Érettségi - Itt vannak az idei történelem érettségi feladatlapok és a javítási-értékelési útmutatók

Érettségi

oktatas.hu/alon.hu

2020.05.07. 11:07

Érettségi 2020: A 2020. év május-június történelem közép és emelt szintű írásbeli feladatlapjai és javítási, értékelési útmutatói.

Az Oktatási Hivatal korábban közölt adatai szerint középszinten 64 342, emelt szinten 7073 érettségiző vizsgázott.

A középszintű történelem írásbeli 180 percig tartott. A diákoknak egy központi feladatsort kellett megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból állt.

Az írásbeli feladatsort 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkották. Az összes feladat csaknem fele az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozott.

Segédeszközként használhatták az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt. Továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótárt, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosított.

A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tartott. A vizsga két feladatsorból áll, hasonlóan a középszintűhöz.

A diákok először az első feladatlapot oldották meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte. Ezután osztották ki a második feladatlapot.

A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeztek a középszintű feladatokéval.

.