A miniszteri biztos a Nyugat-magyarországi Egyetem átalakulásáról

2015.07.31. 15:18

A tegnapi nagy hírhez kapcsolódóan kaptunk egy friss interjút, gyorsan megosztjuk.

A tegnapi nagy hírhez kapcsolódóan kaptunk egy friss interjút, gyorsan megosztjuk.

A tegnapi nagy hírhez kapcsolódóan kaptunk egy friss interjút, gyorsan megosztjuk.

 „A  felsőoktatási átalakulásról szóló tegnapi híradások némelyikében pontatlanul jelentek  meg információk. Az átalakítás kiemelt területének  számító  Nyugat-magyarországi Egyetem nem szűnik meg, hanem átalakul. Ezzel kapcsolatban készült az alábbi friss interjú  -  Palkovics László felsőoktatási államtitkár helyettes megbízásából -  dr. Solti Péter, az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelő miniszteri biztossal.”

A fenti kísérőszöveggel kaptunk meg közlésre az alábbi interjút, melyet – különös tekintettel a téma súlyára és az általános információszegénységre – változatlan formában közlünk.

Nem szűnik meg a Nyugat-magyarországi Egyetem

A felsőoktatás átalakításáról szóló tegnapi sajtótájékoztató MTI közleményében a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) helyzetéről egyértelmű a megfogalmazás: a felsőoktatási államtitkár az NYME átalakításának a szükségességéről szólt. A vele készült Index interjú azonban már az NYME megszüntetését vizionálja. Valóban mi várható a NYME vonatkozásában? 

Az  illetékes Palkovics László felsőoktatási államtitkár  – megbízására -  dr. Solti Péter, az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelő miniszteri biztos válaszol a kérdésekre:

 Egyértelmű és több irányból, szakmai megfontolásokból megerősített tény: a Nyugat-magyarországi Egyetem átalakítására mindenképpen szükség van. Ezt nemcsak a fenntartó, hanem maga az egyetem, a felelősen gondolkodó, a helyzetet jól ismerő szakértők is így vélik. Szó nincs a NYME megszűntetéséről. Átalakításáról annál inkább. Úgy látjuk,  hogy a jelenlegi, úgynevezett hálózatos, több várost átfogó egyetemi struktúra korszerűsítésre szorul. Olyan gazdaságos és jól működtethető, a XXI. század kihívásainak megfelelő működési formákat keresünk és vizsgálunk, amelyek képesek a források hatékony felhasználásával minőségi fejlődést elérni az oktatás és a tudományos kutatás területén.

 Kérdés: A megjelent információk nyomán a NYME-re jelentkezettek körében elindult a bizonytalanság: érdemes-e  még  (pót)jelentkezni az ismert szakokra, illetve a jelenlegi hallgatók egyáltalán befejezhetik ott a tanulmányaikat? 

 Válasz: A felsőoktatási átalakítás célja az ott tanulók értékálló tudásának a megalapozása. Ezt nem fogja korlátozni és csökkenteni semmilyen változtatás, módosítás vagy új struktúra. Az oktatás minősége, az oktatók elkötelezettsége a tudás magas szintű átadására – bármilyen rendszerben - megmarad. A meghirdetett szakokra jelentkezők nyugodtak lehetnek: amilyen szakra jelentkeztek, és ahová felvették őket –  be is fejezhetik a tanulmányaikat. Szándékaink szerint korszerűbb oktatási rendszerben, több tudást, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket szerezve. A sikeres végzésről szóló oklevelet – amennyiben a tanulmányi követelményeknek megfelelnek – meg fogják kapni. Az átalakulások és a változások a képzés színvonalát csak emelhetik.  

Kérdés: Mit érthetünk az MTI közleményben megfogalmazott indokláson, nevezetesen: "az átalakítására azért van szükség, mert az intézmény integrációját "nem sikerült jól végrehajtani", emiatt pedig belső feszültségek alakultak ki." ?

Válasz: Tudomásul kell vennünk, hogy bár az intézményi működtetésekben is adódnak folyamatosan javításra szoruló teendők, maguk a rendszerek, a struktúrák jelentős mértékben meghatározhatják a működési feltételeket. Ezeket időnként felül kell vizsgálni, és a nemzetközi pozitív trendek, valamint a társadalmi szükségletek figyelembe vételével módosítani, megváltoztatni - ha szükséges. Ezt végezzük most. A területről érkező változtatási javaslatok – akármennyire is jobbító szándék alapján születnek - összehasonlító, mérlegelő elemzésre kerülnek, ez az érintett intézmények szakértőivel közösen a mi dolgunk. Hiszen a helyi érdekek, a tradicionális beágyazottság értékelése, vagy éppen a lobbyerők szubjektivitásának a kiszűrése elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszabb távra – évekre, akár évtizedekre ható – megalapozható döntések szülessenek.

Az információk ehhez a régió igényeit is jól ismerő érintett intézményektől erednek. A NYME átalakítási terveinek előkészítése – az egyetem vezetésének a bevonásával – több hónapja elkezdődött, a működési módok, lehetőségek feltérképezése és a javaslatok jelentős része az intézményektől, illetve az intézmények érintett szervezeti egységeitől jöttek és jönnek majd, ez a munka még nem fejeződött be.     

Kérdés: Az államtitkárság egyértelműen fogalmaz a tervezett változások szükségességéről. Érdemes még  a továbbiakban a régióban hónapok óta folyó  stratégiai egyeztetéseket folytatni, fontosnak tartják az igények és a lehetőségek helyi szintű megfogalmazását?

 Válasz: Nagyon fontosak a további vélemények, hiszen augusztus végéig minden információt befogadunk és feldolgozunk a legmegfelelőbb konkrét működési modell(ek) kialakításához. Bár nagyon sok információ áll a rendelkezésünkre már most is, mégsem zárjuk ki, hogy esetleg olyan eredeti javaslatok születhetnek, amelyeket figyelembe érdemes venni. A változtatásokról augusztus végén születik döntés.

Kérdés: Úgy tűnik, a döntéselőkészítés utolsó szakaszában minden korábbinál erősebben törnek fel indulatok, a vélt és valós érdekek mentén kérelmek és sérelmek, tradicionális kötődésekre való hivatkozások és ellenérvek. Akárcsak más térségekben, a  nyugat-magyarországi régióban is jelentős politikai és közéleti lobbyerők képesek érdekérvényesítő erejüket latba venni. Számíthat ez a  felsőoktatás alapvető átalakítását meghatározó, szabályozó döntések meghozatalában?  

Válasz: A helyi érdekek képviselőinek a dolga azok érvényesítése. A mi feladatunk pedig,  hogy megfelelő rálátással, az országos érdekeket összehangolva a helyi lehetőségekkel, megteremtsük az átalakítás legjobb formáit és módszereit. Nem szabad stratégiai döntéseket hozni úgy, hogy az érintetteket, mindenekelőtt az oktatási tevékenységet végzők véleményét, nem ismerjük meg. Ezért is ez a széles körű konzultáció.  A szakmailag elismert, elfogultságtól mentes projektcsapatoknak fel kell tudnia mutatni olyan működési modelleket, amelyek teljesíthetőek, és hosszabb távon is költséghatékonyan működtethetőek. Ez az egyik legfontosabb vezérelv, hogy magas színvonalú képzési rendszer alakulhasson ki az országban, így Nyugat-Magyarországon is. Nem a megszüntetés, hanem az átalakítás a célunk, hogy a mai és a jövendő tanulóink értékálló tudást kaphassanak a magas színvonalú oktatási intézmények és tudásmenedzsmentek közvetítésével.  

 Az interjút készítette: G. Németh György 

 

.