Itt van a 2022-2023-as tanév rendje - Szünetek, érettségi időpontok

alon

2022.09.04. 09:57

Ekkor lesz az őszi, a téli és a tavaszi szünet.

 Összegyűjtöttük az új tanévvel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, melyeket a Magyar Közlönyben tettek közzé.

A 2022/23-as tanévben az első tanítási nap szeptember 1. (csütörtök), míg az utolsó tanítási nap 2023. június 15. (csütörtök).

A tanítási napok száma 183 nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap a tanítási napok száma.

A végzős diákok esetében a tanév végének időpontja 2023. május 4., a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31-én lesz az utolsó tanítási nap.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünetek a 2022/23-as tanévben:

  • az őszi szünet: október 29-től november 7-ig; (Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
  • a téli szünet: december 22-től 2023. január 3-ig; (A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
  • a tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 12.-ig tart. (A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

 

Az őszi, 2022. október–novemberi érettségi vizsgák időpontja

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 14-én (pénteken) a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődnek és október 27-én, a fizika, ének-zene, művészettörténet vizsgákkal zárulnak.

A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

Az emelt szintű, szóbeli érettségi vizsgákat: 2022. november 10-14 között tartják.

A középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2022. november 21-25. között lesznek.

 

A tavaszi, 2023. május–júniusi érettségi vizsgák időpontja

Az írásbeli vizsgák a 2023. május 5-én a nemzetiségi nyelv és irodalom érettségivel kezdődnek és 2023. május 26. pénteken az olasz írásbeli érettségivel zárulnak.

A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

Az emelt szintű, szóbeli érettségi vizsgákat: 2023. június 7–14. között tartják.

Az középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2023. június 19–30. között lesznek.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai az alábbiak:

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,

Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

 

Országos mérések a 2022/23-as tanévben:

  1. a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;
  2. a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a  bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
  3. az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
  4. kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

 

Az iskola első  évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

 

.