Ezt kell tudni a 2020-as középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgáról

alon.hu

2020.01.17. 09:37

Hétvégén tartják a központi írásbeli felvételi vizsgát.

2020. január 18-án 10 órától írnak központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok.

Az idén a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 57 000-en jelentkeztek. A 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin több mint 9300-an, a 8 évfolyamoson közel 5800-an vesznek részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából is vizsgáznak.

Középiskolai felvételik:
Központi írásbeli felvételi vizsga:
2020. január 18., 10 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23., 14 óra (Csak alapos indokkal.)

(Fél órával korábban már tanácsos a gimnázium vagy középiskola épületébe beérni.)

A központi felvételi vizsgához fényképes igazolványra is szükség lesz, így a személyi igazolványt vagy a diákigazolványt a felvételiző diákok vigyék magukkal. (Az a legjobb, ha mindkettő ott van.)

A központi vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak.

Először a tíz magyar nyelvi, majd ezt követi szintén 45 percben a tíz matematikai feladatsort oldják meg a felvételizők.

Tantárgyanként 50-50 pontot lehet elérni.

Magyarból tízből kilenc rövidebb és egy hosszabb szövegalkotási feladat szerepel. Itt a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretek felelevenítése és azok alkalmazása fontos. A feladatok tartalmaznak szépirodalmi, ismeretterjesztő vagy köznapi szövegekhez is.
A magyar nyelvi írásbeli felvételin a tizedik feladat már összetettebb. Ebben már önálló szövegalkotást várnak el a felvételiző diákoktól. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie. A magyar nyelvi feladatlapokhoz csak tollra (esetleg tollakra) lesz szükség, egyéb segédeszközök nem használhatók.

Matematikából a tantárgyi ismeret mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

Az írásbeli matematika feladatokra szintén 45 percet kapnak a felvételizők. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

A matematika központi felvételi vizsgánál a következő segédeszközök használhatók: körző, vonalzó és szögmérő. A rajzokhoz ceruzára, a feladatok megoldásához tollra lesz még szükség. Az írásbelin számológép nem használható

A felvételi vizsga feladatlapjait és megoldókulcsait a felvételi vizsga napján, azaz  január 18-án szombaton 13 órától itt lehet megnézni.

Személyesen is meg lehet majd tekinteni (lefényképezni) a kijavított dolgozatokat, melynek az időpontjáról az iskolák tájékoztatják a felvételiző diákokat.

Központi írásbeli vizsgát csak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok írhatnak elő. A 2019/2020-as tanév felvételi eljárásában 434 középiskola (64%) határozta meg egy vagy több feladatellátási helyén, hogy a hozzájuk jelentkezők előzetesen részt vegyenek a központi írásbeliken.

Központi írásbeli felvételi vizsga eredményhirdetés: 2020. február 6.

.