Korszakhatár küszöbén - Wolf Péter remekművének vidéki premierje a szombathelyi Püspöki Palotában

Szenkovits Péter - teremtuccse.blogpsot.hu

2018.10.26. 18:15

Wolf Péter remekművének vidéki premierje a szombathelyi Püspöki Palotában Balog József briliáns előadásában

teremtuccse.blogspot.hu

Szenkovits Péter

Mérföldkő. Egyenlők vagyunk abban (is), hogy mindnyájunk számára eljön/megadatik ilyen vagy olyan korszakhatár.

2018 októbere. Wolf Péter (1947) zeneszerző Wolf-temperiertes Klavier című alkotását Balog József (1979) zongoraművész elsőként a Budapest Music Centerben (BMC) mutatta be elementáris sikerrel. A világpremier a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében zajlott.

Néhány napra rá Szombathelyen, a Püspöki Palotában – a Martinus Exclusive Koncertek sorozat részeként – Wolf Péter újdonsült zongoradarabja huszonnégy tételének (posztmodern prelűdjének) mintegy a felét játszotta el a Liszt-díjas pianista.

Forró fogadtatásban részesült.

 

Nincs kétségem afelől, hogy a Wolf Péter által 2017-2018-ban - Balog József által sugalmazva - komponált alkotása előbb vagy utóbb a földgolyó szívbeli egészségvédelmének, érzelmi megtisztulásának, lelki megújulásának megkerülhetetlen, szerves erőforrásává válhat. A legelitebb koncerttermekben éppúgy, mint a legeldugottabb zeneiskolák legapróbb zugaiban.

„A Wolf-temperiertes Klavier modellje, miként a címből sejthető, Johann Sebastian Bach Das wohltemperierte Clavier című billentyűs sorozata. Wolf Péter 24 darabból álló gyűjteménye ennek megfelelően C-től H-ig az oktáv mind a tizenkét hangját használja a tételek alaphangnemeként (dúrban és mollban egyaránt). A bachi gyűjteménytől azonban megkülönbözteti, hogy fúgák nincsenek benne, csak szabad műfajú darabok: prelúdiumok. Vagy, hogy Chopin nyomán a franciás elnevezést használjuk, prelűdök.”

„Wolf Péter hozzáértő keze nemcsak a kaleidoszkópszerű stílus-kavalkádban való eligazodást könnyíti meg, hanem azért a rendkívül színes, olykor káprázatos virtuozitást igénylő zongoráznivalóért is kezeskedik, amely a Wolf-temperiertes  Klaviernak legalább olyan fontos erénye, mint maguk a zenei gondolatok. Chopin és Debussy zongoratextúrái, Gerschwin pianisztikus ötletei is fontos inspirációt jelenthettek a művek megírásakor, a valódi ihletforrás azonban minden bizonnyal a műveket először megszólaltató és lemezre játszó Balog József volt. 2013-ban ő mutatta be Wolf Péter zongoraversenyét, most pedig lélegzetelállító technikával és zeneiséggel emeli be a Wolf-temperiertes darabjait a prelűdöknek abba a gazdag, több évszázados hagyományába, amelynek kiindulópontjául Johann Sebastian Bach szolgált.”

„De világosan érzékelhető Bartók jelenléte is több darabban. Néhány tétel pedig olyan hatást kelt, mintha egy könnyűzenei slágert formált volna művészi zongoraprelűddé egy hozzáértő kéz.” Az elemzés-villanások Fazekas Gergelynek – Phd; zenetörténet tanár, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense - a Wolf-temperiertes Klavier dupla CD-jének ajánlásából valók. Kiadó: Budapest Music Center Records, 2018. Producer: Gőz László jazz-zenész, zeneakadémiai tanár, a BMC Zenei Információs Központ megálmodója, létrehozója, motorja. Érték-mentor.

 

Balog József szombathelyi koncertjén Jean-Philippe Rameau és Claude Debussy művek briliáns interpretálása után szintúgy óriási sikert aratott a Wolf-temperiertes Klavier mintegy csúcspontként.

A szombathelyi Püspöki Palotában fényesség támadt. Részlet Dr. Székely János megyéspüspöknek a Martinus Exclusive Koncerteket beharangozó elmélkedéséből: „Milyen jót tesz az embernek, ha egy-két órára, a zene szárnyain meghallja a világ tiszta harmóniáját, a Teremtő által elindított gyönyörű dallamot! Ilyenkor talán könnyebb a saját életünk hamis hangjait is észrevenni, javítani”.

Dr. Perger Gyula toronyi plébános, a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója néző-köszöntőjében tündöklő évfordulóra emlékeztetett. Negyven esztendeje – 1978. október 16-án - választotta pápává a bíborosok kétharmada Karol Wojtylát, aki II. János Pálként e terem ablakából integetett szeretett gyülekezetének s itt költötte el ebédjét 1991. augusztus 19-én. „Párbeszéddel hintette el a szeretet magvait a békéért” az immár szentként tisztelt s szeretett Péter-utód.

 

A Wolf-temperiertes klavier két tucat prelűdje szintézis, mintegy másfél órányi létezés-sűrítmény. Wolf Péter és Balog József angyali talentumával összegyúrva.

Mentes cirádától. Frázistól. Kinyilatkoztatástól.

Kérdés-feltevésekre sarkall. Képzeletünket vágtáztatja, röpíti - az egyszerűség felé.

Megnyugtat: a Jézusban megtestesülő Isten soha, de soha nem hagy el bennünket.

„Ha valaki befogadja Istent az életébe, az a gyógyulás.” „Meg kell tennem, meg kell változtatni az életemet.” „A titok az, amikor megengedjük, hogy az Isten velem csináltasson valamit.” Megmutatja nekünk a távlatokat, hogy a szereteté, a feltámadásé, az – örök – életé, a mennyországé az utolsó szó.

Krisztust követő, mellette hitet tévő emberekre van szükség! Varga László kaposvári megyéspüspök éppen a szombathelyi koncert másnapján tett hitet minderről Szentgotthárdon, a városháza Refektóriumában. Ám Wolf Péter és Balog József géniusza ugyancsak üzen minderről (is). 

Tehát újra meg újra megtapasztalhatjuk: nincsenek véletlenek. Amiként vétlenek sem.

„De vajon a vértanúságra készen állok-e?”

 

Mérföldkő nem sok(szor) adatik meg az ember(iség) életében. Olyan „belsőépítészeti” csoda pedig ritkán, mint a Balog József ihlette Wolf Péter prelűdsorozat – az inspirátor művész átlényegült közvetítésében.

Őt/őket hall(gat)va Teréz anya is átkarol minket, aki valahogy olyképpen merengett, hogy Isten a szív csendjében beszél, az a fontos, amit ő mond nekünk.

Ha majd a hét és fél milliárd földlakó többsége – rangtól, felekezettől, bőrszíntől, nemtől, nemzetiségtől, nemi identitástól függetlenül – képes meghallani ezt, befogadni, s eszerint cselekedni: az lesz az igazi, a megváltó korszakhatár.

 

.