Országh László szótáríró - Egy tényleg híres szombathelyi

2007.11.10. 10:26

Tudta Ön, hogy a honi angolszótár-írás atyaistene Szombathelyen született, mi több, hamvai is ebben a városban pihennek? Most már tudja. Országh László – megérdemelten nagyon esztétikus - emléktáblát kapott szombathelyi szülőházánál, a Zrínyi utca alsó végénél, a Batthyány téren.

Aki rendszeresen olvas minket, az tudja, hogy az utóbbi időben rákaptunk a helytörténetre, ami nem hoz ugyan annyi olvasót, mint a bulvár, viszont érdekes, mivel olyan politikai, kulturális és gazdasági tanulságokkal szolgál a mai városlakóknak, melyeket érdemes alaposan ízlelgetni a nyelv alatt. Mellesleg nem kis örömünkre azt vettük észre, hogy ezekre cikkekre önök közül is egyre többen kattintanak.

Szombathelyen immár hagyomány, hogy a város minden évben, a magyar kultúra napján megemlékezik egy szombathelyi kötődésű tudósról. Most nem akarunk felsorolni mindenkit, de például néhány éve az derült ki, hogy Pető András, a világhírű Pető Intézet alapítója is szombathelyi születésű. Emléktáblája a városházával szemben van.

Országh László


Idén egy hasonlóan nagy nevű tudós kapott emléktáblát Szombathelyen. Országh László neve gyakorlatilag minden magyar anyanyelvű, angolul tanuló ember számára ismerős, és ilyenből nincs kevés. Országh nevéhez fűződik ugyanis az a magyar-angol, angol-magyar szótárcsalád, amely régóta etalon a nyelvoktatásban. Bár sokan kritizálják ezeket a több évtizeddel ezelőtt készült szótárakat, mondván, időközben elavultak, az igazság az, hogy azóta sem sikerült senkinek jobbat alkotnia, ráadásul néhány évvel ezelőtt az Akadémia Kiadó előrukkolt a – tanítványai közreműködésével készült - naprakész változatokkal, melyek minőség tekintetében jelenleg magasan a viszik a pálmát a piacon.

Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy éppen ezekben a napokban van Országh László születésének százéves évfordulója (1907. október 25-én született), és az évfordulóra a kiadó megjelentette az első Országh-szótár, az Angol-magyar kéziszótár (Franklin-Társulat, Budapest, 1948) változatlan lenyomatát.

Országh László


Szombathelyen csütörtökön egy rövid ünnepség keretében – ahol megjelent Németh Kálmán alpolgármester is – egy nagyon gusztusos emléktáblát kapott a híres tudós Battyhány téri szülőháza. A mű Koller László szobrászművész alkotása.

Az alábbi keretben Feiszt György kulturális tanácsnok csütörtöki ünnepi beszédéből idézünk.
Régi polgárcsaládból származott. Édesapja Pekker László ügyvéd, városi képviselő majd vármegyei főügyész, Szombathely Szépítő Egyesületének elnöke volt.

A család 1925-ben az anyai nagyszülők iránti tiszteletből felvette az Országh nevet.

Országh László a századforduló dinamikus fejlődésű Szombathelyének hétköznapjaiban szocializálódott. Szombathelyen érettségizett. Egyetemi tanulmányait mint az Eötvös Kollégium növendéke kezdte, majd ösztöndíjjal az amerikai Rollins College-ban fejezte be.

1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-től az Eötvös Kollégium tanára volt. 1942-től a budapesti bölcsészkar angol irodalomtörténeti tanszékén oktatott majd 1947- 1969-ig - néhány év megszakítással – a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen az angol nyelv és irodalom tanszékvezető tanára volt. Főszerkesztőként irányította a hétkötetes Magyar Nyelv Értelmező Szótárának elkészítési munkálatait.

A neve alatt kiadott angol-magyar és magyar-angol szótárak egymilliót meghaladó példányszámban jelentek meg.

USA-beli tanulmányútjai révén jelentős mértékben járult hozzá az amerikanisztika magyarországi fejlesztéséhez is. Fő kutatási területe az angol-, és amerikai irodalom története volt. A londoni Institute of Linguists 1970-ben szaktudománya művelésében elért eredményeiért jubiláris aranyérmével tisztelte meg, az angol kormányzat pedig hetvenedik születésnapján, 1977-ben az angol nyelv és kultúra terjesztésében vállalt szerepéért a brit birodalmi lovagrend parancsnoki kitüntetését (C. B. E.) adományozta neki.

A nyelvtudós lexikográfiai munkássága nem merült ki a szótárszerkesztésben. Fő kutatási területe az angol és amerikai irodalom története volt, de foglalkozott az angol - magyar művelődési kapcsolatokkal is. Kutatásainak köszönhetően ismerhettük meg a XVIII. századi angol utazók Savariával kapcsolatos feljegyzéseit.

Nem csak a szavakat, de az embereket is jól ismerte. Diákjai az egyetemi professzorban felfedezhették a felülemelkedésre képes világpolgárt, valamint a szigorú etikájú, ám nyitott, demokratikus szellemű embert. Országh Lászlóhoz valóban ragaszkodtak tanítványai, mert érezhették, hogy az igazi professzor sokkal több a jó tudósnál, példakép, akinek a puszta jelenléte nagyobb erőfeszítésre képessé teszi a hallgatókat.

A nyelvész, irodalomtörténész 1984-január 27-én hunyt el Budapesten. Hamvait végakaratának megfelelően a szombathelyi szalézi templomban lévő családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

Az elmúlt napokban avatták fel a róla elnevezett sétányt a Debreceni Egyetem campusán, október 27-én pedig Budapesten egykori lakásának falán helyeztek el emléktáblát.

Országh László

.