Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban

2007.08.04. 16:46

Nagy érdeklődés övezte a 20. század osztrák képző- és építőművészet talán legismertebb alkotójának szombathelyi bemutatkozását. A 2000-ben elhunyt Hundertwasser mesternek társutasa is akadt, Hasegawa, egy japán alkotó, akivel a késő ötvenes években találkozott Tokióban. Van egy plusz tippünk is.

A tárlatot Ipkovich György Szombathely polgármestere nyitotta meg. A város kulturális életében rejlő potenciálról szólva üdvözölte a képtárban a kiállítást, amely az utóbbi idők Dalí- és a Munkácsy-kiállításainak nemzetközi szinten is jegyzet minőségét hozza.

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Aztán Papp Katalin művészettörténész szakmai szemmel beszélt a két művész sajátosságairól, főként a kiállítás apropójául szolgáló kettősségről, amit a kelet-nyugat ellentét hordoz magában, és amely az alkotásokban épp az ellenkezőjében nyilvánul meg, mint ami a földrajzilag elvárható volna. Míg a kelet szintetizáló, nyugalmas, természetközeli, addig a nyugat analizáló, mozgalmas és az alkotót, az ént a középpontba állító – elvileg. Itt azonban megfordulnak a szerepek, a már évtizedek óta globalizálódó világ hálás, üdvös vonásaként folynak egymásba a sajátosságok, indul közeledés a felfogások között, sőt már-már átfedést mutatnak.

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Hundertwasser műveiben központi kérdéssé válik, hogy „hogyan élhet harmonikusan együtt az ember és élő, eleven környezete”, Hasegawára pedig Párizsban ragadt át az európai szemlélet. Vagy ahogy több ajánlóban olvashatjuk: „A nyugati művész a keletet hozza el, a keleti művész a nyugatot képviseli műveiben. Ősi japán technika és nyugati gondolkodásmód, természet és esztétika, harsány külsőségek és belső nyugalom? Hatás. Ellenhatás?”

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Jelen tárlat képei különösképp ellenállnak a szavaknak, ki-kicsúsznak a velük való (tőlük idegen) bármiféle konkretizálás alól. Mindkét alkotóié ilyenek. A nonfiguratív festőként indult Hundertwasser szivárványszín kavargású, derűsen burjánzó, zabolátlan fantáziával különböző anyagokra felvitt műveinek közvetlenségét visszaadni olyan, „mint építészetre táncolni.” Leginkább talán a gyermekiség, az ösztönösebb kifejezésmód, ha visszakeresi magában a régi énjét, az adhat fogódzót a többszöri találkozást igénylő képekhez. De ugyanez áll Hasegawa szemléletére is, aminek nyomán születő művek még az osztrákénál is inkább hajlanak a gomolygó formátlanságra. Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy ne adná magát már első pillantásra a képhez tartozó egyik vagy másik név.

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Maradván még a szavak fekete-fehér – jelen esetben minden teketória nélkül mondhatjuk – sivárságában, jöjjön néhány atmoszférikus címadás: Föld-levegő rakéta, Egy reggel visszatükröződése, Irina föld a Balkán fölött, A tavasz ébredése, Lobogó tél stb.

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Mindez az alapsajátosság Hundertwassenél még az olyan „világibb” témáknál sem változik, mint pl.: az „Egyesült nemzetek” nyitónapi bélyegző vagy az „Egyesült nemzetek” bélyegek, „Pintorarium” – alapító okirat.

Hundertwasser a Szombathelyi Képtárban


Vagyis nem hozhat e sorok írója se más verdiktet, mint hogy minden érdeklődő látogasson el a Képtárba és ismerkedjen meg a saját szemével az ott látottakkal, és tapasztalhatja, hogy egy vizit nem is elég a kiállítottak teljes befogadására.
Kunsthaus, Bécs

A kultúra illetve Hundertwasser után érdeklődő magyarok többsége bécsi útjai során már letudta a Hundertwasser-ház és a szemben levő bazársor megtekintését, ám az közel sincs annyira a köztudatban, hogy a háztól néhány száz méterre mélyebb és közvetlenebb információt kaphatunk az osztrák kultúrikonról. Az Untere Weißgerberstraße 13-ban üzemel a rendhagyó formavilágú és roppant hangulatos Kunsthaus Wien, amelynek legfontosabb feladata, hogy művein keresztül bemutassa Hundertwasser munkásságát. Az alábbi képek ízelítőt adnak a hely szellemiségéből. Nem elhanyagolandó, hogy a múzeumhoz egy – bécsi viszonylatban – korrekt árú kávéház-étterem kapcsolódik. Ráadásul az épület előtt, a Duna-csatorna mellett vezető úton eddig mindig sikerült ingyenes parkolóhelyet is találnunk.

KunsthausWien


KunsthausWien


KunsthausWien


.