Ezt kell tudni a középiskolába jelentkezőknek és a 2023-as központi írásbeli felvételi vizsgáról

alon.hu

2023.01.15. 13:07

A leendő középiskolásoknak meghatározó időszak következik.

Fontos időszak következik a leendő középiskolásoknak. Január közepén írják a központi írásbeli vizsgákat, februárban le kell adni a középiskolai jelentkezést és áprilisban derül ki, hogy hol folytatják tanulmányaikat a 2023-2024-es tanévben.

 

Középiskolai felvételi: 2023. január 21., szombat

Amelyik intézményben ezt előírják, központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok írnak.

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk. A tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek a felvételizők.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21., szombat 10 óra
A pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31., 14 óra (Csak alapos indokkal.)

A központi felvételi vizsgához fényképes igazolványra is szükség lesz, így a személyi igazolványt vagy a diákigazolványt a felvételiző diákok vigyék magukkal. (Az a legjobb, ha mindkettő ott van.)

 

Tudnivalók a magyar nyelvi feladatlapokról

Az írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok megoldásához segédeszközök nem használhatók.

A tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A magyar nyelvi feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát. A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az tízedik feladat már összetettebb, önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie.

 

Tudnivalók a matematika feladatlapokról

A matematika központi felvételi vizsgánál a következő segédeszközök használhatók: vonalzó, körző és szögmérő. Az írásbelin számológép nem használható. A rajzokhoz ceruzára, a feladatok megoldásához tollra lesz még szükség.

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is.

Matematikából a tantárgyi ismeret mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága.

Elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

Az írásbeli matematika feladatokra szintén 45 percet kapnak a felvételizők.

A felvételi vizsga feladatlapjait és megoldókulcsait a felvételi vizsga napján, azaz  január 21-én, szombaton 13 órától itt lehet megnézni.

 

A középiskolai felvételivel kapcsolatban további fontos dátumok:

Központi írásbeli felvételi vizsga eredményhirdetés: 2023. február 10.

 

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, észrevételezés, fellebbezés.

2023. február 22.

A középfokú iskolákba történő jelentkezési határidő: 2023. február 22. (A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel. A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.)

2023. március 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Ekkor lehet változtatni a megjelölt iskolák sorrendjén.

2023. február 27. - március 14-ig

Ekkor tartják a szóbeli vizsgákat. Helyi felvételi (szóbeli) vizsgát csak az a gimnázium vagy szakgimnázium szervezhet, amelyik előírta a felvételi tájékoztatójában.

 

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről:

2023. április 28.

A diákok, a szülők és az általános iskolák megkapják a felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a középiskoláktól. A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezettek közül azonban csak a felvett tanulók iskoláit kell értesíteni.

 

2023. június 21–23.

2023. június 21-23-ig kell beiratkozni a középfokú iskolákba.

  A középfokú felvételi eljárás

 A középfokú felvételi eljárás  időrendi áttekintése 2022-2023-as tanév
 
.