Nem volt minden rendben a Nyugat-magyarországi Egyetem gazdálkodásában

2015.03.17. 17:36

Nyilván ön is kattint a részletekért.

Több hiányosságot is feltárt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 2009 és 2013 közötti gazdálkodásának ellenőrzésénél - tájékoztatta az ÁSZ kedden az MTI-t.

Az állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő ellenőrzés-sorozat a NYME-re vonatkozó megállapításai szerint 2009-2013. között a felsőoktatási intézmény pénzügyi egyensúlya részben volt biztosított. Az egyensúly fenntartása az intézmény által hozott takarékossági intézkedésekkel és az irányító szervtől esetenként, összességében 46,6 milliárd forint kapott pótlólagos támogatásokkal tudta biztosítani.

A pénzügyi gazdálkodás területén több szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ: megállapította, hogy az egyes vagyonelemek kimutatása, besorolása és mérlegértékük megállapítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A jelentés szerint a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a külső személyi juttatások, a dologi és felhalmozási kiadások, az ellátottak juttatásai előirányzatainak felhasználása, az intézmény működési bevételek beszedése nem volt szabályszerű, mivel a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Az egyetem két közalkalmazott kinevezési okiratában az alapilletmény összegét magasabb összegben állapította meg, mint ami a jogszabályi rendelkezések alapján számítható. A külső személyi juttatásoknál a megbízási szerződések tartalma, azok teljesítése, számfejtése nem felelt meg a jogszabályoknak és a belső szabályoknak sem. Három számítástechnikai eszköz beszerzésénél megsértették a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat. A térítési díjakat és költségtérítéseket nem alapozták meg önköltségszámítással.

A NYME nem rendelkezett a befektetett eszközök kétévenkénti leltározására vonatkozó felügyeleti szerv hozzájárulásával és a leltározást 2009 és 2012 között nem végezte el évente. A feltárt hibák összege meghaladta a jogszabályban meghatározott jelentős összeget.

A NYME 2009 és 2013 között tíz karon folytatott képzést. A hallgatói létszám 2013-ban 10 097 volt, amely 4164-gyel kevesebb a 2009. évinél. Az oktatók létszáma 15,4 százalékkal csökkent.

A NYME kiadásainak összege az ellenőrzött időszakban 77,9 milliárd forint volt, ehhez 46,6 milliárd forint költségvetési támogatást kapott. A vizsgált öt év alatt a NYME kiadásai 3,3 százalékkal, a bevételei összességében 2,9 százalékkal nőttek. A kiadási és bevételi előirányzatok tervezése szabályszerű volt, az előirányzatok módosítása, azok elszámolása megfelelt a jogszabályoknak és belső szabályoknak.

A jelentések megállapításai alapján az ÁSZ a felsőoktatásért felelős miniszternek, valamint az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján az egyetemnek intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

.