Minikönyvek közszemlén

2004.02.12. 21:16

Érdekes kiállítással rukkolt elő a megyei könyvtár. A földszinti teremben a hónap végéig aprócska könyvek százait lehet megtekinteni. Még Lenin-klasszikust is találtunk.

Minikönyvek közszemlén

Onnan jött kiállítás ötlete – magyarázza Dancsecs Katalin könyvtáros, – hogy a Berzsenyi Dániel Könyvtár csoportos látogatókat is fogad, akiket végigkalauzolnak az intézmény átlagolvasók számára nem nyilvános részeibe is. S mindig nagy a lelkesedés ezen kis könyvek körül, amikor a csoport a raktárban meglátja őket. Ezért most mindenki örömére közszemlére teszik őket pár hétig, ráadásul ingyenesen.

A szerdán nyílt kiállításon a könyvtár 893 minikönyvéből 220 látható a kiállító terem öt vitrinjében. Többségük köteles példányként vagy ajándékként került ide. Legidősebb közülük Kisfaludy Sándor Kesergő szerelem című alkotása. Legérdekesebbek talán a kommunista párt propaganda célú néhány centiméteres kiadványai. Még Lenin a kultúráról című örökzöldje is itt van 1-2 centiméteres kiadásban, amire persze az a kaján gondolat türemkedik elő, hogy nem sok mondandója lehetett erről a kérdésről a mostanság kissé megkopott tekintélyű orosz forradalmárnak.

Amúgy nincs teljesen igazunk, mert szinte minden témakörben születtek és születnek minikönyvek. Van itt szépirodalom, művészeti kiadványok, gyerek-, zenei-, sport- és szakácskönyvek, KRESZ táblák és szótárak. Van, amely akár használható is valamire, s van, amely nagyon nem.

Minikönyvek közszemlén

A falon elhelyezett információk segítségével nyomon követhetjük a minikönyvek kétezer éves történetét (lásd a cikk végén), és egyes vitrinben lévő könyvek tartalmának nagyítását is ott találjuk.

Az egyik sarokban egy nagyméretű tévéképernyő és egy Power Point program nyomán további információkhoz juthatunk egyéb részletek felől. Mi azt a megfigyelést szűrjük le, hogy a minikönyek világa sajátos egyvelege a kultúrának, a gyűjtőszenvedélynek, a rafinált üzleti megfontolásoknak és a technikai bravúrnak. Ami ez utóbbit illeti, mondani is felesleges, a japánok a legjobbak, akik fél centiméter alá tornázták a méretet.

A kiállítás február 28-ig látogatható a könyvtári órák alatt.


A minikönyvek története a Berzsenyi Dániel Könyvtár összeállítása alapján:


Ókor

Plinius tájékoztatást ad arról, hogy Cicero (i. e. 160-43) tudott Homérosznak egy olyan Iliászáról, amelyet vékony pergamentekercsre írtak mikroszkopikus kézírással, ami egy dióhéjban is elfért.

Középkor

50 mm-es magasságig terjedő tekercsek és könyvek a főurak udvaraiban és a kolostorokban voltak fellelhetők. Témájuk tekintve: liturgikus szövegek, imakönyvek, imagyűjtemények, naptárok és szerelmes írások.

15. század

Gutenberg találmánya segítségével a nyomdászok kis könyveket is kezdtek készíteni gót betűkkel, így a vallásos szövegek széles néprétegek számára is elérhetővé váltak, ahogy a tanultak számára a klasszikus irodalom. A fennmaradt miniatűr ősnyomtatványok igazolják, hogy kevés szó és sor kaphatott bennük helyet.

16. Század

A díszes betűtípusok és az oktáv formátum bevezetése új lehetőségeket nyit a nyomtatott miniatűr könyvek számára. A legkedveltebb témák: vallásos írások és latin klasszikusok.

18. Század

Megjelennek kis formátumú könyvek jól kiállított sorozatai, almanachok, kalendáriumok és gyermekkönyvek, de olvashatatlan emlékkiadványok is. Megjelenik az első miniatűr kiadvány Oroszországban 1736-ban, illetve Angliában 1744-ben.

19. század

A miniatűr kiadványok egyre növekvő mértékben terjednek el a nyomdaipar és a könyvkereskedelem fejlődése következtében. A 4 és 5 pontos írások használatosak. Az évszázad közepe táján fotomechanikus nyomtatási eljárások is alkalmazásra kerülnek a szedésformáról történő nyomtatás mellett, és ezek nagy példányszámok nyomtatását és maximális kicsinyítéseket tesznek lehetővé.

20. század.

Sokféle tartalommal kerülnek miniatűr könyvek kiadásra a társadalom- és természettudományok, a szépirodalom területéről valamint szótárakként. Az ólomhoz kötött szedésformáról történő nyomás mellett használatos a fotomechanikus nyomtatási eljárás is, amely nagy kicsinyítést tesz lehetővé úgy, hogy az olvasható kiadványok mellett mikroszkopikus nyomatok is jönnek létre. A tudomány és a technika területén történő miniatürizálással kapcsolatban 1960 körül ismét megnövekszik az érdeklődés a kiskönyvek iránt.

.