pannon Irodalom Háza. A kutatócsoport (amely Kristóf Ágota Műhely munkacímen fut) működésére, a kutatási területekre vonatkozó elképzelések is készen vannak már két éve.

Múzeum az árvaházban

A Városi Múzeum, aminek a régi jegyzőkönyvek tanúsága szerint már alapításakor sem volt rendes épülete, a huszonöt éve üresen álló egykori árvaházban találhat végre otthonra. A Hefele Menyhért tervei alapján átépített épület elég nagy, szép, a belvárosban van és van parkja, így hangulatában olyasféle lehet majd, mint a Nemzeti Múzeum.

Árvaház

A kőszegieké, a közösségé lehetne a múzeum, nagy hangsúlyt fektetve a gyerekekre, akiknek egy fél emelet állna rendelkezésükre, interaktív oktatótérként. Ez a múzeum nem zárna be este hatkor, élettel töltenék meg a falakat, hasonlóan, mint amilyen a Szépművészetiben nagy sikerrel futó Múzeum Plusz sorozat (csütörtökönként késő estig vannak előadások, jazzkoncertek, egyebek).

A múzeumban megférne az állandó és időszaki kiállításokon túl egy digitális archívum illetve a helyi értéktár.

Evangélikus élménytorony

A reformáció 500. évfodulójára, 2017-re készülhet el az evangélikus élménytorony. A gyülekezet a 20. század elején kezdte szorgalmazni, hogy építsenek új templomot. Közbejött az I. világháború, de a 20-as években már megvoltak a tervek. A tornyot 1930-ban avatták fel, de mellé tervezett templom sosem készült el.

A toronyból, amelyet külsőleg öt évvel ezelőtt már felújítottak, páratlan kilátás nyílik a városra. Az építmény alkalmas arra, hogy beépítsenek egy liftet. Nem csak kilátó, múzeum is lehet majd egyben.

Kortárs művészeti központ a Bálházban

A Bálházban hozhatnak létre egy kortárs művészeti központot. Ez is több funkciós intézmény lehet: időszaki kiállításokat szerveznének, emlékszobákat rendeznének kőszegi vagy kőszegi kötődésű képzőművészeknek (első körben Bartha László, Tornay Endre András és Kodolányi László neve hangzott el a témában tartott fórumon), és kutatói tevékenységeket is kapcsolnának hozzá. Jól megférne a városban egy – akár nemzetközi – művésztelep is.

A Bálháztól nem idegen a művészeti funkció: a 18. század végén épület házban a bálok mellett német és magyar nyelvű színházi előadásokat tartottak, koncertezett itt Liszt Ferenc, az 1910-es évektől egészen a század végéig itt működött a mozi.

Holisztikus központ a bionemezgyárból

Hogy pontosan mi zajlik majd a bionemezgyárban, az még nagyon képlékeny, mindenesetre a budapesti Design Terminál egyhetes tábort szentel júliusban a témának. Ennek résztvevői – felsőfokú tanulmányaikat végző diákok és frissdiplomások – előtt az a feladat áll majd, hogy találják ki, milyen fizikai megoldásokra van szükség egy holisztikus központ létrehozásához. A fórumon Bakos Maxim

projektmenedzser azt mondta, esténként szívesen látják majd az érdeklődőket, mindazokat, akiknek ötleteik vannak a témában.

A cél az, hogy az elhanyagolt ingatlanból olyan intézmény jöjjön létre, amely többféle funkcióra alkalmas. A residency program az egyik, amit említettek: ösztöndíjas kutatók érkezhetnének a városba fél éves, egy éves időtartamra, akik az egykori nemezgyárban nem csak dolgoznának, de ott is laknának.

Zsinagóga

Pont kerülhet a zsinagóga hányattatott sorsának végére is. Ez a projekt külön büdzséből fut: a holokauszt-emlékév egyik kiemelt programja a kőszegi zsinagóga rekonstrukciója. Az állam idén év elején megvásárolta az épületet, a felújítás egyelőre csak terv, még az állagmegóvásra koncentrálnak.

zsinagóga

Tudásközpont

Miszlivetz Ferenc vezette kutatócsoport által már 2012-ben kidolgozott koncepció központi eleme egy új típusú tudásközpont létrehozása. A Pannon Egyetemmel partneri együttműködésben hamarosan megkezdi munkáját Kőszegen a Centre for Advanced Studies (felső szintű tanulmányok központja), amely elismert hazai és külföldi kutatók részvételével újszerűen kapcsolja össze az elméleti és gyakorlati kérdéseket, hidakat építve a különböző tudományágak között.

És a közlekedés?

Nem kicsit szab gátat az álmoknak a közlekedési helyzet. Vasút csak Szombathely felé van, a helyi sbuszhálózatot kinyírta a Vasi Volán. Az aktuális közúti fejlesztések térképén se szerepel Kőszeg, illetve a 87-es út.

Az osztrák úthálózat-fejlesztési tervben viszont szerepel az S31-es gyorsforgalmi út meghosszabbítása a magyar határ felé, Rőtfalváig (Rattersdorfig). Ez egy körülbelül tíz kilométeres szakaszt jelent, építését az osztrákok idén augusztusban kezdhetik meg. A munkálatok két évig tartanak majd, az építkezés költsége 37 millió euró, amit állami forrásból finanszíroznak.

.