Hivatalos: Lemondott Vörös-Borsody Csilla, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője

2015.02.20. 19:00

A cégvezetőt napok óta nem tudjuk elérni.

 

Már a hét közepén felreppent a városháza folyosóján a hír, hogy  lemondott Vörös-Borsody Csilla.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjét azóta nem tudtuk elérni telefonon, hogy cáfolja vagy erősítse meg értesülésünket.

Most viszont hivatalos lett a hír azáltal, hogy a város honlapján ma megjelent jövő heti közgyűlései anyagok között ott lapul a „Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft- vel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés.

Ebből kiderül, hogy

Vörös-Borsody Csilla 2015. február 16. napján kelt levelében bejelentette, hogy közte és a társaság között fennálló munkaviszonyát 2015. február 16. napjával, munkavállalói felmondással megszünteti, kérte továbbá, részben vagy egészben történő mentesítését a munkavégzési kötelezettség alól.

A dokumentum azt is tartalmazza, hogy „az új ügyvezető személyére és díjazására a közgyűlésen szóban teszek javaslatot”. (Vörös-Borsody fizetése 500 ezer forint bruttó volt.)

Ez az, amit hivatalosan lehet tudni.

Hogy mi okozta a hirtelen felmondást, azt pontosan nem tudjuk, mindenesetre amikor lapunk múlt héten beszélt az ügyvezetővel, még szó sem volt felmondásról.

 „Nem bírta a nyomást” – így kommentálta egyik forrásunk Vörös-Borsody döntését.

Információink szerint többféle nyomásról is szó lehet, egyik ezek közül az, hogy az ügyvezető személyi és szakmai konfliktusba keveredett a karnevál régi gárdájával. (A Savaria Turizmus Nonprofit Kft és a karnevál alapítványának újraosztott feladatai a cikk után találhatók.)

Vörös-Borsody Csilla

Vörös-Borsody Csilla a 2014-es budapesti utazás kiállításon

Mindenesetre egyre bonyolultabb a helyzet Szombathely legnagyobb szabadtéri rendezvénye körül.

Mérei Tamás kigolyózása a karnevál éléről várható volt a szimfonikus zenekar körüli helyzet miatt, és Vörös-Borsody Csilla távozása sem teljesen váratlan, hiszen tevékenységét már korábban is számos kritika érte, és sokan megkérdőjelezték alkalmasságát a karneváli feladat kapcsán is.

Információink szerint nem kizárható, hogy helyére Grünwald Stefánia érkezik, aki először a városi Tourinform irodát, majd az Agora kulturális intézményt vezette. Ugyanakkor úgy tudjuk, visszatérését még a városvezetésen belül is vita övezi.

Időközben kiderült: bizonytalan a karnevál időpontja is. Erre végleges választ valószínűleg csak a jövő héten kapunk, ekkor tud hivatalos döntéseket hozni az új kuratórium, amely egyelőre bejegyzés alatt áll.

Az elkövetkezendő időszak nemcsak a személycserék miatt ígérkezik izgalmasnak.

Az „átadás-átvételi procedúra” nyomán az is kiderül, hogy vannak-e esetleg pénzügyi csontvázak a karnevál gazdálkodásában.


A Savaria Turizmus Nonprofit Kft- vel kapcsolatos döntésekről szólő előterjesztés az alábbiak szerint osztaná le a lapokat és a feladatokat:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kompetenciái

 • a Közalapítvány javaslata alapján, a Közalapítvány egyetértésével a tárgyévet megelőző év július 31. napjáig dönt a Karnevál tárgyévi időpontjáról és időtartamáról, amelyről írásban, legkésőbb a tárgyévet megelőző év augusztus 15. napjáig tájékoztatja a Közalapítványt;
 • tárgyév október 31. napjáig írásban értékeli a tárgyévi Karnevál szakmai és gazdasági megvalósulását, és az erről szóló értékelést tárgyév október 31. napjáig megküldi Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Közalapítvány számára; 
 • a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig javaslatot tesz a Közalapítvány számára a Közalapítvány rendelkezésére álló, a rendezvény megszervezésére fordítható, 3.6. pont szerinti anyagi források felhasználására;
 • a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig írásban megküldi a Közalapítvány részére a tárgyévi Karnevál költségvetési, gazdasági tervét;
 • a Közalapítvány véleményének ismeretében tárgyév január 31. napjáig összeállítja a Karnevál tárgyévi költségvetését, amelyet megküld a Közalapítvány valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;
 • tárgyévi üzleti terve alapján, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig a Közalapítvány előzetes írásbeli véleményének figyelembe vételével összeállítja a Karnevál részletes tárgyévi programtervét, amelyet megküld Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. A program tervezetét tárgyév április 15. napjáig írásban megküldi a Közalapítvány részére.
 • koordinálja, irányítja a Karnevál külső szervezőit, amelynek keretében szerződést köt velük;
 • a Karnevál sikeres és eredményes megszervezése érdekében egyéb forrásokat (szponzor, támogató, pályázati forrás) kutat fel és fordít a Karnevál megszervezésére.

A karnaváli közalapítvány kompetenciái:

 • A Közalapítvány vagyonának kezelője és ügyvezető szerve a 7 tagú kuratórium. A kuratórium tagjai természetes személyek. A Közalapítvány a kuratórium döntései alapján az alábbiak szerint működik együtt a Karnevál megszervezésében:
 • a város történelmi múltjának ápolásában, a Karnevál megrendezésében, illetve a közművelődési tudományos és művészeti tevékenységben felhalmozott szakmai tapasztalatával segíti a Karnevál szervezését;
 • a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig írásban javaslatot tesz a Karnevál aktuális évi időpontjára és időtartamára az NKFT felé;
 • tárgyév november 30. napjáig írásban értékeli a tárgyévi Karnevál szakmai és gazdasági megvalósulását. Az erről szóló értékelést tárgyév november 30. napjáig meg kell küldeni Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;
 • a karnevál értékelése alapján, azzal egyidejűleg szakmai és gazdasági javaslatokat fogalmaz meg a következő évben megrendezésre kerülő Karnevállal kapcsolatosan, amelyről november 30. napjáig írásban tájékoztatja Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát és az NKFT-t;
 • javaslataival ösztönzi a helyi, térségi, megyei értékeket bemutató civil egyesületek, szervezetek bevonását a karneváli kínálatba;
 • az NKFT-vel előzetesen, írásban egyeztetett módon, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig dönt a Közalapítvány rendelkezésére álló, a rendezvény megszervezésére fordítható anyagi források felhasználásáról;
 • a tárgyévet megelőző év január 15. napjáig írásban véleményezi a tárgyévi Karnevál költségvetési, gazdasági tervét;
 • tárgyév április 30. napjáig írásban véleményezi a Karnevál részletes tárgyévi programtervét,
 • a tulajdonát képező ingóvagyont (jelmezek, kellékek, stb.) térítésmentesen biztosítja a Karnevál megrendezéséhez, amelyet a tárgyévi karnevál után, de legkésőbb tárgyév október 31. napjáig köteles az NKFT visszaszolgáltatni a Közalapítvány részére eredeti állapotban.
 • a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrását a Karnevál eredményes megszervezésére fordítja. A tárgyévi Karnevál szakmai és pénzügyi tervében az NKA pályázati forrást elkülönítetten kell megjeleníteni, felhasználására a Közalapítvány jogosult az e megállapodásban foglaltak szerint.
 • a Karnevál sikeres és eredményes megszervezése érdekében egyéb forrásokat (szponzor, támogató, pályázati forrás) kutat fel és fordít a Karnevál megszervezésére.
.