SEK: Hosszabb távú cél az önállósodás

2015.09.17. 08:40

Autonómia és szoros szakmai együttműködés lesz az NYME-n. 

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy az elmúlt héten ülésezett a Nyugat-magyarországi Egyetem szenátusa Sopronban, amelyen több, az intézmény, illetve a Savaria Egyetemi Központ jövőjét alapvetően befolyásoló döntés is született.

Cikkünkben megpróbáltuk megszólaltatni a frissen kinevezett rektori biztost, Németh Istvánt, aki azt mondta, a nyilvánosság tájékoztatására csak a szombathelyi összvezetői értekezletet követően kerülhet sor, amelyen egyebek mellett az általunk feltett kérdéseket is megtárgyalják. Ez megtörtént, lapunk az alábbi sajtóközleményt kapta az intézménytől, amelyet változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk.

Összvezetői értekezletet tartott a Nyugat-magyarországi Egyetem újonnan megbízott rektori biztosa, dr. Németh István Szombathelyen 2015. szeptember 15-én. Az értekezlet témája a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságnak az intézmény átalakításáról tett javaslata, ezen belül a szombathelyi karokat érintő kérdések, feladatok, az új campus alapú működési modell kidolgozásának előkészítése volt.

A tervek szerint a Nyugat-magyarországi Egyetem 2016. január elsejétől új, campusokra építő modellben folytatja működését. Az új irányítási modell biztosítja a szombathelyi és soproni telephelyek intézményen belüli autonómiáját, önálló működését, ugyanakkor lehetővé teszi ezek szoros szakmai együttműködését a meglévő erőforrások jobb kihasználásának érdekében. Egy héten belül megalakulnak és megkezdik munkájukat az új működési modellt kidolgozó munkacsoportok Szombathelyen és Sopronban is.

Ezzel párhuzamosan megkezdődik a szombathelyi campus képzési portfóliójának kialakítása. A rektori biztos meglátogatja az intézeteket, hogy azok vezetőivel, oktatóival egyeztetve közösen határozzák meg a fejlesztések fókuszterületeit. A fejlesztési tervek kidolgozására operatív munkacsoportokat hoznak létre, melyben részt vesznek a képzésekhez kapcsolódó gazdasági partnerek is. A munkacsoportok előrehaladását rendszeresen értékelik és megteszik a szükséges visszacsatolásokat.

A további feladatok a most elindított folyamatok eredményeire épülnek majd.

A campus alapú működési modell kidolgozásának előzménye, hogy a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című, a kormány által 2014 decemberében elfogadott felsőoktatási stratégia alapján a kormányzat célul tűzte ki a felsőoktatási intézményhálózat racionalizálását. Ennek megfelelően az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága 2015 nyarán felmérte a változtatásban érintett felsőoktatási intézményeket, és felkérte az intézmények vezetőit arra, hogy a lehetséges változási irányokat vizsgálják meg és ez alapján készítsenek tanulmányokat, javaslatokat a szükséges változtatásokról. Az intézmények javaslatait áttekintve a miniszter megtette intézményátalakítási javaslatait.  A rektori biztos feladata és a kapcsolódó megbízatása erre az átalakításra vonatkozik.

A fenntartó döntése alapján az önálló szombathelyi felsőoktatási intézmény létrehozása hosszabb távú cél, amelynek érdekében át kell alakítani a képzési hely belső struktúráját, döntéshozatali mechanizmusait. Szükséges a képzési portfólió tisztítása és átalakítása.

Az átalakítási folyamat során elsődleges szempont a magas színvonalú, fenntartható szombathelyi felsőoktatás stabil alapjainak biztosítása, emellett a későbbi teljes önállóság előkészítése a kari vezetők elképzelései és az egyetem érdekeinek szem előtt tartásával.

.