Egy kis marketing: a reklámhordozók

2016.08.10. 10:28

Aki kis- és középvállalkozást vezet, annak elengedhetetlen, hogy kihasználja a marketingeszközök széles skáláját, hiszen enélkül aligha tud hosszú távon a piacon maradni.

A marketingeszközök nagyon sokfélék lehetnek, közülük most a reklámhordozókról beszélünk.

Marketing és reklámok

A marketing egy igen tág fogalom, magában foglalja a reklámokat éppúgy, mint a különféle vásárlásösztönző eszközöket, kedvezményeket, akciókat éppúgy, mint az árképzés technikáját.

A kis- és középvállalkozásoknak méretükből adódóan létkérdés, hogy a különféle marketingelemeket megfelelően és hatékonyan használják, ezzel növelve ismertségüket a piacon, ami fennmaradásukat, és a hosszú távú jövedelmezőségüket is biztosítja.

A reklám célja elsősorban a fogyasztók informálása a termékről vagy az általunk nyújtott szolgáltatásról és ösztönözze őket azok fogyasztására vagy igénybevételére. Általában a tömegmédiában jelenik meg, de reklámnak minősül egy óriásplakát is vagy ha a cég rendelkezik céges autóval, akkor az annak ponyvájára nyomtatott megjelenés is. (Ponyvanyomtatást ma már bármely digitális nyomdában megrendelhetünk.)

A reklámok megjelenési köre, mint a fentiekből is kitűnik, igen széleskörű, az átlagember ennek ellenére csupán a TV-ben vagy az újságokban megjelenő reklámokra gondol, ha ezt a szót hallja. Közvetítői az ún. reklámhordozók (vagyis tájékoztatási eszközök) vagy médiumok, melyek két nagy csoportba tömöríthetők: a nyomtatott és az elektronikus médiumok csoportjába. Előbbibe tartoznak az újságok, magazinok, szórólapok, plakátok, míg az elektronikus médiumok közé a televízió, rádió, internet. Ezek többsége széles tömegeket képes elérni és megszólítani, éppen ezért tömegmédiumoknak is nevezzük őket. Előnyük éppen ebben rejlik: széles embercsoporthoz tudjuk eljuttatni az üzenetünket, viszonylag alacsony áron és nagy segítséget jelentenek a márkahűség vagy a cég iránti hűség kialakításában.

Az, hogy melyik reklámhordozót milyen mértékben alkalmazunk, a saját döntésünk, ám erre vonatkozóan ma már léteznek olyan felmérések, melyek kimutatják, hogy milyen arányok a legelőnyösebbek az egyes reklámhordozók igénybevételében. A kombinált alkalmazásnak egyszerűen az az oka, hogy az egyes reklámhordozók nem egyformán hatékonyak, a legnagyobb hatékonyságot pedig akkor tudjuk elérni, ha mindet alkalmazzuk meghatározott arányban.

Reklámelemek

Attól függően, hogy milyen reklámfajtát alkalmazunk, a reklámelemek is változnak: ilyen az alkalmazott szöveg, a grafikai elemek, a kompozíció. A szöveg mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiában nagy jelentőséggel bír, kidolgozása legyen alapos. A szöveg része a szlogen, segítségével termékünk könnyebben beazonosítható, rögzíthető.

A grafikai elemek közé soroljuk a különféle alkalmazott emblémákat, logokat, a betűtípust, különféle rajzokat és ábrákat, fotókat, a színeket és ezek összhangját: a kompozíciót.

Mindent összevetve láthatjuk, hogy a marketing és a reklámok egy igen összetett, sokrétű tudomány, stratégiájának kidolgozása, az egyes elemekre bontása és azok pontos kidolgozása minden vállalkozásnak lételeme a hosszú távú, sikeres működés érdekében.

.