A magyar kultúra napjának 2010-es szombathelyi díjazottjai (képgalériával)

2010.01.22. 19:20

Január 22. a magyar kultúra napja. Ezen a napon fejezte be 1823-ban a Himnusz írását Kölcsey Ferenc, és 1989 óta ezen a napon adják mindenhol az e területen működők számára az elismeréseket. Szombathelyen péntek este a Bartók Teremben zajlott a rendezvény.

„A tudomány, a művészetek nem létezhetnek, azt érteni, élvezni és művelni képes emberek nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a színházi előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek. Meg kell becsülnünk alkotásainkat: tárgyi emlékeinket, amelyek értékes lenyomatai az elmúlt koroknak." – hívta fel egy nagyon is aktuális kérdésre a figyelmet Ipkovich György szombathelyi polgármester, aki emlékeztetett, hogy a város 2009-ben az ország kulturális fővárosa volt, amellett megemlítette a városban működő kulturális és művészeti intézményeket.

A magyar kultúra napjának 2010-es szombathelyi díjazottjai.

Arany Katedra díj:

Dr. Erdei Mihályné
Csetényi Sándorné

Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj I. fokozata:
Horváth János

Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj II. fokozata:
Bukvai Albertné

A Kultúra Támogatásáért díj:
Zotterné Boda Erzsébet

Életműdíj:
Ábrahám Rafae


lA díjazottakról részletesen:

 

Arany Katedra díj:
Dr. Erdei Mihályné
a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola tanára

Dr. Erdei Mihályné 35 éve dolgozik a pályán, 12 év általános iskolai gyakorlat után került a Kereskedelmi és Szakképző Iskolába könyvtárosnak, és folyamatosan tanította másik szakpárját, a magyar nyelv és irodalmat, elsősorban szakmunkástanulóknak és felnőtteknek.

Nagyon jó kapcsolatokat alakított ki kollégáival, pontosan ismeri a szaktanárok és a kollégium igényeit. Végtelen türelemmel és nagy hozzáértéssel végzi tanítványai olvasóvá nevelését.

Tehetséggondozó tevékenysége is kiemelkedő. Tanítványai sikeresen szerepelnek a könyvtárhasználati vetélkedőkön.

Kiemelt feladatként kezeli a tartós tankönyvek számának növelését és a szociálisan hátrányos tanulók ingyen tankönyvekkel való ellátását.

Pedagógiai, vezetői ismereteinek szélesítése érdekében folyamatosan képezte magát. Nevelői tevékenységét nagyfokú szakmai elkötelezettség és hozzáértés, a gyerekekkel való személyes törődés jellemzi.

Helyi szakmai továbbképzések szervezője, amely mindig valamely aktuális feladathoz, jogszabályhoz kapcsolódó témában nyújt gyors és meghatározó fontosságú szakmai segítséget a pedagógusoknak, tanulóknak.

Dr. Erdei Mihályné elhivatottsága példaértékű kollégái számára. Személyében a kollégák és diákok olyan pedagógust, könyvtárost ismerhettek meg, aki egész életével, tevékenységével bizonyította: hiteles, embert formáló pedagógus.


Arany Katedra díj:
Csetényi Sándorné

a Gépipari és Informatikai Szakképző Iskola tanára

Csetényi Sándorné 1973-ban szerzett tanári oklevelet az ELTE Természettudományi Karának matematika-fizika szakán.

Első és egyetlen munkahelye a Gépipari Szakközépiskola és Kollégium, ahol 1973 augusztusa óta mindkét szaktárgyát tanította. Az első évektől kitűnt magas felkészültségével, igényességével, gyermekszeretetével, a diákokkal való kiváló kapcsolatteremtő képességével.

Tanítványai az iskolatípushoz mérten magas számban jutottak be évről-évre felsőoktatási intézményekbe és ott megállták a helyüket.

Az Országos Középiskola Tanulmányi Versenyen kiemelkedő eredményeket értek el mind matematika, mind pedig fizika tantárgyból. Tíz éven keresztül volt a természettudományi munkaközösség vezetője. Irányítója és szervezője volt az iskola természettudományi szakmai tevékenységének. Számtalan előadás, kísérletsorozat fűződik nevéhez.

Az 1998/99-es tanévtől az ifjúságvédelmi felelősi beosztást kapta. E területen főleg a problémás tanulókkal foglalkozott, minden helyzetben határozottan intézkedett, döntései megfontoltak voltak. Folyamatosan szervezte az osztályfőnöki órákra, ifjúsági napokra az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat, szívügye volt a drog prevenció.

2006 óta az akkor alapított „Esélyt a Gépiparisoknak” Alapítvány kuratóriumának tagja.

1985 óta szerepel az országos vizsgáztatói névjegyzéken, és rendszeresen kérik fel vizsgaelnöki, érettségi elnöki feladatok ellátására, mind közép-, mind emeltszinten.

A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének alapító tagja, 1999-től a középiskolai szekció elnökeként tevékenykedett eredményesen.

Szívén viselte és viseli a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást.
Kollégái elismerték munkáját. Megszerzett tapasztalatait, tudását kiválóan hasznosítja - jelenleg is - az ifjúságvédelmi munkában. Személyében a diákok hiteles embert, vezetőt, tanárt ismerhettek meg.


A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj I. fokozata
Horváth János, festő

Horváth János 80. életévét tölti, és fél évszázada fest. Életszemlélete szépkorú, tapasztalt bölcseknek megfelelően kialakult. Egész életműve bizonyította, hogy hisz a táblakép örökérvényűségében. Az embert ábrázoló képek, sokszor az őrségi, szalafői élmények hatására, mindig mentesek a hamis illúzióktól. Nem a külső megjelenés érdekli, hanem a sorsok, elsősorban a karakterekre figyel. Így lett művészete fokozatosan egyre szélesebb körben érthető.

A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után a Sárvári Tanítóképző Főiskola rajztanára lesz, majd ennek megszűnése után jogfolytonosan a Kőszegi Tanítóképzőbe, ezt követően a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképzőbe került és tanított rajztanárként. A pedagógiai munka kiteljesedését jelenti a szombathelyi Tanárképző Főiskola rajz tanszékének docensévé, majd tanszékvezetőjévé történő kinevezése. A főiskoláról kikerülő rajztanárok kellő szaktárgyi ismeretekkel és alapos pedagógiai vértezettséggel kezdhették meg munkájukat.

Horváth Jánost mindenki szereti, tiszteli következetes, humánus felkészítő munkájáért.


Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj II. fokozata
Bukvai Albertné

Bukvai Albertné 1983 óta dolgozik egy munkahelyen, de több iskolában. Először a 405. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában, majd az ebből kivált 411. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában, ahol 1992-ben megalakította az iskola ruhaipari tanműhelyét, melynek azóta is tanműhelyvezetője. Munkáját, mint tanár, mint tanműhelyvezető nagy felelősséggel, odaadással, szorgalommal végzi.

A 2000-ben újraéledő Savaria Történelmi Karnevál lelkes támogatója. A 10 éve működő Karnevál Színházban, mint jelmezkivitelező, mint jelmeztervező megálmodja és elkészíti a színdarabok jelmezeit. Szakirodalmat olvas, ruhákhoz alapanyagot szerez be az ország területéről és személyes kapcsolatot tart fenn a művészekkel szombathelyi tartózkodásuk idején.

A Savaria Történelmi Karneválon felvonuló több ezer jelmeznek a római kortól a reneszánsz időkig ő a megálmodója, amit viselünk a várási forgatagban az a ruhaipari tanműhelyen keresztül mind az ő keze nyomát dicséri.

A Weöres Sándor Színház immár második évadjára készítteti el több bemutatott színdarab kosztümös jelmezeit. Munkáját nagy hozzáértéssel, áldozatvállalással, szabadidőt, költséget nem sajnálva végzi, igazítja a jelmezeket mindenki nagy megelégedettségére

A Kultúra Támogatásáért díj
Zotterné Boda Erzsébet

Zotterné Boda Erzsébet a közművelődési, kulturális intézményekben való gazdasági-pénzügyi szakmai tevékenységét gazdasági igazgatóhelyettesként 1977-ben a kőszegi Jurisics Vár Művelődési Központban kezdte meg.

1995-től a Szombathelyi Képtár gazdasági igazgatóhelyettese, majd 1998-tól a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gazdasági-műszaki igazgatóhelyettese.

Felsőfokú tanulmányai, költségvetési, adótanácsadói szakvizsgája, pénzügyi és vállalkozási szakértői végzettsége, közművelődési és közösségfejlesztő képzettsége, az Európai Uniós pályázatírói és referensi képzései mind a közművelődési szakterület fejlesztését, az új, innovatív megoldások szorgalmazását és bevezetését segítették. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban működő civil szervezeteknek, amatőr csoportoknak, művelődési közösségeknek folyamatos pályázati segítséget és mindennapos szakmai együttműködést biztosít.

Kiemelten kezeli az Európai Uniós pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását a közművelődés, a kultúra területén.

Szakmai munkájával elismerést szerzett az országos közművelődési, kulturális intézményekben, szakmai és érdekvédelmi szervezetekben.


Szombathely városa az idei évben is különdíjjal jutalmazza azt a személyt, aki gyarapította és gazdagította munkásságával és alkotásaival Szombathely város kulturális életét.

Életmű díj,
Ábrahám Rafael

Ábrahám Rafael grafikusművész 1929-ben született Szombathelyen. Három éves koráig szülővárosában anyai nagyszülők nevelték. Ezután került Budapestre.

A Szombathellyel való kapcsolatot az évenkénti nyaralásai jelentették. Majd a szülőváros közelében Kőszegen végezte középiskolai tanulmányai egy részét, a bencés gimnáziumban.

1947-ben Makón érettségizett, ahol már készült a Képzőművészeti Főiskola felvételijére. A család azonban hallani sem akart a művészi pályáról, átirányították a bölcsészkarra.

1947-1951 között előbb a Pázmány Péter majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett angol-magyar szakon. Így kerülhetett be az Országos Széchényi Könyvtárba tudományos munkatársként. Közben esténként a Dési Huber Kör képzőművészeti szabadiskolájába járt, hogy felkészüljön a főiskolai felvételire, amiről egy percig sem mondott le.

1957-1962 között sikeres felvételi után a Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító-grafika szakát végezte el. Legfontosabb mestere Barcsay Jenő volt, akinek művészi és emberi magatartása a mai napig példakép számára. Neki köszönheti a konstruktív szemléletmódot, a biztos komponálást és rajztudást.

1963-tól felfedezte magának a Kecskeméti Alkotóházat, ahol hosszú évek óta dolgozik.
Itt alakította ki a szürrealista jellegű, asszociációkon alapuló komponálást, az összeillő és össze nem illő motívumokból való építkezést. Mindehhez megtalálta a legmegfelelőbb technikát: a litográfiát, egy használaton kívüli kecskeméti kőnyomdában. Így tudta elkészíteni a litográf sorozatait, melyekkel nevet szerezett a szakmában, s melyek bejárták a világot.

Voltak tárlatai Budapesten, Kecskeméten, Makón, Svédországban és Skóciában , s legutóbb Szombathelyen.

Ábrahám Rafael hazatalált, s grafikai műveinek jelentős részét szülővárosának Szombathelynek adományozta.
 

.