Hirdetés

Nett-Pack: a szombathelyi gyáregység önállóságot kér

2010.04.18. 19:29

  Aláírásokat gyűjtenek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Főkefe Nonprofit Kft. szombathelyi, Savaria Nett-Pack gyáregységének dolgozói. A munkaügyi felügyelőség is vizsgálódik.

Hirdetés

 

Nett Pack Szombathely

Aláírásokat gyűjtenek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Főkefe Nonprofit Kft. szombathelyi, Savaria Nett-Pack gyáregységének dolgozói. A munkaügyi felügyelőség is vizsgálódik.

Aláírásokat gyűjtenek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Főkefe Nonprofit Kft. szombathelyi, Savaria Nett-Pack gyáregységének dolgozói. Az állami cég alkalmazottai azzal a kéréssel fordulnak a MNV Zrt.-hez, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a gyáregység ismét önálló lehessen. A munkaügyi felügyelőség is vizsgálódik.

Előzmény:

Mint arról már korábban beszámoltunk, március közepén feszült hangulat alakult ki a Főkefe Nett-Pack gyáregységében, mert a cég vezetése munkaidő csökkentést helyezett kilátásba, illetve azt, hogy a határozott munkaidejű dolgozók szerződését nem hosszabbítják meg. Cikkünk megjelenése után egy héttel hét (nem megváltozott munkaképességű) embert bocsátottak el Szombathelyről.

Szili Károly: kevesebb támogatás, csökkenő munkaidő

Szili Károly, a Főkefe Nonprofit Kft. igazgatója, az Alon kétszeri megkeresésére sem reagált, látva azonban a cikkek nyomán született anonim hozzászólásokat, mégis felkereste szerkesztőségünket. Megjegyezte, hogy őt a névtelen internetes kommunikáció az ötvenes évekre emlékezteti.

A menedzsment-adminisztrációs létszám gyarapodásával kapcsolatos olvasói felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy hat fővel dolgoznak többen a Savaria Nett-Pack szellemi állományában, mint mielőtt átvették volna a gyáregységet. Azért volt erre szükség, mert 55 fővel alulszervezett volt az egység – állította. Ugyanakkor a fizikai létszám is nőtt: 2009-ben 168 fővel; azaz többen dolgoznak most a Nett-Pack gyáregységben, mint amikor átvették. A lámpaszerelést illetően a menedzsment munkájának köszönhetően várhatóan közel a duplájára nő a szerelendő lámpák mennyisége. Ezért bérelnek a Nett-Packon kívül egy 2800 négyzetméteres telephelyet – közölte az igazgató.

A munkaidő csökkentést azzal indokolta, hogy nem csak a támogatás csökkent az elmúlt két évben 2 millió forintról (megváltozott munkaképességű dolgozónként, évente) 1,76 millióra (az idén várhatóan 1,5 millióra), hanem a recesszió is sújtotta a kft-t. Kijelentette, hogy mivel a védett szervezetek feladata a foglalkoztatás, a megváltozott munkaképességű emberek munkához juttatása (akik körül sokan piacképes tudással sem rendelkeznek), ezért személy szerint a létszámleépítést nem tartja járható útnak, csak a munkaidő csökkentését. Ez egyébként mindössze napi egy óra. Felvetésemre, hogy a dolgozók azt nehezményezik, hogy a megszorítás csak őket érinti, a menedzsmentet nem, azt válaszolta, hogy a munkaidő csökkentésével a menedzsment munkája nem csökken, és a menedzsment eredményes munkája biztosítja a fizikai állomány foglalkoztatását is.

Nett Pack Szombathely

Ennek azonban némiképp ellentmond, hogy – mint tőle megtudtuk – a tavalyi évet veszteséggel zárta kft., aminek oka, hogy az állam a recesszió következtében lecsökkent bevételeiből nem képes a támogatás szintjének megőrzésére. A már említett támogatás csökkenés nagyon érzékenyen érintette a gazdálkodást, hiszen a bevételek nagyobbik felét teszik ki. Ennek kapcsán vált volna szükségessé az egyéb takarékossági intézkedések mellett a szociális juttatások megvonása, ami a gazdálkodás egyensúlyát biztosíthatta volna, de a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre – tájékoztatott Szili Károly.

Ezzel kapcsolatban rákérdeztünk a söprű részlegről elküldött hét ember ügyére. Megtudtuk, a söprűk iránti kereslet visszaesett. Azt is elmondta Kovács Cecília gyáregység-vezető, hogy – mint egyik olvasónk írta - valóban történt fejlesztés a körmendi üzemben, de ezt a várossal kötött foglalkoztatási megállapodás tette szükségessé, az itt dolgozó emberek foglalkoztatása megoldott. Olvasói hozzászólások alapján rákérdeztünk arra is, hogy tavaly miért fejlesztették épp ezt a területet gépek, berendezések vásárlásával. Megtudtuk, nem vásároltak a seprűüzembe gépeket, hanem bérelnek.

„A Nett-Packnak volt szüksége a Főkefére”

Az olvasói hozzászólások arra is utalnak, hogy a Nett-Pack azért nem őrizhette meg az önállóságát, mert a fővárosi székhelyű Főkefének szüksége volt a Nett-Packra. Szili Károly azt mondta, hogy a Főkefe a Nett-Pack nélkül is szilárdan állt a lábán, viszont a vasi cég az átvétel előtt két évig veszteséges, az utolsó évben nullszaldós volt, továbbá rossz döntések következtében nem alkalmazkodott a támogatási rendszerben bekövetkezett változásokhoz.

Ennek eredménye képen 2007. július 1-től a foglalkoztatás támogatása a felére esett volna vissza a Savaria Nett-Pack Kft.-ben, amit a vállalkozás nem élt volna túl. Ezért az akkori tulajdonosi joggyakorló úgy döntött, hogy megőrzi a foglalkoztatottak munkahelyét, oly módon, hogy beolvasztja a céget a Főkefe Kht.-ba, mely rendelkezett a támogatás feltételeivel. Tehát nem a Főkefének volt szüksége a Nett-Packra, hanem a Nett-Packnak a Főkefére – szögözte le Szili Károly.

Egyébként a Főkefén belül a Savaria Gyáregység önálló gazdálkodást folytat.

A „rossz döntés” háttere

Való igaz, hogy a fenti okokból nagy szüksége volt a Nett-Packnak Főkefére. A szombathelyi szakemberek egy része – akik jól ismerték, ismerik az ügy hátterét – úgy látják, nem lehet a felelősséget egyértelműen a cég akkori vezetésére hárítani.

A védett szervezeti státuszhoz és az ezzel járó rehabilitációs költségtámogatáshoz közhasznú társasággá (kht) kellett alakulni. A Nett-Pack Kft. akkori vezetése - Hóbor Ferenc volt az igazgató, aki azóta elhunyt - lapunkhoz eljutott egybehangzó állítások szerint úgy ítélte meg, hogy a kft-nek nincs szüksége a kht-vá válásra, az akkreditált foglalkoztatóknak járó támogatásból is megél. A cégvezetés – mivel a megváltozott jogszabályok miatt a szociális intézményekben élők foglalkoztatása nem volt akkreditáltatható - felmondott 250 intézeti munkavállalójának.

Utóbb - látva az akkreditált szervezetek és a védett szervezetek támogatása közti különbséget - világossá vált a Nett-Pack vezetésének, hogy sokkal biztonságosabban működhetnek védett szervezetként. (Ezt utóbb az élet igazolta, az akkreditált munkáltatók közül néhányan igen nehéz helyzetbe, piaci hátrányba kerültek a védett foglalkoztatókkal szemben.)

2006 nyarán kérték az akkor még a tulajdonosi jogokat gyakorló Országos Foglalkoztatási Alapítványnál, hogy engedélyezze az átalakulást. Ezt Székely Judit államtitkár azzal utasította el, hogy épp azt a tevékenységét – a szociális intézményben történő foglalkoztatást – szüntette meg a Nett-Pack, ami lehetővé tette volna számára a védett foglalkoztatóvá minősítést. (Megjegyezzük, a kormányrendeletben nem szerepel a védett szervezetté válás feltételei között, hogy kötelező lenne az intézményi foglalkoztatás a védett szervezeteknek.)

Nett Pack Szombathely

Hóbor Ferenc egy kétlépcsős átalakulást is javasolt, előbb megalakít a Nett-Pack Kft. egy kht-t, majd abba átviszi a kft. vagyonát és dolgozóit. Ezt Székely Judit azért nem támogatta, mert álláspontja szerint ezzel az állam tulajdon feletti rendelkezési joga jelentősen sérült volna. Ez az indoklás annak fényében meglehetősen furcsa, hogy az állam akkor nem nagyon foglalkozott a tulajdonosi jogaival, amikor hagyta, hogy egyik cégének ügyvezetője a vállalkozás számára hátrányosabb megoldást válasszon a további működésre.

Azzal, hogy a Nett-Pack kérelmét elutasították, Vas megyében több mint ezer megváltozott munkaképességű ember munkahelye, és egy Szombathely gazdasági életébe beágyazott, hatvan éves, többnyire eredményesen gazdálkodó cég léte került veszélybe.

A tulajdonos állam a Főkefe Kht.-t „küldte” a szombathelyi cég megmentésére. Székely Judit a beolvadást látta megoldásnak a Főkefe Kht-ba. Egyesülni nem tudott a két vállalkozás, mivel a Nett-Pack kft-volt, ezért a dolgozókat vette át a Főkefe 2007. július 1-től. A munkaeszközök, telephelyek továbbra is a Nett-Pack Kft-nél maradtak, ezeket jelenleg is bérli a Főkefe. A Nett-Pack Kft. időközben ugyancsak nonprofittá alakult, így akár már egyesülhet is a két cég, azaz nem csak a dolgozók, hanem a vagyontárgyak is a Főkeféhez kerülhetnek.

(A pécsi Agóra Kft. hasonló módon járt, de őket a budapesti Erfo Kht. vette át. Ott már tavaly kicsapta a biztosítékot a dolgozók között a menedzseri fizetési lista.)

Új idők, jó idők?

A szombathelyi gyáregység vezetője 2007 közepétől Gyebrovszki János lett, majd miután nem hosszabbították meg a határozott idejű szerződését, Kovács Cecília követte a gyáregység élén.

A Főkefe Kft. 2006-ban alakult át kht-vá. Ebben az évben a vállalkozási tevékenységéből 2 millió forint eredménye származott, közhasznúsági eredménye 66 millió forintra rúgott. Ezek az eredmények 2007-ben, a Nett-Packal és a Rehabittal történt egyesülés évében vállalkozási eredmény közel 15 millió, a közhasznúsági eredmény 143 millió forint volt. 2008-ban a vállalkozási tevékenységből 10 milliós eredménye származott a cégnek, közhasznúsági eredménye pedig 238 millió forint volt. A 2009-es év mérlege még nem nyilvános, de Szili Károly közléséből tudjuk, nem kis veszteséggel zárta az évet a Főkefe. A helyzetet tovább súlyosbítja az idén ismét fogyatkozó támogatás.

A Nett-Pack dolgozói érdekvédelmi szervezetei szerint a jelenlegi támogatást megkapva a szombathelyi gyáregység megállna a saját lábán. Nehezményezik azt is, hogy különbségek vannak a Főkefe gyáregységben dolgozó munkavállalók és a Nett-Packban dolgozók bére között. A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Felügyelőség igazgatóhelyettese megerősítette azt az értesülésünket, hogy a felügyelőség által folyamatban van egy vizsgálat a gyáregységben.

Nett-Packban pedig gyűjtik az aláírásokat. A dolgozók hatékonyabban működő, a megváltozott munkaképességű dolgozók érdekeit figyelembe vevő menedzsmentet követelnek, ugyanakkor fenntartják az önállóságra való igényüket is.

Tudomásunk szerint körülbelül hatszáz dolgozó már aláírta a petíciót.

Előzmény: