Változik a visszaélések bejelentésére vonatkozó törvény

MTI

2023.04.11. 19:17

Bevezetik a belső visszaélés-bejelentési rendszert is.

Az alaptörvényben biztosított petíciós jog szabályozását, valamint európai uniós jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan a visszaélés-bejelentési rendszer törvénybe foglalását és a bejelentők védelmére vonatkozó garanciákat is tartalmazza a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény.

A jogszabályt kedden 118 igen szavazattal, 23 ellenvoks és 24 tartózkodó szavazat mellett fogadta el a Ház.

A törvény egyrészt magában foglalja a 2013-as panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény érdemi részét. Ugyanakkor bevezeti a belső visszaélés-bejelentési rendszert is.

Az uniós irányelv alapján a magánszférában a legalább kétszázötven embert foglalkoztatóknak lehetővé kell tenniük, hogy az alkalmazottak bejelenthessék az általuk tapasztalt jogsértéseket. Ehhez megfelelő kommunikációs csatornát kell működtetniük, a bejelentéseket pedig ki kell vizsgálniuk.

Az ennél kisebb, de legalább ötven főt foglalkoztató cégeknek közös belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk, az ötven fő alattiakra ilyen kötelezettség nem vonatkozik. A jogszabály a rendszer működtetésével kapcsolatos garanciális szabályokat is tartalmazza.

A közszférában is működtetni kell belső visszaélés-bejelentési rendszert, fő szabály szerint mindenhol, ám a tízezer főnél kevesebb lakosú önkormányzatok vagy az ötvennél kevesebb embert foglalkoztató intézmények mentesülhetnek alóla. A javaslat azt is lehetővé teszi, hogy több önkormányzat megosztva működtesse a rendszert.

A törvény tartalmazza az úgynevezett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer szabályait is. A külső bejelentések fogadására egy állami szervet kell kijelölni.

A jogszabály garanciákat fogalmaz meg a bejelentők védelmére. Ennek egyik eleme a megtorlás tilalma, ami kimondja, hogy a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány a bejelentőt.

A törvény azt is lehetővé teszi, hogy a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel tegyen valaki bejelentést.
A jogszabály a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatálya.

.