Szombathelyi kitüntetések a szociális területen dolgozók számára (nevek + indoklások)

2011.05.06. 20:05

Ezzel zárult a szociális hét.

A pénteken zárult szociális hét zárásaként a szombathelyi városházán Puskás Tivadar polgármester kiosztotta a kitüntetéseket szociális területen dolgozók számára.

„Pálos Károly-díj” I. fokozat

Horváth Istvánné

Horváth Istvánné tanárként kezdte pályáját a Tolna megyei Bátaszéken. Olyan közösségből jött, ahol az értékekre a gyermekeket a családjaik, a közösség és az iskola is példával tanította. Ez adja azt a szilárd alapot, amelyből merítve hozza meg döntéseit, éli magán és szakmai életét, viszonyul az emberekhez. 1983-tól 1992-ig a Gencsapáti Nevelőotthon alkalmazásában állt, ebben az időszakban egyre jobban elköteleződött a segítő hivatás iránt. 1992 szeptembere óta családgondozóként dolgozik a szociális és gyermekvédelmi alapellátás területén.

„Pálos Károly-díj” I. fokozat

Németh Györgyi

Németh Györgyi több mint húsz éve kezdte szakmai pályáját. Az egészségügyben töltött évek során figyelme egyre inkább a mozgássérültek segítésére irányult. A konduktor – tanító végzettség megszerzése után a mozgássérült illetve halmozottan fogyatékos emberek oktatását, fejlesztését, rehabilitációját végezte. A fogyatékosok feltétel nélküli elfogadása, társadalmi beilleszkedésük és önálló életvezetésük segítése érdekében számos program szervezésében, lebonyolításában vállalt szerepet. Időközben gyógypedagógus végzettséget szerzett és 2006-tól szakmai munkája elismeréseként a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata vezetésével bízták meg.

„Pálos Károly-díj” II. fokozat

Király Endréné

Király Endréné a Regionális Szociális Forrásközpont gyógypedagógiai asszisztense. Közel 35 éve nagy türelemmel, szakmai elhivatottsággal gondoskodik a társadalom egyik leghátrányosabb csoportjába tartozó fogyatékos vagy beteg fiatalokról és felnőttekről. Mozgássérültek részére fizioterápiás szolgáltatást végez, az intézmény hidrorehabilitációs egységében. Szabadidős programokat szervez a fiataloknak, felkészíti őket vetélkedőkre és a jeles napok megünneplésére.

„Pálos Károly-díj” II. fokozat

Méhes Berta

Méhes Berta nyolc éve dolgozik az Egyesített Bölcsődei Intézmény Módszertani Bölcsődéjében, először gondozónőként, majd bölcsődevezető helyettesként. Feladata a módszertani és a Csicsergő Bölcsőde szakmai munkájának koordinálása, a bölcsődei dolgozók munkájának segítése, értékelése, ellenőrzése. Irányítja a bölcsőde nevelési, gondozási feladatainak ellátását, felelős a bölcsőde egész dokumentációjának naprakész, pontos vezetéséért. Folyamatos kapcsolatot tart a családokkal, elsődleges feladatának tekinti a gyermekek érzelmi, értelmi és testi fejlődésének elősegítését, a hatékony és zökkenőmentes működés feltételeinek megteremtését.

„Pálos Károly-díj” II. fokozat

Punokovicsné Kovács Zsanett

Punokovicsné Kovács Zsanett 1995 óta áll a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász alkalmazásában. Segítő tevékenységét az intézmény családsegítő szolgálatánál kezdte meg. Emellett aktívan részt vállalt a természeti katasztrófák idején a Karitász gyűjtőakcióiban. A szervezethez érkező nagy mennyiségű adományok szétosztását is koordinálta. A Karitász által szervezett gyermekrendezvények és táboroztatások megszervezésében és lebonyolításában részt vállalt évről-évre. 2006-ban a Szikla Pszichiátriai betegek Közösségi Gondozóinak létrehozásában nagy szerepe volt, annak korordinátoraként tevékenykedett 2008-ig. 2009-től szociális foglalkoztatás vezetőként látja el munkáját.

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj”

Zsolnainé Süle Ildikó

Zsolnainé Süle Ildikó 1999 óta a Hajléktalanok Otthonának vezető ápolója. Az elmúlt 12 évben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ápolásra gondozásra szoruló idős, beteg emberek otthonuknak érezzék az intézményt. Fő feladatai közé tartozik az ápoló gondozó személyzet munkájának irányítása, illetve a kapcsolattartás az egészségügyi ellátórendszerrel. Amellett, hogy maga is ellátja a szükséges ápolással, gondozással kapcsolatos feladatokat. Célja, hogy az otthon lakóinak aktivitását a lehető leghosszabb ideig fenntartsa, ennek érdekében aktív részt vállal a közösségi programok továbbá a munkahelyi közösségi élet szervezésében, kezdetektől tagja az Üzemi Tanácsnak is.

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj”

Király Győzőné

Király Győzőné 1999 óta dolgozik a hajléktalan ellátásban. Nagy szerepe van abban, hogy a beteg, gyakran életveszélyes állapotba került hajléktalan emberek egészségügyi ellátása folyamatosan biztosított legyen. Az egészségügyi ellátórendszerrel kialakított jó kapcsolatával hozzájárul a hajléktalan emberek hatékony gyógykezeléséhez. Az utcán élő, szakemberekkel szemben bizalmatlan hajléktalanokat sok esetben sikerül meggyőznie arról, hogy vegyék igénybe az intézmény szolgáltatásait, ezekben az esetekben az ápolási feladatok mellett ellátja a fertőtlenítéssel, ruházatcserével, gondozással kapcsolatos feladatokat is

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj”

Magyar Józsefné

Magyar Józsefné 1988 óta dolgozik a Százszorszép Bölcsőde 400 adagos konyháján, mint csoportvezető. Szem előtt tartja, hogy a kiadott étel minőségileg és mennyiségileg kifogástalan legyen. Gyermekek, szociális és vendégétkezők számára készíti naponta az ötféle menüsort. Munkáját legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végzi.

Forrás: Szombathelyi Városháza

.